客服帮助 |我要推广 Apple iosAndroid手机网 移动中金 注册 忘记密码? 登录 我的中金:

06月16日基金网特邀凯石金融桑柳玉老师做客中金在线路演中心与网友进行交流,欢迎各位网友登录http://roadshow.cnfol.com/show/19437踊跃参与。

12月5日开放式基金资产净值日报表
手机免费访问 www.cnfol.com  2013年12月05日 21:19 中金在线/数据中心 
    
代码名称单位净值累计净值
000001华夏成长1.123.221
000003中海可转债A00
000004中海可转债C00
000005嘉实增强信用00
000007鹏华国企债0.9920.992
000008中证500ETF联接00
000011华夏大盘8.49612.276
000014华夏一年定期00
000015华夏纯债A0.980.98
000016华夏纯债C0.9780.978
000017财通发展1.1411.141
000020景顺长城品质1.0121.012
000021华夏优势1.2342.404
000022南方中票A00
000023南方中票C00
000024大摩双利A1.0251.025
000025大摩双利C1.0221.022
000026泰达信用A0.9840.984
000027泰达信用B0.9820.982
000028华富保本混合1.0011.001
000029富国宏观策略1.0771.077
000030长城久利保本0.9910.991
000031华夏复兴1.3341.334
000032易方达信用债A0.9650.965
000033易方达信用债C0.9620.962
000039农银低估值1.05221.0522
000041华夏全球00
000042中证财通1001.0051.005
000043嘉实美国(人民币)00
000044嘉实美国(现汇)00
000045工银产业债A0.9770.977
000046工银产业债B0.9740.974
000047华夏双债A1.0131.013
000048华夏双债C1.0111.011
000049中银标普00
000050长盛纯债A00
000051华夏沪深3000.7420.742
000052长盛纯债C00
000053鹏华实业债0.9870.987
000054鹏华双债0.980.98
000056建信消费升级1.0131.013
000057中银消费主题1.0421.042
000058国联安保本0.9650.965
000059中证医药1000.9990.999
000060国联安股债1.0211.021
000061华夏盛世0.7680.768
000062银华成长股债00
000063长盛百强ETF联接00
000064大摩定开债00
000065富国焦点0.9990.999
000066诺安鸿鑫0.9880.988
000067民生加银转债A0.9820.982
000068民生加银转债C0.980.98
000069中高等级债A00
000070中高等级债C00
000071恒生ETF联接1.0551.055
000072华安保本混合0.9920.992
000073上投摩根成长0.9540.954
000074工银瑞信债A00
000075恒生ETF联接(美元)0.17210.1721
000076华夏恒生联接现钞00
000077工银瑞信债C00
000078工银两年定开A00
000079工银两年定开C00
000080天治可转债A0.9720.972
000081天治可转债C0.970.97
000082嘉实阿尔法股票00
000083添富消费00
000084博时安盈A00
000085博时安盈C00
000086南方稳利00
000087嘉实金边A00
000088嘉实金边C00
000092新双盈A1.011.025
000093新双盈B0.9420.942
000103国泰中国企业00
000104华宸未来信用1.0171.017
000105建信安心回报A1.0171.017
000106建信安心回报C1.0151.015
000107富国信用债A0.9870.994
000109富国信用债C0.9850.992
000110金鹰元安保本00
000111易方达1年债A00
000112易方达1年债C00
000113嘉实如意宝A/B00
000115嘉实如意宝C00
000116嘉实丰益纯债00
000117广发轮动配置0.9440.944
000118广发聚鑫债A0.9830.983
000119广发聚鑫债C0.9810.981
000120中银美丽中国0.9770.977
000121华夏永福养老1.0121.012
000122添富实业债A00
000123添富实业债C00
000124华宝兴业服务0.970.97
000125上投摩根天颐1.0011.001
000126招商安润保本0.9720.972
000127农银行业领先0.9490.949
000128大成景安债A1.021.02
000129大成景安债B1.0261.026
000130大成景兴A0.9850.985
000131大成景兴C0.9830.983
000136民生加银策略1.0111.011
000137民生加银增利A00
000138民生加银增利C00
000139富国国企债A00
000141富国国企债C00
000142融通通泰保本1.0061.006
000143鹏华双债加利1.0061.006
000145长盛季季红A00
000146长盛季季红C00
000147易方达高等债A1.0011.001
000148易方达高等债C0.9990.999
000149华安双债A1.0011.001
000150华安双债C11
000151诺安信用债券00
000152大成景旭债A1.0071.007
000153大成景旭债C1.0061.006
000165瑞银精选00
000166中海安鑫保本0.9970.997
000167广发聚优灵活0.930.93
000169泰达高票息A1.0041.004
000170泰达高票息B1.0031.003
000171易方达裕丰0.9780.978
000172华泰量化股票1.0651.065
000173汇添富美丽3000
000174汇添富高息债A00
000175汇添富高息债C00
000177嘉实丰益信债00
000178博时灵活配置00
000179广发美国地产(人民币)00
000180广发美国地产(美元)00
000181景顺金利债A1.0121.012
000182景顺金利债C1.011.01
000183嘉实丰益策略00
000184工银添福A00
000185工银添福B00
000186华泰季季红00
000187华泰柏瑞丰盛A1.011.01
000188华泰柏瑞丰盛C1.0081.008
000190中银保本二号1.0011.001
000191富国信用债A0.9840.995
000192富国信用债C0.9820.993
000193国泰房地产00
000194银华四季红00
000195工银3号混合A00
000196工银3号混合B00
000197富国目标收益00
000199国泰目标收益1.0091.009
000200博时岁岁增利00
000201诺安泰鑫00
000202富国目标两年00
000205易投资A1.0041.004
000206易投资C1.0031.003
000207建信双债A1.0151.015
000208建信双债C1.0131.013
000209信诚新兴股票0.9880.988
000212泰信鑫益债A00
000213泰信鑫益债C00
000215广发趋势1.0131.013
000216华安黄金易A0.9070.907
000217华安黄金易C0.9060.906
000219博时裕益灵活00
000220富国医疗1.0281.028
000221汇添富年年A00
000222汇添富年年C00
000225长盛年年A00
000226长盛年年C00
000227华安年年红债00
000235诺安稳固收益00
000236工银月薪定债00
000237国投岁添利A00
000238国投岁添利C00
000241宝盈核心C00
000242景顺精选00
000244天弘稳利A00
000245天弘稳利B00
000246博时月薪定债00
000247方正互利11
000251工银金融地产1.091.09
000252景顺纯债A1.0111.011
000253景顺纯债C1.0091.009
000254长城增强债A00
000255长城增强债C00
000256上投红利回报00
000257上投岁岁债A00
000258上投岁岁债C00
000259农银汇理区间1.00711.0071
000260信诚季季1.0011.001
