客服帮助 |我要推广 Apple iosAndroid手机网 移动中金 注册 忘记密码? 登录 我的中金:

06月16日基金网特邀凯石金融桑柳玉老师做客中金在线路演中心与网友进行交流,欢迎各位网友登录http://roadshow.cnfol.com/show/19437踊跃参与。

12月6日开放式基金资产净值日报表
手机免费访问 www.cnfol.com  2013年12月06日 21:17 中金在线/数据中心 
    
代码名称单位净值累计净值
000001华夏成长1.1173.218
000003中海可转债A00
000004中海可转债C00
000005嘉实增强信用00
000007鹏华国企债0.9930.993
000008中证500ETF联接00
000011华夏大盘8.5312.31
000014华夏一年定期00
000015华夏纯债A0.980.98
000016华夏纯债C0.9770.977
000017财通发展1.1451.145
000020景顺长城品质00
000021华夏优势1.2262.396
000022南方中票A00
000023南方中票C00
000024大摩双利A1.0241.024
000025大摩双利C1.0211.021
000026泰达信用A0.9870.987
000027泰达信用B0.9850.985
000028华富保本混合1.0011.001
000029富国宏观策略1.0681.068
000030长城久利保本0.9920.992
000031华夏复兴1.3291.329
000032易方达信用债A0.9620.962
000033易方达信用债C0.9590.959
000039农银低估值1.04211.0421
000041华夏全球00
000042中证财通1001.0021.002
000043嘉实美国(人民币)00
000044嘉实美国(现汇)00
000045工银产业债A0.9770.977
000046工银产业债B0.9740.974
000047华夏双债A1.0141.014
000048华夏双债C1.0111.011
000049中银标普00
000050长盛纯债A0.9920.992
000051华夏沪深3000.7380.738
000052长盛纯债C0.990.99
000053鹏华实业债0.9860.986
000054鹏华双债0.9790.979
000056建信消费升级1.0061.006
000057中银消费主题1.0391.039
000058国联安保本0.9630.963
000059中证医药1000.9970.997
000060国联安股债1.0191.019
000061华夏盛世0.7660.766
000062银华成长股债00
000063长盛百强ETF联接0.9870.987
000064大摩定开债00
000065富国焦点0.9980.998
000066诺安鸿鑫0.9870.987
000067民生加银转债A0.9780.978
000068民生加银转债C0.9750.975
000069中高等级债A0.9940.994
000070中高等级债C0.9920.992
000071恒生ETF联接1.0541.054
000072华安保本混合0.9920.992
000073上投摩根成长00
000074工银瑞信债A00
000075恒生ETF联接(美元)0.17210.1721
000076华夏恒生联接现钞00
000077工银瑞信债C00
000078工银两年定开A00
000079工银两年定开C00
000080天治可转债A0.9690.969
000081天治可转债C0.9670.967
000082嘉实阿尔法股票00
000083添富消费00
000084博时安盈A1.021.02
000085博时安盈C1.0171.017
000086南方稳利00
000087嘉实金边A00
000088嘉实金边C00
000092新双盈A1.0111.026
000093新双盈B0.940.94
000103国泰中国企业00
000104华宸未来信用1.0171.017
000105建信安心回报A1.0171.017
000106建信安心回报C1.0151.015
000107富国信用债A0.9880.995
000109富国信用债C0.9850.992
000110金鹰元安保本1.02581.0258
000111易方达1年债A00
000112易方达1年债C00
000113嘉实如意宝A/B00
000115嘉实如意宝C00
000116嘉实丰益纯债00
000117广发轮动配置00
000118广发聚鑫债A00
000119广发聚鑫债C00
000120中银美丽中国0.9790.979
000121华夏永福养老1.0111.011
000122添富实业债A00
000123添富实业债C00
000124华宝兴业服务0.9740.974
000125上投摩根天颐00
000126招商安润保本0.9720.972
000127农银行业领先0.94490.9449
000128大成景安债A1.021.02
000129大成景安债B1.0261.026
000130大成景兴A0.9850.985
000131大成景兴C0.9830.983
000136民生加银策略1.0071.007
000137民生加银增利A00
000138民生加银增利C00
000139富国国企债A1.0061.006
000141富国国企债C00
000142融通通泰保本1.0051.005
000143鹏华双债加利1.0051.005
000145长盛季季红A00
000146长盛季季红C00
000147易方达高等债A1.0011.001
000148易方达高等债C0.9990.999
000149华安双债A1.0011.001
000150华安双债C0.9990.999
000151诺安信用债券00
000152大成景旭债A1.0061.006
000153大成景旭债C1.0051.005
000165瑞银精选11
000166中海安鑫保本00
000167广发聚优灵活00
000169泰达高票息A1.0041.004
000170泰达高票息B1.0031.003
000171易方达裕丰0.9760.976
000172华泰量化股票1.0591.059
000173汇添富美丽3000
000174汇添富高息债A00
000175汇添富高息债C00
000177嘉实丰益信债00
000178博时灵活配置00
000179广发美国地产(人民币)00
000180广发美国地产(美元)00
000181景顺金利债A00
000182景顺金利债C00
000183嘉实丰益策略00
000184工银添福A1.0021.002
000185工银添福B1.0011.001
000186华泰季季红00
000187华泰柏瑞丰盛A1.011.01
000188华泰柏瑞丰盛C1.0081.008
000190中银保本二号1.0011.001
000191富国信用债A0.9820.993
000192富国信用债C0.980.991
000193国泰房地产00
000194银华四季红00
000195工银3号混合A00
000196工银3号混合B00
000197富国目标收益1.0111.021
000199国泰目标收益1.0091.009
000200博时岁岁增利00
000201诺安泰鑫00
000202富国目标两年00
000205易投资A1.0041.004
000206易投资C1.0041.004
000207建信双债A1.0151.015
000208建信双债C1.0131.013
000209信诚新兴股票0.9840.984
000212泰信鑫益债A00
000213泰信鑫益债C00
000215广发趋势00
000216华安黄金易A0.9070.907
000217华安黄金易C0.9060.906
000219博时裕益灵活0.9480.948
000220富国医疗1.021.02
000221汇添富年年A00
000222汇添富年年C00
000225长盛年年A00
000226长盛年年C00
000227华安年年红债00
000235诺安稳固收益00
000236工银月薪定债1.0031.003
000237国投岁添利A00
000238国投岁添利C00
000241宝盈核心C00
000242景顺精选00
000244天弘稳利A00
000245天弘稳利B00
000246博时月薪定债00
000247方正互利0.9980.998
000251工银金融地产1.0841.084
000252景顺纯债A00
000253景顺纯债C00
000254长城增强债A00
000255长城增强债C00
000256上投红利回报00
000257上投岁岁债A00
000258上投岁岁债C00
000259农银汇理区间1.00581.0058
000260信诚季季1.0011.001
000263工银信息产业00
000264博时内需增长1.0290.899
000267广发集利债A00
000268广发集利债C00
000270建信安心保本1.0041.004
000271中邮定债A00
000272中邮定债C00
000273华润元大保本1.0041.004
000274广发亚太债人00
000275广发亚太债美00
000277博时双月00
000278通泽一年0.9550.955
000279华商红利0.9530.953
000280博时双债A1.0061.006
000281博时双债C1.0051.005
000284富安达信用A00
000285富安达信用B00
000286银华季季红00
000289鹏华丰泰00
000290鹏华全球收益00
000291鹏华丰信00
000292鹏华丰信A00
000293鹏华丰信B00
000294华安生态00
000295鹏华丰实A00
000296鹏华丰实B00
000302国泰淘金1.0031.003
000303长盛双月红A00
000304长盛双月红C00
000306天弘弘利债券00
000308建信创新00
000309大摩品质生活00
000310安信永利信用A00
000311景顺沪深30000
000312华安300A1.021.02
000313华安300C1.0181.018
000314招商瑞丰灵活1.0091.009
000315融通通祥0.9980.998
000316中海惠利纯债00
000317中海惠利纯债A00
000318中海惠利纯债B00
000328上投摩根动力00
000335安信永利信用C00
000336农银灵活配置00
000338鹏华双债保利1.0091.009
000341嘉实新兴市场A00
000342嘉实新兴市场B00
000345鹏华丰融定债00
000346建信安心两年A1.0041.004
000347建信安心两年C1.0031.003
000348广发中债A00
000349广发中债C00
000351岁岁恒丰A00
000352岁岁恒丰C00
000354长盛城镇主题00
000355南方丰元A00
000356南方丰元C00
000357大成景祥A1.0021.002
000358大成景祥B1.0061.006
000360年年有余A00
000361年年有余B00
000368汇添富沪深30000
000372中银惠利纯债00
000385景顺长城双利A00
000386景顺长城双利C00
000387泰达宏利瑞利A1.0031.003
000388泰达宏利瑞利B1.0021.002
000404易方达成长0.9740.974
000428易方达聚盈00
000429聚盈A00
000430聚盈B00
000440大成景祥分级00
001001华夏债券A/B1.0181.668
001003华夏债券C1.0181.638
001011华夏希望1.0451.315
001013华夏希望C1.0351.295
001021华夏亚债a1.0071.037
001023华夏亚债c0.9971.027
001031华夏安康信用A0.9910.991
001033华夏安康信用C0.9870.987
001061华夏收益(QDII)A00
001063华夏收益(QDII)C00
001065华夏收益债券A(美元)00
001066华夏海外收益现钞00
002001华夏回报1.4483.715
002011华夏红利1.5774.05
002021华回报二1.2462.681
002031华夏策略1.8982.498
020001国泰金鹰0.9823.986
020002国泰金龙债券1.0421.523
020003国泰金龙债券0.4913.577
020005国泰金马0.712.962
020009国泰金鹏0.9351.931
020010国泰金牛1.271.425
020011国泰3000.51140.7321
020012国泰金龙债券C1.0381.504
020015国泰区位1.3081.353
020018国泰金鹿保本1.0181.137
020019国泰双利A1.0671.253
020020国泰双利C1.0591.231
020021金融ETF联接0.9550.955
020022国泰保本1.0771.077
020023国泰事件1.4481.448
020025中小成长联接1.0241.024
020026国泰成长1.231.23
020027国泰信用债券A1.0261.026
020028国泰信用债券c1.021.02
020033国泰增利A1.0031.003
020034国泰增利C0.9980.998
020035国债ETF联接A0.9630.963
020036国债ETF联接C0.9610.961
040001华安创新0.6213.071
040002华安A股0.5142.69
040004华安宝利1.1073.432
040005华安宏利2.42323.0432
040007华安成长0.90352.2184
040008华安优选0.62682.1631
040009华安收益A1.04421.2792
040010华安收益B1.0291.254
040011华安核心1.00551.5055
040012华安强债A1.031.182
040013华安强债B1.0091.161
040015华安动态1.0461.046
040016华安行业轮动0.95530.9553
040018华安香港00
040019华安稳固1.0251.115
040020华安升级0.9990.999
040021华安大中华升级股票00
040022华安可转债A1.0071.007
040023华安可转债B0.9970.997
040025华安科技1.3821.382
040026华安信用1.0091.105
040035华安逆向0.9411.321
040036华安安心收益A1.0661.074
040037华安安心B1.0671.075
040040华安纯债A1.0021.009
040041华安纯债C11.006
040045华安信用强债0.9860.993
040046华安纳斯达克00
040047华安纳斯美钞00
040048华安纳斯美汇00
040180180ETF联接0.8230.823
040190龙头ETF联接0.8550.855
050001博时增长0.6963.198
050002博时沪深300指数0.68652.6665
050004博时精选1.12182.6778
050006博时稳定B1.021.279
050007博时平衡0.8942.309
050008博时产业0.9172.787
050009博时新兴0.5412.6
050010博时特许0.9991.344
050011博时信用A1.1041.164
050012博时策略灵活配置0.8680.892
050013超大ETF联接0.62670.6267
050014博时创业1.0491.072
050015博时亚太00
050016博时宏观A1.0061.028
050018博时行业0.7670.767
050019博时转债A0.9250.925
050020博时抗通胀00
050021F200ETF联接0.73170.7317
050022博时回报1.2551.255
050023博时天颐A1.031.052
050024资源ETF链接0.66280.6628
050025博时标普50000
050026博时医疗1.3021.302
050027博时信用债纯债0.9951.056
050028博时安心收益A类11.019
050030博时亚洲债券00
050106博时稳定1.0321.303
050111博时信用C1.0851.145
050116博时宏观C1.0011.016
050119博时转债C0.9150.915
050123博时天颐C1.0251.044
050128博时安心收益C类11.014
050201博价值贰0.6192.074
050202博时亚洲美汇00
050203博时亚洲美钞00
051011博时信用B00
070001嘉实成长00
070002嘉实增长00
070003嘉实稳健00
070005嘉实债券00
070006嘉实服务00
070009嘉实短债00
070010嘉实主题00
070011嘉实策略00
070012嘉实海外00
070013嘉实精选00
070015嘉实多元A00
070016嘉实多元B00
070017嘉实量化00
070018嘉实回报00
070019嘉实价值00
070020嘉实稳固00
070021嘉实新动力00
070022嘉实领先00
070023深120联接00
070025嘉实信用A00
070026嘉实信用c00
070027嘉实周期00
070030中创400联接00
070031嘉实全球房地产00
070032嘉实优化00
070033嘉实定期开放债00
070037嘉实纯债A00
070038嘉实纯债C00
070099嘉实优质00
080001长盛成长价值0.9072.851
080002长盛创新先锋1.09011.6001
080003长盛积极配置1.05931.2323
080005长盛量化0.8840.924
080006长盛环球00
080007长盛同鑫1.0311.062
080008长盛同祥1.0251.075
080009同禧A0.9340.934
080010同禧c0.9230.923
080012长盛电子1.4371.572
080015长盛同鑫二号1.0081.008
090001大成价值0.69613.3561
090002大成债券1.03291.6019
090003大成蓝筹0.61913.1891
090004大成精选0.84582.8483
090006大成20200.6322.454
090007大成策略1.0261.72
090008大成强债0.94451.1445
090009大成行业0.8030.803
090010大成中证0.8310.831
090011大成核心0.8890.889
090012深成长联接0.7710.771
090013大成保本1.0421.052
090015大成内需1.0911.091
090016大成消费1.0811.131
090017大成可转债11.01
090018大成新锐1.3021.302
090019大成景恒保本0.9830.983
090020500沪市联接1.0931.093
092002大成债C1.02781.5628
096001大成标普50000
100016富国天源1.10252.5661
100018富国天利1.16052.0575
100020富国天益0.90933.9206
100022富国天瑞0.85723.4651
100026富国天合1.06432.4818
100029富国天成1.33831.6293
100032富国中证1.0371.619
100035富国增强A1.0781.143
100037富国增强C1.0581.123
100038富国沪深3000.8460.846
100039富国通胀主题0.8870.907
100050富国全球00
100051富国可转债0.8620.862
100053综指ETF联接0.8240.824