000263工银信息产业00
000264博时内需增长00
000267广发集利债A00
000268广发集利债C00
000270建信安心保本1.0031.003
000271中邮定债A00
000272中邮定债C00
000273华润元大保本1.0041.004
000274广发亚太债人00
000275广发亚太债美00
000277博时双月00
000278通泽一年0.960.96
000279华商红利0.960.96
000280博时双债A00
000281博时双债C00
000284富安达信用A00
000285富安达信用B00
000286银华季季红00
000289鹏华丰泰00
000290鹏华全球收益00
000291鹏华丰信00
000292鹏华丰信A00
000293鹏华丰信B00
000294华安生态00
000295鹏华丰实A00
000296鹏华丰实B00
000302国泰淘金00
000303长盛双月红A00
000304长盛双月红C00
000306天弘弘利债券1.0091.009
000308建信创新00
000309大摩品质生活00
000310安信永利信用A00
000311景顺沪深3001.0681.068
000312华安300A1.0241.024
000313华安300C1.0231.023
000314招商瑞丰灵活1.0091.009
000315融通通祥11
000316中海惠利纯债00
000317中海惠利纯债A00
000318中海惠利纯债B00
000328上投摩根动力00
000335安信永利信用C00
000336农银灵活配置00
000338鹏华双债保利1.0141.014
000341嘉实新兴市场A00
000342嘉实新兴市场B00
000345鹏华丰融定债00
000346建信安心两年A1.0041.004
000347建信安心两年C1.0031.003
000348广发中债A00
000349广发中债C00
000351岁岁恒丰A00
000352岁岁恒丰C00
000354长盛城镇主题00
000355南方丰元A00
000356南方丰元C00
000357大成景祥A1.0021.002
000358大成景祥B1.0071.007
000360年年有余A00
000361年年有余B00
000368汇添富沪深30000
000372中银惠利纯债00
000385景顺长城双利A1.0031.003
000386景顺长城双利C1.0031.003
000387泰达宏利瑞利A1.0031.003
000388泰达宏利瑞利B1.0021.002
000404易方达成长00
000428易方达聚盈00
000429聚盈A00
000430聚盈B00
000440大成景祥分级1.0041.004
001001华夏债券A/B1.0191.669
001003华夏债券C1.0191.639
001011华夏希望1.0461.316
001013华夏希望C1.0361.296
001021华夏亚债a1.0081.038
001023华夏亚债c0.9981.028
001031华夏安康信用A0.9910.991
001033华夏安康信用C0.9870.987
001061华夏收益(QDII)A00
001063华夏收益(QDII)C00
001065华夏收益债券A(美元)00
001066华夏海外收益现钞00
002001华夏回报1.4543.721
002011华夏红利1.5854.058
002021华回报二1.2512.686
002031华夏策略1.9082.508
020001国泰金鹰0.9843.988
020002国泰金龙债券1.0421.523
020003国泰金龙债券0.4943.586
020005国泰金马0.7152.982
020009国泰金鹏0.9431.939
020010国泰金牛1.2811.436
020011国泰3000.51460.7367
020012国泰金龙债券C1.0381.504
020015国泰区位1.3171.362
020018国泰金鹿保本1.0191.138
020019国泰双利A1.0651.251
020020国泰双利C1.0571.229
020021金融ETF联接0.9650.965
020022国泰保本1.0781.078
020023国泰事件1.4591.459
020025中小成长联接1.0281.028
020026国泰成长1.2351.235
020027国泰信用债券A1.0251.025
020028国泰信用债券c1.021.02
020033国泰增利A1.0031.003
020034国泰增利C0.9980.998
020035国债ETF联接A0.9640.964
020036国债ETF联接C0.9620.962
040001华安创新0.6253.088
040002华安A股0.5172.7
040004华安宝利1.1123.437
040005华安宏利2.4393.059
040007华安成长0.90442.2193
040008华安优选0.63332.1696
040009华安收益A1.04441.2794
040010华安收益B1.02921.2542
040011华安核心1.00991.5099
040012华安强债A1.031.182
040013华安强债B1.0091.161
040015华安动态1.051.05
040016华安行业轮动0.95510.9551
040018华安香港00
040019华安稳固1.0241.114
040020华安升级1.0111.011
040021华安大中华升级股票00
040022华安可转债A1.0141.014
040023华安可转债B1.0041.004
040025华安科技1.391.39
040026华安信用1.0091.105
040035华安逆向0.9411.321
040036华安安心收益A1.0681.076
040037华安安心B1.0691.077
040040华安纯债A1.0021.009
040041华安纯债C0.9991.005
040045华安信用强债0.9860.993
040046华安纳斯达克00
040047华安纳斯美钞00
040048华安纳斯美汇00
040180180ETF联接0.830.83
040190龙头ETF联接0.8610.861
050001博时增长00
050002博时沪深300指数00
050004博时精选00
050006博时稳定B00
050007博时平衡00
050008博时产业00
050009博时新兴00
050010博时特许00
050011博时信用A00
050012博时策略灵活配置00
050013超大ETF联接00
050014博时创业00
050015博时亚太00
050016博时宏观A00
050018博时行业00
050019博时转债A00
050020博时抗通胀00
050021F200ETF联接00
050022博时回报00
050023博时天颐A00
050024资源ETF链接00
050025博时标普50000
050026博时医疗00
050027博时信用债纯债00
050028博时安心收益A类00
050030博时亚洲债券00
050106博时稳定00
050111博时信用C00
050116博时宏观C00
050119博时转债C00
050123博时天颐C00
050128博时安心收益C类00
050201博价值贰00
050202博时亚洲美汇00
050203博时亚洲美钞00
051011博时信用B00
070001嘉实成长00
070002嘉实增长00
070003嘉实稳健00
070005嘉实债券00
070006嘉实服务00
070009嘉实短债00
070010嘉实主题00
070011嘉实策略00
070012嘉实海外00
070013嘉实精选00
070015嘉实多元A00
070016嘉实多元B00
070017嘉实量化00
070018嘉实回报00
070019嘉实价值00
070020嘉实稳固00
070021嘉实新动力00
070022嘉实领先00
070023深120联接00
070025嘉实信用A00
070026嘉实信用c00
070027嘉实周期00
070030中创400联接00
070031嘉实全球房地产00
070032嘉实优化00
070033嘉实定期开放债00
070037嘉实纯债A00
070038嘉实纯债C00
070099嘉实优质00
080001长盛成长价值00
080002长盛创新先锋00
080003长盛积极配置00
080005长盛量化00
080006长盛环球00
080007长盛同鑫00
080008长盛同祥00
080009同禧A00
080010同禧c00
080012长盛电子00
080015长盛同鑫二号00
090001大成价值0.69943.3594