100055富国全球消费品00
100056富国低碳1.1571.157
100058富国产业债11.114
100060富国高新1.3671.367
100061富国中国中小盘00
100066富国纯债A0.991.019
100068富国纯债C0.9851.014
100070富国强A1.0251.025
100071富国强C1.021.02
100072富国强回报A1.0071.007
100073富国强回报C1.0031.003
110001易基平稳1.3232.593
110002易基策略3.7084.918
110003易基500.66362.5136
110005易基积极0.834.1679
110007易稳健收益A1.11161.3762
110008易稳健收益B1.1241.3976
110009易基价值0.95542.3074
110010易基成长1.27521.3652
110011易方达中小盘1.61971.6597
110012易方达科汇1.3045.451
110013易方达科翔1.3085.408
110015易行业领先1.3071.397
110017易增强回报A1.0961.436
110018易增强回报B1.0771.407
110019深100ETF联接0.72470.7247
110020易基沪深3000.77860.7786
110021易基中盘联接0.85660.8566
110022易基消费0.9450.945
110023易基医疗1.251.25
110025易基资源0.7110.711
110026创业板ETF联接1.46651.4665
110027安心回报A1.0891.124
110028安心回报B1.0811.116
110029易基科讯0.87874.5958
110030易基量化1.12631.1263
110031H股ETF链接00
110032H股ETF链接(美汇)00
110033H股ETF链接(美钞)00
110035易基双债A1.1021.132
110036易基双债B1.0931.123
110037易方达纯债A1.0081.054
110038易方达纯债c1.0051.048
112002易策二号1.5193.074
118001易基亚洲00
118002易方达标普00
121001国投融华1.26522.5672
121002国投景气0.93942.9084
121003国投核心0.74432.2743
121005国投创新0.68632.3854
121006国投稳健1.0551.645
121007瑞福优先1.0191.081
121008国投成长0.69912.1246
121009国投稳定1.05341.3044
121010国投瑞源1.0521.067
121012国投强债A1.0481.048
121013国投纯债A0.9770.997
121099瑞福分级0.9721.003
128013国投纯债B0.9790.999
128112国投强债C1.0341.034
150001瑞福进取0.9260.926
150008瑞和小康0.9920.765
150009瑞和远见0.9920.713
150012双禧A1.0421.203
150013双禧B0.9150.652
150016合润A11
150017合润B1.29151.2775
150018银华稳进00
150019银华锐进00
150020汇利A1.0071.007
150021汇利B0.9470.947
150022申万收益1.05531.1885
150023申万进取0.09990.0999
150027天弘添利B1.151.15
150028信诚中证500A1.0511.18
150029信诚中证500B0.5860.586
150030银华金利00
150031银华鑫利00
150032嘉实多利优先00
150033嘉实多利00
150034聚利A1.1111.111
150035聚利B1.3041.304
150036建信稳健00
150037建信进取00
150038万家添利B00
150039中欧鼎利A1.1051.105
150040中欧鼎利B1.0521.052
150041天盈B1.3031.303
150042利鑫B1.17781.1778
150043裕祥B1.1371.137
150044增利A00
150045增利B00
150046丰利B1.34531.3453
150047银华瑞吉00
150048银华瑞祥00
150049消费收益00
150050消费进取00
150051信诚300A1.0511.116
150052信诚300B0.8150.815
150053泰达稳健1.06041.1354
150054泰达进取1.12461.1246
150055工银500A1.06041.1245
150056工银500B1.04111.0411
150057久兆稳健1.0491.107
150058久兆积极1.0041.004
150059银华金瑞00
150060银华鑫瑞00
150061鹏华丰泽B1.1921.192
150062浦银增利A1.1041.104
150063浦银增利B1.2151.215
150064长盛同瑞A1.0611.135
150065长盛同瑞B1.0531.053
150066互利A1.0411.089
150067互利B1.1441.144
150068双翼B1.1211.121
150069双力A1.0461.116
150070双力B1.061.06
150071盛世A1.111.11
150072盛世B1.6821.682
150073诺安稳健1.061.113
150075诺安中创1.0921.092
150076浙商稳健1.0561.098
150077浙商进取0.7940.794
150078金鹰回报B1.13721.1372
150079银河通利B1.0821.082
150080双佳B1.0261.026
150081信诚双盈B1.3831.383
150082信达利B0.940.94
150083广发100A00
150084广发100B00
150085中小板A1.03791.1079
150086中小板B1.00511.0051
150087中欧信用B1.091.09
150088金鹰中证500A1.06051.1007
150089金鹰中证500B1.09291.0929
150090万家创A00
150091万家创B00
150092诺德300A1.0561.074
150093诺德300B1.1241.124
150094泰信400A1.061.081
150095泰信400B1.2861.286
150096招商商品A1.0611.095
150097招商商品B0.5730.573
150098同庆800A00
150099同庆800B00
150100资源A1.0561.072
150101资源B0.3720.372
150102长信利众B0.89220.8922
150103银河银泰1.17683.7168
150104华安沪深300A1.0611.097
150105华安沪深300B0.9430.943
150106易基稳健00
150107易基进取00
150108同辉100A00
150109同辉100B00
150110华商500A1.0781.078
150111华商500B1.1991.199
150112工银100A1.02781.0722
150113工银100B0.98820.9882
150114中海惠裕B0.9510.951
150115同丰B00
150116银华永兴B00
150117国泰国证房地产A1.0581.058
150118国泰国证房地产B0.880.88
150119中欧纯债B00
150120东吴鼎利B0.9610.961
150121银河优先1.0451.045
150122银河进取0.9710.971
150123建信50A00
150124建信50B00
150127招商双债增强B0.9140.914
150128工银增B0.8260.826
150129鹏华丰利B0.9050.905
150130医药A1.01921.0192
150131医药B1.00741.0074
150132元盛B0.8240.824
150133德信A1.0261.026
150134德信B0.9130.913
150137安信宝利B0.9780.978
150138银华800A00
150139银华800B00
150140国金300A1.0241.024
150141国金300B1.1931.193
150142添富互利B00
150143转债A00
150144转债B00
150145招商300高贝A1.0231.023
150146招商300高贝B1.0311.031
150147同利B0.9790.979
150148信诚医药A1.0191.019
150149信诚医药B0.9910.991
150150信诚有色A1.0171.017
150151信诚有色B0.8630.863
150152富国创业板A1.0151.015
150153富国创业板B0.7870.787
150154惠丰B0.9610.961
150156互利B00
150159中欧添B00
151001银河稳健1.08023.325
151002银河收益1.11772.2077
159901深100ETF0.5822.8769
159902中小板2.3522.452
159903深成ETF00
159905深红利0.71770.7177
159906深成长0.7530.753
159907中小30000
159908深F2000.7240.724
159909深TMT3.5981.106
159910嘉实深证基本面120ETF00
159911民营ETF3.21540.9743
159912深300ETF00
159913交银深证300价值ETF0.9680.968
159915创业板1.18451.3569
159916深F60ETF1.5790.8603
159917中小成长1.0721.072
159918嘉实中创400ETF00
159919300etf00
159920恒生ETF00
159921诺安中小等权1.1571.157
159922嘉实中证500ETF00
159923中证100ETF0.910.91
159924景顺300等权00
159925南方30000
159926嘉实国债ETF00
159927鹏华A300ETF2.44331.0812
159928消费ETF00
159929医药ETF00
159930能源ETF00
159931金融ETF00
159932500深ETF1.1180.984
159933金地ETF0.99040.9904
160105南方积配00
160106南方高增00
160119南方50000
160121南方金砖00
160123南方中证50A00
160124南方50c00
160125南方中国00
160127南方消费00
160128南方金利A00
160129南方金利C00
160130南方永利00
160131南方聚利00
160211国泰小盘1.1311.35
160212国泰估值0.9010.901
160213国泰纳指00
160215国泰价值0.8760.876
160216国泰大宗商品00
160217国泰互利1.0721.106
160218国泰地产0.9690.969
160219国泰医药1.01331.0133
160311华夏蓝筹0.8663.523
160314华夏行业0.9994.43
160415华安深证300指数(LOF)0.9060.906
160416华安石油00
160417华安3001.0021.02
160505博时主题1.8313.669
160512博时卓越品牌1.1761.201
160513博时裕祥分级1.0481.125
160514裕祥A1.0221.122
160515安丰181.0091.009
160602普天债券A1.0161.52
160603普天收益0.7943.24
160605鹏华中国501.0873.457
160607鹏华价值0.8122.609
160608普天债券B1.0051.459
160610鹏华动力1.0921.512
160611鹏华治理0.8580.958
160612鹏华丰收1.0291.346
160613鹏华创新1.3431.373
160615鹏华3000.8950.955
160616鹏华5000.8170.817
160617鹏华丰润1.0471.13
160618鹏华丰泽1.0851.136
160619鹏华丰泽A11.091
160620鹏华资源分级0.7140.722
160621鹏华中小企债1.011.01
160622鹏华丰利0.9380.945
160623鹏华丰利A1.0051.027
160706嘉实30000
160716嘉实5000
160717恒生H股00
160718嘉实多利00
160719嘉实黄金00
160720嘉实中期企债A00
160721嘉实中期企债C00
160805长盛同智0.80152.1707
160806长盛同庆0.9580.87
160807长盛3000.8250.875
160808长盛同瑞1.0561.086
160809长盛同辉1.0591.094
160810长盛同丰0.9660
160811同丰A1.0190
160910大成创新0.7892
160915大成景丰1.0011.051
160916优选LOF1.1550.934
161005富国天惠1.53553.2985
161010富国天丰0.991.349
161014富国汇利0.9891.19
161015富国天盈1.1751.248
161016富国天盈A1.0021.116
161017富国5001.0871.087
161019富国天锋0.9951.116
161022富国创业0.9010.901
161115易基岁丰0.9661.11
161116易方达黄金主题00
161117易方达永旭添利0.9881.062
161118易基中小00
161119易基综债A0.98480.9848
161120易基综债c0.98450.9845
161207瑞和3000.9920.739
161210国投新兴00
161211国投金融0.83760.8376
161213国投消费0.9240.924
161216国投瑞银双债增利0.9871.142
161217国投资源0.590.59
161219国投产业1.1431.329
161505银河通利分级债1.061.078
161506银河通利A1.0051.067
161507银河增强1.0081.008
161601新蓝筹0.74033.0353
161603融通债券A1.051.547
161604融通深证1000.9462.309
161605融通蓝筹1.0592.342
161606融通行业0.7782.718
161607融通巨潮0.7572.271
161609融通动力1.0941.639
161610融通领先0.7282.248
161611融通内需0.7420.862
161612融通深成指0.7110.711
161613融通创业板1.3861.536
161614融通四季添利00
161616融通医疗1.041.404
161618融通岁岁添利A0.9771.013
161619融通岁岁添利B0.9771.009
161620融通丰利00
161624融通标普A0.9570.957
161625融通标普C0.9540.954
161693融通债券C1.0441.541
161706招商成长1.10123.0115
161713招商信用0.9681.21
161714招商金砖00
161715大宗商品0.8170.834
161716招商双债增强0.9610.972
161717招商双债增强A1.0121.033
161718招商300高贝1.0271.027
161810银华内需00
161811银华30000
161812银华10000
161813银华信用00
161815银华通胀00
161816银华中证9000
161818银华消费分级股票00
161819银华资源00
161820银华纯债00
161821银华50A00
161822银华50C00
161823银华永兴00
161824银华永兴A00
161825银华80000
161826银华转债00
161902万家债券00
161903万家公用00
161907万家红利00
161908万家添利00
161909万家添利A00
161910万家中创00
161911万家强债00
162006长城久富1.08543.4912
162010长城久兆1.0221.045
162102金鹰中小盘0.81562.4116
162105金鹰持久回报1.05611.0982
162106金鹰回报A1.01021.0761
162107金鹰5001.07671.0972
162108金鹰元盛0.870.886
162109元盛A1.0041.027
162201泰达成长1.19293.1079
162202泰达周期0.93732.9823
162203泰达稳定0.75092.6909
162204泰达精选3.87144.9514
162205泰达预算1.03122.6462
162207泰达效率0.90552.1779
162208泰达首选1.18181.5018
162209泰达市值0.81740.8174
162210集利债券A1.01741.1254
162211泰达品质1.0181.478
162212泰达红利1.2871.374
162213泰达大盘0.90910.9291
162214泰达领先0.940.94
162215泰达聚利1.1691.169
162216泰达5001.09891.1289
162299集利债券C0.99641.0994
162307海富10000
162308海富增利00
162411华宝油气00
162509双禧1000.9660.873
162510国安双力1.0531.088
162511国联安双佳1.0211.062
162512双佳A11.068
162605景顺鼎益1.0373.137
162607景顺资源0.7342.745
162703广发小盘00
162711广发50000
162712广发聚利00
162714广发10000
162715广发聚源A00
162716广发聚源C00
162907泰信4001.1731.184
163001长信1000.7750.775
163003长信利鑫1.07071.1296
163004利鑫A1.01891.1063
163005长信利众0.97940.9953
163006长信利众A1.01591.0386
163109申万深成0.57760.6442
163110申万量化1.0571.057
163111申万中小板分级1.02151.0565
163112申万债券0.990.99
163208诺安油气00
163209诺安中创1.0791.1
163210诺安纯债A0.9910.991
163211诺安纯债C0.9880.988
163302大摩资源1.89083.3338
163402兴全趋势0.92085.4151
163406兴全合润1.17491.1672
163407兴全3000.84880.8488
163409兴全绿色1.2871.287
163411兴全保本1.09021.0902
163412兴全轻资1.3121.312
163415兴全模式1.0531.053
163503天治核心0.57472.1314
163801中银中国1.39333.6033
163803中银增长0.68482.7565
163804中银收益1.18112.3811
163805中银策略1.1481.478
163806中银增利1.0811.251
163807中银优选1.13571.3257
163808中银1000.720.73
163809中银蓝筹1.0241.044
163810中银价值0.930.95