090002大成债券1.03321.6022
090003大成蓝筹0.62363.1936
090004大成精选0.84862.8511
090006大成20200.6382.46
090007大成策略1.0321.726
090008大成强债0.9461.146
090009大成行业0.8070.807
090010大成中证0.8350.835
090011大成核心0.8930.893
090012深成长联接0.770.77
090013大成保本1.0431.053
090015大成内需1.1021.102
090016大成消费1.0791.129
090017大成可转债1.0041.014
090018大成新锐1.3161.316
090019大成景恒保本0.9830.983
090020500沪市联接1.0951.095
092002大成债C1.02811.5631
096001大成标普50000
100016富国天源1.11032.5739
100018富国天利1.16092.0579
100020富国天益0.91173.923
100022富国天瑞0.8633.4789
100026富国天合1.0632.4805
100029富国天成1.34511.6361
100032富国中证1.0421.624
100035富国增强A1.0781.143
100037富国增强C1.0581.123
100038富国沪深3000.8510.851
100039富国通胀主题0.8910.911
100050富国全球00
100051富国可转债0.8660.866
100053综指ETF联接0.8280.828
100055富国全球消费品00
100056富国低碳1.1681.168
100058富国产业债11.114
100060富国高新1.3851.385
100061富国中国中小盘00
100066富国纯债A0.9891.018
100068富国纯债C0.9851.014
100070富国强A1.0251.025
100071富国强C1.021.02
100072富国强回报A1.0071.007
100073富国强回报C1.0021.002
110001易基平稳1.3272.597
110002易基策略3.7164.926
110003易基500.66952.5195
110005易基积极0.83364.177
110007易稳健收益A1.11281.3774
110008易稳健收益B1.12521.3988
110009易基价值0.96032.3123
110010易基成长1.2821.372
110011易方达中小盘1.62561.6656
110012易方达科汇1.315.458
110013易方达科翔1.3135.415
110015易行业领先1.3141.404
110017易增强回报A1.0971.437
110018易增强回报B1.0771.407
110019深100ETF联接0.72630.7263
110020易基沪深3000.78340.7834
110021易基中盘联接0.86120.8612
110022易基消费0.9450.945
110023易基医疗1.2521.252
110025易基资源0.7180.718
110026创业板ETF联接1.46111.4611
110027安心回报A1.0911.126
110028安心回报B1.0831.118
110029易基科讯0.87864.5955
110030易基量化1.13211.1321
110031H股ETF链接00
110032H股ETF链接(美汇)00
110033H股ETF链接(美钞)00
110035易基双债A1.1021.132
110036易基双债B1.0931.123
110037易方达纯债A1.011.056
110038易方达纯债c1.0071.05
112002易策二号1.5223.077
118001易基亚洲00
118002易方达标普00
121001国投融华00
121002国投景气00
121003国投核心00
121005国投创新00
121006国投稳健00
121007瑞福优先00
121008国投成长00
121009国投稳定00
121010国投瑞源00
121012国投强债A00
121013国投纯债A00
121099瑞福分级00
128013国投纯债B00
128112国投强债C00
150001瑞福进取00
150008瑞和小康00
150009瑞和远见00
150012双禧A1.0421.203
150013双禧B0.9290.662
150016合润A11
150017合润B1.29381.2797
150018银华稳进00
150019银华锐进00
150020汇利A1.0071.007
150021汇利B0.9470.947
150022申万收益1.05571.1889
150023申万进取0.10410.1041
150027天弘添利B1.1481.148
150028信诚中证500A1.0511.18
150029信诚中证500B0.5910.591
150030银华金利00
150031银华鑫利00
150032嘉实多利优先00
150033嘉实多利00
150034聚利A1.1111.111
150035聚利B1.3111.311
150036建信稳健00
150037建信进取00
150038万家添利B1.25341.2534
150039中欧鼎利A1.1051.105
150040中欧鼎利B1.0551.055
150041天盈B1.3031.303
150042利鑫B1.17841.1784
150043裕祥B00
150044增利A00
150045增利B00
150046丰利B1.34641.3464
150047银华瑞吉00
150048银华瑞祥00
150049消费收益00
150050消费进取00
150051信诚300A1.0511.116
150052信诚300B0.8270.827
150053泰达稳健1.06021.1352
150054泰达进取1.13191.1319
150055工银500A1.06021.1243
150056工银500B1.04541.0454
150057久兆稳健1.0491.107
150058久兆积极1.0091.009
150059银华金瑞00
150060银华鑫瑞00
150061鹏华丰泽B1.1971.197
150062浦银增利A1.1041.104
150063浦银增利B1.2211.221
150064长盛同瑞A00
150065长盛同瑞B00
150066互利A1.0411.089
150067互利B1.1411.141
150068双翼B1.1211.121
150069双力A1.0461.116
150070双力B1.0661.066
150071盛世A1.111.11
150072盛世B1.7261.726
150073诺安稳健1.061.113
150075诺安中创1.0931.093
150076浙商稳健1.0561.098
150077浙商进取0.8040.804
150078金鹰回报B00
150079银河通利B1.0821.082
150080双佳B1.0291.029
150081信诚双盈B1.3851.385
150082信达利B0.9430.943
150083广发100A1.06041.1061
150084广发100B0.69960.6996
150085中小板A1.03781.1078
150086中小板B1.0091.009
150087中欧信用B1.0951.095
150088金鹰中证500A00
150089金鹰中证500B00
150090万家创A1.06041.0874
150091万家创B1.19421.1942
150092诺德300A1.0561.074
150093诺德300B1.131.13
150094泰信400A00
150095泰信400B00
150096招商商品A1.061.094
150097招商商品B0.5780.578
150098同庆800A00
150099同庆800B00
150100资源A1.0561.071
150101资源B0.3780.378
150102长信利众B0.89310.8931
150103银河银泰1.1923.732
150104华安沪深300A1.061.096
150105华安沪深300B0.9560.956
150106易基稳健00
150107易基进取00
150108同辉100A00
150109同辉100B00
150110华商500A1.0781.078
150111华商500B1.2041.204
150112工银100A1.02761.072
150113工银100B0.99280.9928
150114中海惠裕B0.9520.952
150115同丰B00
150116银华永兴B00
150117国泰国证房地产A1.0581.058
150118国泰国证房地产B0.8920.892
150119中欧纯债B00
150120东吴鼎利B0.9620.962
150121银河优先1.0451.045
150122银河进取0.9850.985
150123建信50A00
150124建信50B00
150127招商双债增强B0.9130.913
150128工银增B0.8290.829
150129鹏华丰利B0.9080.908
150130医药A1.0191.019
150131医药B1.01281.0128
150132元盛B00
150133德信A1.0261.026
150134德信B0.9130.913
150137安信宝利B0.9780.978
150138银华800A00
150139银华800B00
150140国金300A1.0241.024
150141国金300B1.2071.207
150142添富互利B00
150143转债A00
150144转债B00
150145招商300高贝A1.0231.023
150146招商300高贝B1.0471.047
150147同利B0.9790.979
150148信诚医药A1.0191.019
150149信诚医药B0.9950.995
150150信诚有色A1.0171.017
150151信诚有色B0.8650.865
150152富国创业板A1.0151.015
150153富国创业板B00
150154惠丰B00
150156互利B00
150159中欧添B00
151001银河稳健1.08463.3311
151002银河收益1.11992.2099
159901深100ETF0.58332.8831
159902中小板2.3572.457
159903深成ETF00
159905深红利0.71840.7184
159906深成长0.7520.752
159907中小3000.95690.8694
159908深F20000
159909深TMT3.6071.109
159910嘉实深证基本面120ETF00
159911民营ETF3.2160.9745
159912深300ETF00
159913交银深证300价值ETF0.9680.968
159915创业板1.17991.3517
159916深F60ETF1.5820.8619
159917中小成长1.0761.076
159918嘉实中创400ETF00
159919300etf00
159920恒生ETF00
159921诺安中小等权1.161.16
159922嘉实中证500ETF00
159923中证100ETF0.9170.917
159924景顺300等权0.9930.993
159925南方30000
159926嘉实国债ETF00
159927鹏华A300ETF2.45921.0883
159928消费ETF00
159929医药ETF00
159930能源ETF00
159931金融ETF00
159932500深ETF1.1210.987
159933金地ETF00
160105南方积配00
160106南方高增00
160119南方50000
160121南方金砖00
160123南方中证50A00
160124南方50c00
160125南方中国00
160127南方消费00
160128南方金利A00
160129南方金利C00
160130南方永利00
160131南方聚利00
160211国泰小盘1.1321.351
160212国泰估值0.9070.907
160213国泰纳指00
160215国泰价值0.8840.884
160216国泰大宗商品00
160217国泰互利1.0711.105
160218国泰地产0.9750.975
160219国泰医药1.01591.0159
160311华夏蓝筹0.8693.53
160314华夏行业1.0054.452
160415华安深证300指数(LOF)0.9070.907
160416华安石油00
160417华安3001.0081.026
160505博时主题00
160512博时卓越品牌00
160513博时裕祥分级00
160514裕祥A00
160515安丰1800
160602普天债券A1.0151.519
160603普天收益0.7963.242
160605鹏华中国501.0913.461
160607鹏华价值0.8162.621
160608普天债券B1.0041.458
160610鹏华动力1.0941.514
160611鹏华治理0.8630.963
160612鹏华丰收1.0281.345
160613鹏华创新1.3531.383
160615鹏华3000.9010.961
160616鹏华5000.820.82
160617鹏华丰润1.0481.131
160618鹏华丰泽1.11.139
160619鹏华丰泽A1.021.091
160620鹏华资源分级0.7170.725
160621鹏华中小企债1.0081.008
160622鹏华丰利0.940.947
160623鹏华丰利A1.0051.027
160706嘉实30000
160716嘉实5000
160717恒生H股00
160718嘉实多利00
160719嘉实黄金00
160720嘉实中期企债A00
160721嘉实中期企债C00
160805长盛同智00
160806长盛同庆00
160807长盛30000
160808长盛同瑞00
160809长盛同辉00
160810长盛同丰00
160811同丰A00
160910大成创新0.7962.007
160915大成景丰1.0021.052
160916优选LOF1.1610.939
161005富国天惠1.54593.3089
161010富国天丰0.991.349
161014富国汇利0.9891.19
161015富国天盈1.1751.248
161016富国天盈A1.0011.115
161017富国5001.091.09
161019富国天锋0.9961.117
161022富国创业0.8980.898
161115易基岁丰0.9661.11
161116易方达黄金主题00
161117易方达永旭添利0.9881.062
161118易基中小00
161119易基综债A0.98520.9852
161120易基综债c0.98490.9849
161207瑞和30000
161210国投新兴00
161211国投金融00
161213国投消费00
161216国投瑞银双债增利00
161217国投资源00
161219国投产业00
161505银河通利分级债1.0591.077
161506银河通利A1.0041.066
161507银河增强1.0151.015
161601新蓝筹0.74463.0396
161603融通债券A1.0491.546
161604融通深证1000.9482.311
161605融通蓝筹1.0652.348
161606融通行业0.7862.726
161607融通巨潮0.7632.277
161609融通动力1.1041.649
161610融通领先0.7332.261
161611融通内需0.7490.869
161612融通深成指0.7140.714
161613融通创业板1.3811.531
161614融通四季添利0.9811.069
161616融通医疗1.0461.41
161618融通岁岁添利A0.9761.012
161619融通岁岁添利B0.9761.008
161620融通丰利00
161624融通标普A0.960.96
161625融通标普C0.9570.957
161693融通债券C1.0431.54
161706招商成长1.10883.0191
161713招商信用0.9691.211
161714招商金砖00
161715大宗商品0.8190.836
161716招商双债增强0.9610.971
161717招商双债增强A1.0111.033
161718招商300高贝1.0351.035
161810银华内需00
161811银华30000
161812银华10000
161813银华信用00
161815银华通胀00
161816银华中证9000
161818银华消费分级股票00
161819银华资源00
161820银华纯债00
161821银华50A00
161822银华50C00
161823银华永兴00
161824银华永兴A00
161825银华80000
161826银华转债00
161902万家债券0.97521.7833
161903万家公用0.55261.7565
161907万家红利0.85480.8548
161908万家添利1.19931.1993
161909万家添利A1.11421.1142