163811中银双利A1.161.16
163812中银双利B1.1461.146
163813中银全球策略00
163816中银转债增强A1.1541.154
163817中银转债增强B1.1441.144
163818中银中小盘1.0521.052
163819中银信用1.0151.115
163821中银沪深3001.0381.038
163822中银主题1.1641.164
163823中银保本1.041.04
163824中银盛利0.9980.998
163825中银互利00
163826互利A00
163907中海惠裕0.9861.001
163908中海惠裕A1.0191.041
163909中海惠丰0.9960.996
163910惠丰A1.0111.011
164105华富强债1.031.101
164205天弘深成0.6790.679
164206天弘添利债券1.091.142
164207天弘添利A11.131
164208天弘丰利分级债券1.20191.2398
164209丰利A1.00161.0925
164210天弘同利分级0.9990.999
164211同利A1.0111.011
164606华泰柏瑞信用增利1.0271.051
164701汇添富黄金及贵金属00
164702添富季红00
164703添富互利00
164704添富互利A00
164808工银四季00
164809工银5001.04881.0744
164810工银纯债1.0271.029
164811工银1001.0081.0302
164812工银增利0.9070.915
164813工银增A1.0111.033
164814工银双债00
164815工银标普全球00
164902交银添利00
165309建信3000.7240.724
165310建信双利1.0231.067
165311建信信用强债1.0491.155
165312建信央视501.02191.0219
165313建信优势动力0.9530.953
165508信诚深度1.1121.112
165509信诚增强0.9771.097
165510信诚四国00
165511信诚5000.7720.824
165512信诚机遇1.2441.244
165513信诚商品00
165515信诚3000.9330.966
165516信诚周期1.2011.201
165517信诚双盈1.1581.2
165518信诚双盈A1.0071.077
165519信诚医药1.0051.005
165520信诚有色0.940.94
165705诺德双翼1.0761.102
165706双翼A1.0121.074
165707诺德S3001.091.099
165806东吴1000.8910.891
165807东吴鼎利分级0.9810.994
165808东吴鼎利A1.0051.026
166001中欧趋势0.73660.9966
166002中欧蓝筹1.0651.645
166003中欧稳A1.07221.2077
166004中欧稳C1.06311.1861
166005中欧价值1.1051.105
166006中欧小盘0.77510.8251
166007中欧3000.82440.8694
166008中欧强债1.01721.0922
166009中欧动力1.131.13
166010中欧鼎利分级1.0891.089
166011中欧盛世1.3961.396
166012中欧信用1.0431.08
166013中欧信用A1.0061.072
166016中欧纯债00
166017中欧纯债A00
166019中欧价值智选1.0361.036
166020中欧优选1.0041.004
166021中欧添利00
166022中欧添A00
166105信达增利0.9570.991
166106信达利A1.0031.066
166301华商5001.1511.151
166401浦银增利1.1371.137
166801浙商新思维1.21.2
166802浙商300分级0.9250.946
166902民生加银平稳增利A0.9941.041
166903民生加银平稳增利C0.991.037
166904民生添利A0.9920.992
166905民生添利C0.9910.991
167502安信宝利A1.0171.017
167601国金3001.1091.109
167701德邦德信0.9920.992
167901华宸3000.9720.972
180001银华优势00
180002银华保本00
180003银华8800
180010银华优质00
180012银华富裕00
180013银华领先00
180015银华收益00
180018银华和谐00
180020银华成长00
180025银华双利A00
180026银华双利C00
180028银华永祥00
180029银华永泰A00
180030银华永泰C00
180031银华中小盘00
180033银华上证50等权ETF联接00
183001银华全球00
200001长城久恒1.3952.585
200002长城久泰0.98633.8463
200006长城消费0.80072.2407
200007长城回报0.70741.9025
200008长城品牌0.7570.757
200009长城稳健1.1281.233
200010长城双动力1.11231.1373
200011长城景气1.0341.059
200012长城中小盘0.8820.882
200013长城积极增利A1.1181.118
200015长城优化1.0191.134
200016长城保本1.0341.034
200017长城岁岁金1.0261.035
200113长城积极增利C1.1051.105
202001南方稳健00
202002南稳放00
202003南方绩优00
202005南方成份00
202007南方隆元00
202009南方盛元00
202011南方价值00
202015南方30000
202017南方深成00
202019南方策略00
202021南方小康00
202023南方成长00
202025380ETF联接00
202027南方金粮油00
202101南方宝元00
202102南方多利C00
202103南方多利A00
202105南方广利A00
202107南方广利C00
202108南方润元A00
202109南方润元B00
202110南方润元c00
202202南方避险00
202211南方恒元00
202212南方保本00
202213南方安心保本00
202801南方全球00
206001鹏华成长0.97063.8862
206002鹏华精选0.9010.901
206003鹏华信用增利A1.0791.109
206004鹏华信用增利B1.0651.095
206005民企ETF联接1.0011.001
206006鹏华环球00
206007鹏华消费1.021.02
206008鹏华丰盛1.0071.098
206009鹏华产业1.1861.186
206010民营ETF联接0.98690.9869
206011鹏华美国房地产00
206012鹏华价值精选0.9640.964
206013鹏华保本1.0131.013
206015鹏华纯债0.9911.028
206018鹏华产业债0.9890.995
210001金鹰优选0.67832.4072
210002金鹰红利1.03351.4215
210003金鹰优势0.80920.8392
210004金鹰稳健0.8251.005
210005金鹰主题0.680.68
210006金鹰保本1.1021.102
210007金鹰中证0.91510.9151
210008金鹰策略0.99370.9937
210009金鹰核心0.991.09
210010金鹰元泰精选债A0.98490.9849
210011金鹰元泰精选债C0.98070.9807
210014金鹰元丰保本0.9970.997
213001宝盈鸿利00
213002宝盈区域00
213003宝盈策略00
213006宝盈核心A00
213007宝盈增强A/B00
213008宝盈资源00
213010宝盈10000
213917宝盈增收C00
217001招商股票0.36723.3712
217002招商平衡1.1182.533
217003招商债券1.0861.6575
217005招商先锋0.60942.5594
217008招商安本增利1.09791.5079
217009招商价值0.82180.9418
217010招商蓝筹1.071.45
217011招商安心收益1.0941.294
217012招商领先0.9510.951
217013招商精选1.0111.011
217015招商全球00
217016招商深证1000.8250.825
217017消费ETF联接0.920.92
217018招商安瑞1.0151.015
217019深TMT联接1.0951.095
217020招商安达1.2081.208
217021招商优势1.0431.043
217022招商产业债0.9781.096
217023招商强债0.9771.052
217024招商安本1.0291.029
217027招商财经501.0331.033
217203招商债B1.10961.6211
229001泰达宏利全球格局00
229002泰达逆向1.1321.132
233001大摩基础0.43521.9802
233005大摩强债1.22331.2583
233006大摩领先1.10321.1032
233007大摩卓越成长1.3311.331
233008大摩消费0.91570.9157
233009大摩多因子1.0921.092
233010大摩深证3000.9810.981
233011大摩主题1.0121.012
233012大摩多元收益A1.0781.078
233013大摩多元C1.0721.072
233015大摩量化配置1.0781.078
240001宝康消费1.53854.694