161910万家中创1.12731.1408
161911万家强债0.98821.0032
162006长城久富1.08623.492
162010长城久兆1.0251.048
162102金鹰中小盘00
162105金鹰持久回报00
162106金鹰回报A00
162107金鹰50000
162108金鹰元盛00
162109元盛A00
162201泰达成长1.20063.1156
162202泰达周期0.93952.9845
162203泰达稳定0.75552.6955
162204泰达精选3.90084.9808
162205泰达预算1.03462.6496
162207泰达效率0.91022.1892
162208泰达首选1.19151.5115
162209泰达市值0.82560.8256
162210集利债券A1.01251.1205
162211泰达品质1.0181.478
162212泰达红利1.2961.383
162213泰达大盘0.91330.9333
162214泰达领先0.9470.947
162215泰达聚利1.1711.171
162216泰达5001.10321.1332
162299集利债券C0.99161.0946
162307海富10000
162308海富增利00
162411华宝油气00
162509双禧1000.9740.878
162510国安双力1.0561.091
162511国联安双佳1.0231.064
162512双佳A11.068
162605景顺鼎益1.0443.144
162607景顺资源0.7352.746
162703广发小盘1.83133.1413
162711广发5000.87920.8792
162712广发聚利00
162714广发1000.880.9029
162715广发聚源A0.9420.942
162716广发聚源C0.940.94
162907泰信4001.1771.188
163001长信1000.7790.779
163003长信利鑫1.07081.1297
163004利鑫A1.01881.1062
163005长信利众0.97960.9955
163006长信利众A1.01581.0385
163109申万深成0.57990.6465
163110申万量化1.0611.061
163111申万中小板分级1.02341.0584
163112申万债券0.990.99
163208诺安油气00
163209诺安中创1.081.101
163210诺安纯债A00
163211诺安纯债C00
163302大摩资源1.90623.3492
163402兴全趋势0.92525.4327
163406兴全合润1.17631.1686
163407兴全3000.85360.8536
163409兴全绿色1.2941.294
163411兴全保本1.09091.0909
163412兴全轻资1.3131.313
163415兴全模式1.0631.063
163503天治核心0.57952.1407
163801中银中国1.39023.6002
163803中银增长0.68412.7547
163804中银收益1.17982.3798
163805中银策略1.15571.4857
163806中银增利1.0791.249
163807中银优选1.14251.3325
163808中银1000.7250.735
163809中银蓝筹1.0251.045
163810中银价值0.9330.953
163811中银双利A1.161.16
163812中银双利B1.1461.146
163813中银全球策略00
163816中银转债增强A1.1591.159
163817中银转债增强B1.1491.149
163818中银中小盘1.0551.055
163819中银信用1.0161.116
163821中银沪深3001.0421.042
163822中银主题1.1711.171
163823中银保本1.0391.039
163824中银盛利0.9980.998
163825中银互利00
163826互利A00
163907中海惠裕0.9861.001
163908中海惠裕A1.0181.04
163909中海惠丰00
163910惠丰A00
164105华富强债1.031.101
164205天弘深成0.6820.682
164206天弘添利债券1.0881.141
164207天弘添利A11.131
164208天弘丰利分级债券1.20241.2404
164209丰利A1.00141.0923
164210天弘同利分级0.9990.999
164211同利A1.0111.011
164606华泰柏瑞信用增利1.0271.051
164701汇添富黄金及贵金属00
164702添富季红00
164703添富互利00
164704添富互利A00
164808工银四季0.9911.194
164809工银5001.05131.0769
164810工银纯债1.0271.029
164811工银1001.01021.0324
164812工银增利00
164813工银增A1.0111.033
164814工银双债00
164815工银标普全球00
164902交银添利1.0421.122
165309建信3000.7290.729
165310建信双利1.0321.076
165311建信信用强债1.051.156
165312建信央视501.02881.0288
165313建信优势动力0.9570.957
165508信诚深度1.1251.125
165509信诚增强0.9841.104
165510信诚四国00
165511信诚5000.7750.827
165512信诚机遇1.2581.258
165513信诚商品00
165515信诚3000.9390.972
165516信诚周期1.2051.205
165517信诚双盈1.1591.201
165518信诚双盈A1.0071.077
165519信诚医药1.0071.007
165520信诚有色0.9410.941
165705诺德双翼1.0761.102
165706双翼A1.0121.074
165707诺德S3001.0931.102
165806东吴1000.8930.893
165807东吴鼎利分级0.9810.994
165808东吴鼎利A1.0051.026
166001中欧趋势0.73930.9993
166002中欧蓝筹1.0681.648
166003中欧稳A1.07281.2083
166004中欧稳C1.06371.1867
166005中欧价值1.1081.108
166006中欧小盘0.77950.8295
166007中欧3000.82980.8748
166008中欧强债1.01721.0922
166009中欧动力1.13371.1337
166010中欧鼎利分级1.091.09
166011中欧盛世1.4181.418
166012中欧信用1.0451.082
166013中欧信用A1.0061.072
166016中欧纯债00
166017中欧纯债A00
166019中欧价值智选1.0391.039
166020中欧优选1.0071.007
166021中欧添利00
166022中欧添A00
166105信达增利0.9590.993
166106信达利A1.0031.066
166301华商5001.1531.153
166401浦银增利1.1391.139
166801浙商新思维1.2091.209
166802浙商300分级0.930.951
166902民生加银平稳增利A0.9941.041
166903民生加银平稳增利C0.991.037
166904民生添利A0.9910.991
166905民生添利C0.990.99
167502安信宝利A1.0171.017
167601国金3001.1151.115
167701德邦德信0.9920.992
167901华宸3000.9780.978
180001银华优势00
180002银华保本00
180003银华8800
180010银华优质00
180012银华富裕00
180013银华领先00
180015银华收益00
180018银华和谐00
180020银华成长00
180025银华双利A00
180026银华双利C00
180028银华永祥00
180029银华永泰A00
180030银华永泰C00
180031银华中小盘00
180033银华上证50等权ETF联接00
183001银华全球00
200001长城久恒1.3992.589
200002长城久泰0.99263.8526
200006长城消费0.79962.2396
200007长城回报0.7071.9016
200008长城品牌0.76220.7622
200009长城稳健1.1311.236
200010长城双动力1.11611.1411
200011长城景气1.0361.061
200012长城中小盘0.8890.889
200013长城积极增利A1.1181.118
200015长城优化1.031.145
200016长城保本1.0341.034
200017长城岁岁金1.0261.035
200113长城积极增利C1.1051.105
202001南方稳健00
202002南稳放00
202003南方绩优00
202005南方成份00
202007南方隆元00
202009南方盛元00
202011南方价值00
202015南方30000
202017南方深成00
202019南方策略00
202021南方小康00
202023南方成长00
202025380ETF联接00
202027南方金粮油00
202101南方宝元00
202102南方多利C00
202103南方多利A00
202105南方广利A00
202107南方广利C00
202108南方润元A00
202109南方润元B00
202110南方润元c00
202202南方避险00
202211南方恒元00
202212南方保本00
202213南方安心保本00
202801南方全球00
206001鹏华成长0.97593.9054
206002鹏华精选0.9080.908
206003鹏华信用增利A1.0791.109
206004鹏华信用增利B1.0661.096
206005民企ETF联接1.011.01
206006鹏华环球00
206007鹏华消费1.0321.032
206008鹏华丰盛1.0071.098
206009鹏华产业1.1991.199
206010民营ETF联接0.98710.9871
206011鹏华美国房地产00
206012鹏华价值精选0.9650.965
206013鹏华保本1.0141.014
206015鹏华纯债0.9911.028
206018鹏华产业债0.990.996
210001金鹰优选00
210002金鹰红利00
210003金鹰优势00
210004金鹰稳健00
210005金鹰主题00
210006金鹰保本00
210007金鹰中证00
210008金鹰策略00
210009金鹰核心00
210010金鹰元泰精选债A00
210011金鹰元泰精选债C00
210014金鹰元丰保本00
213001宝盈鸿利00
213002宝盈区域00
213003宝盈策略00
213006宝盈核心A00
213007宝盈增强A/B00
213008宝盈资源00
213010宝盈10000
213917宝盈增收C00
217001招商股票0.37113.3751
217002招商平衡1.12282.5378
217003招商债券1.08551.657
217005招商先锋0.61492.5649
217008招商安本增利1.10081.5108
217009招商价值0.83390.9539
217010招商蓝筹1.0751.455
217011招商安心收益1.0951.295
217012招商领先0.9580.958
217013招商精选1.0211.021
217015招商全球00
217016招商深证1000.8270.827
217017消费ETF联接0.9230.923
217018招商安瑞1.0161.016
217019深TMT联接1.0981.098
217020招商安达1.2091.209
217021招商优势1.0511.051
217022招商产业债0.9791.097
217023招商强债0.9771.052
217024招商安本1.0321.032
217027招商财经501.041.04
217203招商债B1.10921.6207
229001泰达宏利全球格局00
229002泰达逆向1.1351.135
233001大摩基础0.43531.9803
233005大摩强债1.22651.2615
233006大摩领先1.09991.0999
233007大摩卓越成长1.32641.3264
233008大摩消费0.92380.9238
233009大摩多因子1.0921.092
233010大摩深证3000.9810.981
233011大摩主题1.011.01
233012大摩多元收益A1.0821.082
233013大摩多元C1.0751.075
233015大摩量化配置1.0831.083
240001宝康消费1.53584.6872
240002宝康配置1.363.06
240003宝康债券1.17051.7205
240004华宝动力0.81863.3286
240005华宝策略0.52943.9613
240008华宝收益3.70333.7033
240009华宝先进1.65281.9208
240010华宝精选1.03251.0325
240011华宝大盘1.49391.5739
240012华宝强债A1.09741.1174
240013华宝强债B1.07641.0964
240014华宝中证1000.72970.7297
240016上证180ETF联接0.9080.938
240017华宝新兴1.35531.3553
240018华宝可转债1.01651.0165
240019成长ETF联接0.9960.996
240020华宝医药1.1591.448
240021华宝短融501.0341.034
240022华宝资源0.8370.837
241001华宝海外中国00
241002华宝动量00
253010国联安安心0.6041.584
253020国联安增利A1.0351.28
253021国联安增利B1.0331.261
253030国联安信心增益0.9951.103
253060国联安信心A00
253061国联安信心B00
253070国联安中债0.9790.979
255010国联安稳健1.0032.443
257010国联安小盘0.8452.975
257020国联安精选0.9642.867
257030国联安优势1.0311.312
257040国联安红利1.0331.404
257050国联安主题1.1141.114
257060商品ETF联接0.5130.513
257070国联安优选1.1061.307
260101景顺股票1.39973.3404
260103景顺平衡0.6652.955
260104景顺增长4.5696.325
260108景顺成长0.752.11
260109景内需贰1.5162.842
260110景顺蓝筹0.8840.884
260111景顺治理1.0751.423
260112景顺能源1.0721.087
260115景顺中小盘1.1111.111
260116景顺核心1.391.54
260117景顺长城支柱1.0861.086
261001景顺收益A1.0291.039
261002景顺优信增利A1.0491.059
261101景顺收益C1.0181.028
261102景顺优信增利C1.0411.051
262001景顺长城大中华00
263001景顺180ETF联接1.0591.059
270001广发聚富1.20063.5106
270002广发稳健1.46683.2218
270005广发聚丰0.68073.9079
270006广发优选1.34382.6038
270007广发大盘0.70190.7019
270008广发核心1.9952.205
270009广发强债1.0561.259
270010广发3001.0971.387
270021广发聚瑞1.3621.362
270022广发内需0.6950.795
270023广发亚太00
270024广发聚祥1.0051.005
270025广发行业1.0011.001
270026中小300联接0.87110.8711
270027广发全球农业指数00
270028广发制造1.2671.267
270029广发聚财债A1.031.039
270030广发聚财债B1.0241.032
270041广发消费品1.2281.228
270042广发纳斯达克100指数00
270043广发理财年年红00
270044广发双债添利A0.9890.989
270045广发双债添利C0.9840.984
270048广发纯债债A0.9490.964
270049广发纯债债C0.9470.961
270050广发新经济1.2621.262
288001华夏经典1.1833.323
288002华夏收入2.6014.001
288102中信双利1.00261.579
290002泰信先行0.58112.3359
290003泰信双息1.04771.259
290004泰信优质0.81541.4154
290005泰信优势1.0991.539
290006泰信蓝筹0.90281.3028
290007泰信强债A1.03331.1313