240002宝康配置1.3533.053
240003宝康债券1.17071.7207
240004华宝动力0.81143.3214
240005华宝策略0.52693.9556
240008华宝收益3.7173.717
240009华宝先进1.65061.9186
240010华宝精选1.02671.0267
240011华宝大盘1.4841.564
240012华宝强债A1.09781.1178
240013华宝强债B1.07681.0968
240014华宝中证1000.72430.7243
240016上证180ETF联接0.9020.932
240017华宝新兴1.3621.362
240018华宝可转债1.01431.0143
240019成长ETF联接0.9910.991
240020华宝医药1.1561.445
240021华宝短融501.0341.034
240022华宝资源0.830.83
241001华宝海外中国00
241002华宝动量00
253010国联安安心0.6011.579
253020国联安增利A1.0331.278
253021国联安增利B1.0311.259
253030国联安信心增益0.9941.102
253060国联安信心A00
253061国联安信心B00
253070国联安中债0.9790.979
255010国联安稳健0.9972.437
257010国联安小盘0.8382.968
257020国联安精选0.9592.859
257030国联安优势1.0231.304
257040国联安红利1.0251.396
257050国联安主题1.1051.105
257060商品ETF联接0.510.51
257070国联安优选1.0971.298
260101景顺股票00
260103景顺平衡00
260104景顺增长00
260108景顺成长00
260109景内需贰00
260110景顺蓝筹00
260111景顺治理00
260112景顺能源00
260115景顺中小盘00
260116景顺核心00
260117景顺长城支柱00
261001景顺收益A00
261002景顺优信增利A00
261101景顺收益C00
261102景顺优信增利C00
262001景顺长城大中华00
263001景顺180ETF联接00
270001广发聚富00
270002广发稳健00
270005广发聚丰00
270006广发优选00
270007广发大盘00
270008广发核心00
270009广发强债00
270010广发30000
270021广发聚瑞00
270022广发内需00
270023广发亚太00
270024广发聚祥00
270025广发行业00
270026中小300联接00
270027广发全球农业指数00
270028广发制造00
270029广发聚财债A00
270030广发聚财债B00
270041广发消费品00
270042广发纳斯达克100指数00
270043广发理财年年红00
270044广发双债添利A00
270045广发双债添利C00
270048广发纯债债A00
270049广发纯债债C00
270050广发新经济00
288001华夏经典1.1793.319
288002华夏收入2.5873.987
288102中信双利1.00251.5789
290002泰信先行0.57942.3321
290003泰信双息1.04661.2579
290004泰信优质0.80561.4056
290005泰信优势1.0991.539
290006泰信蓝筹0.89441.2944
290007泰信强债A1.0331.131
290008泰信发展0.9610.961
290009泰信周期债1.0771.157
290010泰信中证2000.7530.773
290011泰信中小盘1.21.215
290012泰信保本0.9961.006
290014泰信服务业1.0481.048
291007泰信强债C1.02631.1143
310308盛利精选0.87032.5223
310318盛利配置1.07841.8709
310328新动力0.64942.4595
310358新经济0.66091.9928
310368申巴优势1.07981.5498
310378申万添益宝A1.1151.202
310379申万添益宝B1.1021.183
310388申万消费0.9090.994
310398申万沪深3000.77060.7706
310508申万稳债0.9871.133
310518申万可转债0.9741.124
320001诺安平衡0.66872.9287
320003诺安股票0.86552.749
320004诺安优化债券1.06861.3382
320005诺安价值0.74911.6941
320006诺安灵活1.0481.628
320007诺安成长0.881.325
320008诺安增利债券A1.1231.138
320009诺安增利债券B1.0971.112
320010诺安中证1000.6980.698
320011诺安中小盘1.1121.172
320012诺安主题0.9880.988
320013诺安黄金00
320014新兴产业ETF联接0.8290.829
320015诺安保本1.161.16
320016诺安策略0.9420.942
320017诺安全球收益00
320018诺安新动力1.0221.142
320020诺安汇鑫保本1.0281.028
320021诺安双利债1.0131.013
320022诺安中小ETF1.0941.094
340001兴全转基1.1262.885
340006兴全全球1.7823.578
340007兴全社会1.4621.652
340008兴全有机增长1.24181.2418
340009兴全增利1.00541.0454
350001天治财富0.79652.3418
350002天治品质0.84843.3734
350005天治创新1.3181.318
350006天治双盈1.19961.2396
350007天治趋势1.0071.007
350008天治成长1.2321.232
350009天治稳债1.0631.133
360001量化核心0.91952.9232
360005光大红利2.4323.09
360006光大增长1.12242.4024
360007光大优势0.76810.7681
360008光大增利A0.931.176
360009光大增利C0.9241.153
360010光大精选0.92181.0418
360011光大配置1.0431.253
360012光大中小盘0.92390.9539
360013光大信用添益A0.9591.094
360014光大信用添益C0.9521.087
360016光大行业1.0681.118
370021上投分红A00
370022上投分红B00
370023上投消费00
370024上投摩根核心00
370025上投轮动债A00
370026上投轮动债C00
370027摩根智选3000
371020上投债券A00
371120上投债券B00
372010上投强化回报A00
372110上投强化回报B00
373010上投双息00
373020上投双核00
375010上投优势00
376510上投大盘00
377010上投阿尔法00
377016上投亚太00
377020上投内需00
377150上投品质00
377240上投新兴00
377530上投行业00
378006上投全球新兴00
378010上投先锋00
378546上投天然00
379010上投中小盘00
380005中银纯债A类0.9910.991
380006中银纯债C类0.9870.987
380009中银添利1.0011.001
393001中海保本00
395001中海收益00
395011中海增强收益A00
395012中海强债00
398001中海成长00
398011中海分红00
398021中海能源00
398031中海蓝筹00
398041中海量化00
398051中海环保00
398061中海消费00
399001中海上证5000
399011中海上证38000
400001东方龙0.69122.4527
400003东方精鸯合1.02443.3701
400007东方策略1.39721.3972
400009东方稳截报0.9971.067
400011东方核心0.84090.8409
400013东方保本1.0791.079
400015东方增长1.3481.348
400016东方强化债0.99790.9979
400018东方央视500.97550.9755
400020东方安心1.01891.0189
400022东方利群混合1.01371.0137
410001华富优选0.62941.8934
410003华富成长0.61780.9078
410004华富增强债券A1.19571.4477
410005华富增强债券B1.19821.4202
410006华富策略精选0.81810.9781
410007华富价值0.90410.9041
410008华富中证1000.71290.7129
410009华富量子0.71440.7144
410010华富中小板1.0741.074
420001天弘精选0.46671.4517
420002天弘债A0.99421.2083
420003天弘成长0.82891.1639
420005天弘策略1.091.132
420008天弘债券A0.9821.011
420009天弘安康养老1.0211.021
420102天弘永利B0.99541.2332
420108天弘发起B0.9781.006
450001国富收益0.52242.0883
450002国富弹性1.27592.5959
450003国富潜力1.02551.4355
450004国富价值1.1981.668
450005国富债A1.10081.1838
450006国富债C1.08851.1715
450007国富成长0.91361.0936