290008泰信发展0.9720.972
290009泰信周期债1.0781.158
290010泰信中证2000.7570.777
290011泰信中小盘1.2111.226
290012泰信保本0.9961.006
290014泰信服务业1.0551.055
291007泰信强债C1.02671.1147
310308盛利精选0.87782.5298
310318盛利配置1.08691.8794
310328新动力0.65372.4673
310358新经济0.66791.9998
310368申巴优势1.10011.5701
310378申万添益宝A1.1161.203
310379申万添益宝B1.1031.184
310388申万消费0.910.995
310398申万沪深3000.77510.7751
310508申万稳债0.9881.134
310518申万可转债0.9791.129
320001诺安平衡0.67252.9325
320003诺安股票0.8692.7525
320004诺安优化债券1.07131.3409
320005诺安价值0.75281.6978
320006诺安灵活1.0531.633
320007诺安成长0.8831.328
320008诺安增利债券A1.1241.139
320009诺安增利债券B1.0981.113
320010诺安中证1000.7030.703
320011诺安中小盘1.1211.181
320012诺安主题0.9980.998
320013诺安黄金00
320014新兴产业ETF联接0.8350.835
320015诺安保本1.1631.163
320016诺安策略0.9520.952
320017诺安全球收益00
320018诺安新动力1.0221.142
320020诺安汇鑫保本1.0281.028
320021诺安双利债1.0121.012
320022诺安中小ETF1.0961.096
340001兴全转基1.13312.8921
340006兴全全球1.79073.5867
340007兴全社会1.4861.676
340008兴全有机增长1.2461.246
340009兴全增利1.00921.0492
350001天治财富0.79792.3432
350002天治品质0.85273.3777
350005天治创新1.3331.333
350006天治双盈1.20431.2443
350007天治趋势1.011.01
350008天治成长1.2371.237
350009天治稳债1.0651.135
360001量化核心0.92752.9312
360005光大红利2.43743.0954
360006光大增长1.12712.4071
360007光大优势0.770.77
360008光大增利A0.9321.178
360009光大增利C0.9261.155
360010光大精选0.93221.0522
360011光大配置1.0441.254
360012光大中小盘0.92540.9554
360013光大信用添益A0.9591.094
360014光大信用添益C0.9521.087
360016光大行业1.071.12
370021上投分红A0.9871.035
370022上投分红B0.9861.027
370023上投消费1.0871.167
370024上投摩根核心1.4651.465
370025上投轮动债A0.9530.953
370026上投轮动债C0.950.95
370027摩根智选301.1241.124
371020上投债券A1.0811.081
371120上投债券B1.0611.061
372010上投强化回报A1.0231.063
372110上投强化回报B1.0131.053
373010上投双息0.98152.4637
373020上投双核1.31171.4127
375010上投优势1.51214.5821
376510上投大盘1.0371.037
377010上投阿尔法2.24814.1681
377016上投亚太00
377020上投内需1.15591.504
377150上投品质1.3061.306
377240上投新兴1.6091.609
377530上投行业1.2441.244
378006上投全球新兴00
378010上投先锋1.39012.2591
378546上投天然00
379010上投中小盘1.3311.371
380005中银纯债A类0.990.99
380006中银纯债C类0.9860.986
380009中银添利11
393001中海保本1.0431.058
395001中海收益1.0491.329
395011中海增强收益A1.0611.061
395012中海强债1.0491.049
398001中海成长0.54282.8335
398011中海分红0.79092.1909
398021中海能源0.60130.9113
398031中海蓝筹1.19511.5901
398041中海量化0.8830.92
398051中海环保0.8440.844
398061中海消费1.0941.304
399001中海上证500.6920.692
399011中海上证3801.0431.043
400001东方龙0.69532.4568
400003东方精鸯合1.03313.3938
400007东方策略1.40711.4071
400009东方稳截报0.9981.068
400011东方核心0.84430.8443
400013东方保本1.0791.079
400015东方增长1.3571.357
400016东方强化债0.99750.9975
400018东方央视500.98180.9818
400020东方安心1.01881.0188
400022东方利群混合1.01651.0165
410001华富优选0.62881.8923
410003华富成长0.61890.9089
410004华富增强债券A1.19711.4491
410005华富增强债券B1.19971.4217
410006华富策略精选0.8250.985
410007华富价值0.90970.9097
410008华富中证1000.71810.7181
410009华富量子0.71820.7182
410010华富中小板1.0761.076
420001天弘精选0.46841.4555
420002天弘债A0.9961.2101
420003天弘成长0.83541.1704
420005天弘策略1.0961.138
420008天弘债券A0.9771.006
420009天弘安康养老1.0221.022
420102天弘永利B0.99721.235
420108天弘发起B0.9721
450001国富收益0.52592.0943
450002国富弹性1.27842.5984
450003国富潜力1.03621.4462
450004国富价值1.21.67
450005国富债A1.10141.1844
450006国富债C1.08921.1722
450007国富成长0.91421.0942
450008国富3000.9190.919
450009国富中小盘0.9830.983
450010国富策略0.8990.899
450011国富精选1.1161.116
450018国富信用债券A1.0141.014
450019国富信用债券C1.011.01
457001国富亚洲机会00
460001华泰盛世0.59672.5889
460002华泰成长0.93170.9817
460003华泰增利B1.041.23
460005华泰价值1.17661.6866
460007华泰行业0.8240.824
460008华泰稳健收益A1.0321.032
460009华泰量化0.9440.964
460010华泰亚洲00
460108华泰稳健收益C1.0261.026
460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接0.7470.747
460300华泰柏瑞300联接1.05431.0543
470006添富医药00
470007添富上证00
470008添富策略00
470009添富活力00
470010添富多元债A00
470011添富多元债C00
470018汇添富保本00
470028添富责任00
470058添富可转债A00
470059添富可转债C00
470068深证300ETF联接00
470078添富增收C00
470088添富信用债A00
470089添富信用债C00
470098添富逆向00
470888添富优选00
481001工银价值0.33173.8733
481004工银成长1.53371.7837
481006工银红利0.76810.8081
481008工银蓝筹0.811.22
481009工银沪深3000.88841.0834