450008国富3000.9150.915
450009国富中小盘0.9890.989
450010国富策略0.8910.891
450011国富精选1.1071.107
450018国富信用债券A1.0131.013
450019国富信用债券C1.0091.009
457001国富亚洲机会00
460001华泰盛世0.59422.5829
460002华泰成长0.9260.976
460003华泰增利B1.041.23
460005华泰价值1.17731.6873
460007华泰行业0.8240.824
460008华泰稳健收益A1.0321.032
460009华泰量化0.940.96
460010华泰亚洲00
460108华泰稳健收益C1.0261.026
460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接0.7440.744
460300华泰柏瑞300联接1.04781.0478
470006添富医药00
470007添富上证00
470008添富策略00
470009添富活力00
470010添富多元债A00
470011添富多元债C00
470018汇添富保本00
470028添富责任00
470058添富可转债A00
470059添富可转债C00
470068深证300ETF联接00
470078添富增收C00
470088添富信用债A00
470089添富信用债C00
470098添富逆向00
470888添富优选00
481001工银价值0.33043.8686
481004工银成长1.52541.7754
481006工银红利0.77240.8124
481008工银蓝筹0.8051.215
481009工银沪深3000.88291.0779
481010工银中小盘0.8580.858
481012深红利联接0.72220.7222
481013工银消费0.9880.988
481015工银主题1.2581.258
481017工银量化1.0641.064
483003工银平衡0.45681.6227
485005工银强债B1.02271.4337
485007工银添利B1.0411.303
485011工银双利B1.1541.154
485014工银添颐B1.221.22
485019工银信用B类0.9810.981
485105工银强债A1.02391.4659
485107工银添利A1.04981.3298
485111工银双利A1.1711.171
485114工银添颐A1.2411.241
485119工银信用A类0.9860.986
486001工银全球00
486002工银精选00
487016工银保本1.0711.071
487021工银保本2号0.9860.986
510010治理ETF0.670.746
510020超大ETF1.65950.6121
510030上证180价值ETF联接2.430.832
51005050ETF1.672.271
510060央企ETF1.07040.6847
510070民企ETF1.171.003
510080长盛债券1.13751.9475
510081长盛精选1.00772.9077
510090责任ETF0.8561.021
510110周期ETF00
510120非周ETF00
510130中盘ETF2.45760.8453
510150消费ETF2.8040.924
510160小康ETF00
510170商品ETF1.5950.495
510180180ETF0.5342.141
510190龙头ETF2.1970.842
510210综指ETF2.3920.819
510220中小ETF2.7170.743
510230金融ETF3.3450.95
510260新兴ETF0.8170.817
510270国企ETF0.7030.82
510280成长ETF0.9630.963
510290380ETF00
510300300ETF2.50380.941
510310沪深300ETF0.97460.9746
510330华夏3002.48871.0269
510410资源ETF0.65510.6551
510420景顺180ETF1.031.03
51043050等权00
510440500沪市00
510450上投180高ETF00
510500南方中证500ETF00
510510广发中证50000
510610能源行业0.86240.8624
510620材料行业0.90130.9013
510630消费行业1.10781.1078
510650金融行业0.96590.9659
510660医药行业1.06131.0613
510680万家380ETF00
510700长盛百强ETF1.7860.993
510880红利ETF1.8481.318
510900H股ETF00
511010国债ETF00
511210博时企债ETF00
512010医药ETF00
513100国泰纳斯达克10000
518800国泰黄金ETF2.42310.9166
518880华安黄金ETF2.4310.918
519001银华优选00
519002华安安信消费0.9540.97
519003海富收益00
519005海富股票00
519007海富回报00
519008添富优势00
519011海富精选00
519013海富优势00
519015海富通放00
519017大成成长0.8651.983
519018添富均衡00
519019大成景阳0.633.668
519020国泰金泰0.9810.899
519021国泰金鼎价值0.7271.993
519023海富债券C00
519024海富债券A00
519025海富通领先00
519026海富通中小盘00
519027上证周期ETF联接00
519029华夏稳增1.5392.244
519030海富稳固00
519032非周ETF联接00
519033海富国策00
519034海富低碳00
519035富国天博0.79982.8308
519039长盛同德0.81722.3417
519050海富通养老00
519051海富通定债00
519066添富蓝筹00
519068添富焦点00
519069添富价值精选00
519078添富增收A00
519087新华分红0.92292.6756
519089新华成长1.45552.1555
519091新华资源1.141.14
519093新华企业1.1241.124
519095新华轮换1.4511.451
519097新华中小市值1.0521.052
519099新华灵活1.1241.124
519100长盛1000.71791.3379
519110浦银价值0.940.94
519111浦银收益A1.1821.192
519112浦银收益C1.1621.172
519113浦银生活1.011.07
519115浦银红利0.9270.927
519116浦银沪深3000.7860.786
519117浦银中证4001.041.04
519118浦银幸福A00
519119浦银幸福B00
519120浦银新产业1.1421.142
519121浦银6个月A00
519122浦银6个月C00
519123浦银添A00
519124浦银添C00
519150新华优选1.4521.452
519152新华纯债A类1.0261.026
519153新华纯债B类1.0221.022
519156新华灵活配置1.0081.008
519158新华趋势1.0131.013
519160新华安享债A00
519161新华安享债C00
519180万家18000
519181万家和谐00
519183万家引擎00
519185万家精选00
519186万家稳增A00
519187万家稳增C00
519188万家信用恒利A00
519189万家信用恒利C00
519190万家得利00
519192万家市政00
519300大成3000.77492.1849
519519华泰增利A1.05991.2499
519601海富通海外00
519602海富通大中华00
519660银河增利债A1.011.01
519661银河增利债C1.0081.008
519662银河岁岁回报A1.0081.008
519663银河岁岁回报C1.0061.006
519666银信添利B0.98591.3369
519667银信添利A0.98791.3609
519668银河成长1.49292.0789
519669银河领先债券0.9961.036
519670银河优选1.3981.758
519671300价值0.7540.754
519672银河精选1.0621.062
519674银河创新1.30171.3017
519676银河保本1.1451.145
519678银河消费1.1721.172
519679银河主题1.7911.791
519680交银增利A/B0.99371.3337
519682交银增利C0.98881.3068
519683交银双利A/B1.0721.18
519685交银双利C1.0631.168
519686交银治理0.760.76
519688交银精选0.76692.9127
519690交银稳健1.1282.763
519692交银成长3.16733.4123
519694交银蓝筹0.73740.7524
519696交银环球00
519697交银优势1.1071.197
519698交银先锋1.17811.2331
519700交银主题0.7840.799
519702交银趋势0.7920.792
519704交银制造1.1281.128
519706深价值ETF联接0.9570.957
519709交银全球资源股票00
519710交银荣安保本1.0411.091
519712交银阿尔法1.0361.036
519714交银沪深300等权1.1341.164
519718交银纯债A0.990.997
519719交银纯债B00
519720交银纯债C0.9850.991
519723交银双轮A/B0.9920.998
519725交银双轮C0.990.996
519726交银荣祥1.0111.041
519727交银成长300.9990.999
519730交银月月丰A1.0121.012
519731交银月月丰C1.0111.011
519732交银双息1.0141.014
519908华夏兴华1.1135.505
519976长信可转债C0.93671.0897
519977长信可转债A0.94671.1097
519979长信内需1.0791.229
519981长信标普10000
519983长信量化0.8570.857
519985长信中短债1.09741.0974
519987长信恒利0.8510.851
519989长信利丰1.0531.266
519991长信双利1.061.36
519993长信增利0.70221.9412
519995长信金利0.58651.829
519997长信银利0.59582.5158
530001建信价值0.572.5272
530003建信成长0.90092.3509
530005建信优化0.8661.416
530006建信精选1.0861.781
530008建信增利1.1791.434
530009建信收益A1.0351.15
530010建信责任0.9830.983
530011建信内生0.9840.984
530012建信保本1.0631.063
530015深F60联接0.85730.8573
530016建信恒稳1.2231.223
530017建信双息1.0121.103
530018建信深证1000.91190.9119
530019建信社会责任1.2121.212
530020建信转债强债A1.0921.092
530021建信纯债A0.9810.981
531009建信收益C1.0171.132
531020建信转债C1.0851.085
531021建信纯债C0.9760.976
539001建信全球00
539002建信新兴00
539003建信全球资源00
540001汇丰20161.44642.0964
540002汇丰龙腾1.45122.3172
540003汇丰策略1.04781.1678
540004汇丰晋信20261.04221.6622
540005汇丰晋信增利1.00731.0643
540006汇丰大盘1.10241.1624
540007汇丰中小盘0.82770.8477
540008汇丰低碳1.15481.2548
540009汇丰消费0.91180.9118
540010汇丰科技1.31281.3128
540012汇丰恒生0.96950.9695
541005汇丰增利c1.0081.0872
550001信诚四季0.8122.024
550002信诚精萃0.5132.0274
550003信诚蓝筹1.8631.863
550004信诚三得益A0.9971.135
550005信诚三得益B0.9821.11
550006信诚优债A1.0081.162
550007信诚优债B1.0011.138
550008信诚优胜1.0311.031
550009信诚中小盘0.8921.022
550015信诚季季添金1.011.042
550016信诚岁岁添金0.9890.989
550017信诚添金0.9951.004
550018信诚优质债A0.9720.972
550019信诚纯债B0.9680.968
560002益民红利0.44161.3796
560003益民创新0.79240.8124
560005益民多利0.95051.0715
560006益民核心1.2411.241
570001诺德价值0.84850.8485
570005诺德成长1.0831.083
570006诺德中小盘1.0691.099
570007诺德优选0.8130.813
570008诺德周期1.0311.031
571002诺德灵活1.22731.2273
573003诺德强债11.027
580001东吴嘉禾0.71622.4362
580002东吴动力1.29061.8706
580003东吴轮动0.57510.6551
580005东吴进取1.10261.1726
580006东吴新经济0.9620.962
580007东吴新创业0.9631.023
580008东吴产业1.1831.183
580009东吴内需增长1.1121.112
582001东吴优信A0.99541.0074
582002东吴增利A1.041.08
582003东吴保本0.9790.979
582201东吴优信C0.97870.9907
582202东吴增利C1.0291.069
585001东吴中证0.8270.827
590001中邮核心优选00
590002中邮核心成长00
590003中邮核心优势00
590005中邮核心主题00
590006中邮中小盘00
590007中邮上证38000
590008中邮战略00
590009中邮稳定收益A00
590010中邮稳定收益c00
610001信达领先0.98721.3172
610002澳银精华1.091.51
610003信达稳定价值A1.1531.153
610004信达中小盘0.8630.863
610005信达红利0.7620.782
610006澳银产业0.9360.936
610007信达消费1.1571.157
610008信达澳银信用A0.9940.994
610103信达稳定债券B1.1291.129
610108信达澳银信用C0.9910.991
620001宝石动力0.8820.942
620002金元成长动力0.9081.128
620003金元丰利0.9510.973
620004金元价值0.8890.889
620005金元核心0.7610.761
620006金元消费0.9590.959
620007金元保本1.061.08
620008金元新经济1.1431.143
620009金元惠理惠利0.9890.989
630001华商领先企业1.35191.4569
630002华商盛世成长2.02522.2902
630003华商强债A1.0741.299
630005华商动态1.2511.251
630006华商产业0.7810.781
630007华商稳健双利债券型A1.0481.109
630008华商策略0.8970.897
630009华商稳定增利A1.0491.049
630010华商价值1.1361.136
630011华商主题1.5111.511
630015华商大盘量化1.1961.246
630016华商价值共享1.2311.331
630103华商强债B1.0681.274
630107华商稳健B1.0391.093
630109华商稳定增利C1.0371.037
650001英大纯债A00
650002英大纯债C00
660001农银成长1.53292.1329
660002农银增利A1.09931.1703
660003农银双利1.11311.2231
660004农银策略1.18351.1835
660005农银中小盘1.38861.4186
660006农银大盘0.9350.935
660008农银沪深3000.77560.7756
660009农银增强收益A1.07221.1072
660010农银精选0.9940.994
660011农银中证5001.05931.0593
660012农银消费1.42911.5091
660013农银信用债0.99291.0289
660014农银深证1001.0741.154
660015农银行业轮动1.21381.3138
660102农银增利C1.08821.1062
660109农银增强C1.0631.098
671010纽银策略0.8110.811
673010纽银新动向0.9870.987
675011纽银稳债A0.9990.999
675013纽银稳债C0.9920.992
675021纽银稳增A0.9930.993
675023纽银稳增C0.9890.989
686868浙商聚盈A1.0241.024
686869浙商聚盈C1.0191.019
688888浙商产业0.9120.912
690001民生蓝筹0.9410.971
690002民生强债A1.1261.256
690003民生精选0.7150.715
690004民生稳健0.7530.753
690005民生内需0.8170.817
690006民生双利A0.9911.021
690007民生景气1.171.17
690008民生内地0.6430.643
690009民生红利1.0821.082
690011民生成长0.9710.971
690202民生强债C1.1041.234
690206民生双利c0.9831.013
700001平安先锋00
700002平安深证30000
700003平安策略00
700004平安保本00
700005平安大华添利债券A00
700006平安大华添利债券C00
710001安达优势0.94950.9495
710002安达策略0.98461.0246
710301安达增强A0.98581.0058
710302安达增强C0.981
720001财通价值1.0631.153
720002财通多策略债基0.9981.025
720003财通保本混合0.9910.991
730001方正富邦创新动力1.0251.105
730002方正富邦红利0.9210.921
740001长安宏观00
740101长安300非周期00
750001安信策略1.1091.149
750002安信目标债A1.0111.041
750003安信目标债C1.0061.036
750005安信平稳增长1.0381.038
762001国金通用0.99091.0909
770001德邦优化1.25471.2547
    
  基金网声明:基金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2019 福建中金在线网络股份有限公司. All Right Reserved.
X