481010工银中小盘0.8590.859
481012深红利联接0.72280.7228
481013工银消费0.9930.993
481015工银主题1.2681.268
481017工银量化1.071.07
483003工银平衡0.45781.6245
485005工银强债B1.02311.4341
485007工银添利B1.04291.3049
485011工银双利B1.1541.154
485014工银添颐B1.2221.222
485019工银信用B类0.9820.982
485105工银强债A1.02431.4663
485107工银添利A1.05171.3317
485111工银双利A1.1711.171
485114工银添颐A1.2421.242
485119工银信用A类0.9860.986
486001工银全球00
486002工银精选00
487016工银保本1.0711.071
487021工银保本2号0.9850.985
510010治理ETF0.6760.753
510020超大ETF00
510030上证180价值ETF联接2.4490.838
51005050ETF1.6872.291
510060央企ETF1.07650.6886
510070民企ETF1.1811.012
510080长盛债券00
510081长盛精选00
510090责任ETF0.8611.027
510110周期ETF00
510120非周ETF00
510130中盘ETF2.47190.8502
510150消费ETF2.8130.927
510160小康ETF00
510170商品ETF1.6050.498
510180180ETF0.5392.159
510190龙头ETF2.2120.848
510210综指ETF2.4050.823
510220中小ETF2.7290.746
510230金融ETF3.3820.961
510260新兴ETF0.8230.823
510270国企ETF0.7080.826
510280成长ETF0.9680.968
510290380ETF00
510300300ETF2.520.947
510310沪深300ETF0.9810.981
510330华夏3002.50471.0334
510410资源ETF00
510420景顺180ETF1.0361.036
51043050等权00
510440500沪市1.2351.235
510450上投180高ETF1.13391.1339
510500南方中证500ETF00
510510广发中证5001.10681.1068
510610能源行业0.87580.8758
510620材料行业0.90370.9037
510630消费行业1.11461.1146
510650金融行业0.97580.9758
510660医药行业1.0661.066
510680万家380ETF0.99880.9988
510700长盛百强ETF00
510880红利ETF1.8581.325
510900H股ETF00
511010国债ETF00
511210博时企债ETF00
512010医药ETF00
513100国泰纳斯达克10000
518800国泰黄金ETF2.42340.9167
518880华安黄金ETF2.4320.918
519001银华优选00
519002华安安信消费0.9660.982
519003海富收益00
519005海富股票00
519007海富回报00
519008添富优势00
519011海富精选00
519013海富优势00
519015海富通放00
519017大成成长0.871.988
519018添富均衡00
519019大成景阳0.633.668
519020国泰金泰0.9830.901
519021国泰金鼎价值0.7322.001
519023海富债券C00
519024海富债券A00
519025海富通领先00
519026海富通中小盘00
519027上证周期ETF联接00
519029华夏稳增1.5442.249
519030海富稳固00
519032非周ETF联接00
519033海富国策00
519034海富低碳00
519035富国天博0.80362.8409
519039长盛同德00
519050海富通养老00
519051海富通定债00
519066添富蓝筹00
519068添富焦点00
519069添富价值精选00
519078添富增收A00
519087新华分红0.92842.6844
519089新华成长1.4652.165
519091新华资源1.1461.146
519093新华企业1.131.13
519095新华轮换1.4571.457
519097新华中小市值1.0561.056
519099新华灵活1.131.13
519100长盛10000
519110浦银价值0.9430.943
519111浦银收益A1.1841.194
519112浦银收益C1.1641.174
519113浦银生活1.0111.071
519115浦银红利0.9260.926
519116浦银沪深3000.7910.791
519117浦银中证4001.0431.043
519118浦银幸福A00
519119浦银幸福B00
519120浦银新产业1.1411.141
519121浦银6个月A00
519122浦银6个月C00
519123浦银添A00
519124浦银添C00
519150新华优选1.4611.461
519152新华纯债A类1.0261.026
519153新华纯债B类1.0211.021
519156新华灵活配置1.0121.012
519158新华趋势1.0141.014
519160新华安享债A00
519161新华安享债C00
519180万家1800.57162.9116
519181万家和谐0.57831.2856
519183万家引擎0.98371.4737
519185万家精选1.07241.1524
519186万家稳增A1.00711.2071
519187万家稳增C1.00931.1893
519188万家信用恒利A1.02351.0235
519189万家信用恒利C1.01741.0174
519190万家得利0.99571.0041
519192万家市政00
519300大成3000.77962.1896
519519华泰增利A1.05991.2499
519601海富通海外00
519602海富通大中华00
519660银河增利债A1.011.01
519661银河增利债C1.0091.009
519662银河岁岁回报A00
519663银河岁岁回报C00
519666银信添利B0.9871.338
519667银信添利A0.9891.362
519668银河成长1.4962.082
519669银河领先债券11.04
519670银河优选1.411.77
519671300价值0.7590.759
519672银河精选1.0761.076
519674银河创新1.31161.3116
519676银河保本1.1451.145
519678银河消费1.1771.177
519679银河主题1.8081.808
519680交银增利A/B0.99461.3346
519682交银增利C0.98981.3078
519683交银双利A/B1.0781.186
519685交银双利C1.0691.174
519686交银治理0.7660.766
519688交银精选0.77392.9197
519690交银稳健1.13682.7718
519692交银成长3.19173.4367
519694交银蓝筹0.74460.7596
519696交银环球00
519697交银优势1.111.2
519698交银先锋1.18391.2389
519700交银主题0.7850.8
519702交银趋势0.7980.798
519704交银制造1.1341.134
519706深价值ETF联接0.9570.957
519709交银全球资源股票00
519710交银荣安保本1.0431.093
519712交银阿尔法1.041.04
519714交银沪深300等权1.1381.168
519718交银纯债A0.9910.998
519719交银纯债B00
519720交银纯债C0.9850.991
519723交银双轮A/B0.9920.998
519725交银双轮C0.990.996
519726交银荣祥1.0121.042
519727交银成长301.0041.004
519730交银月月丰A1.0121.012
519731交银月月丰C1.0111.011
519732交银双息1.0151.015
519908华夏兴华1.1185.511
519976长信可转债C0.94131.0943
519977长信可转债A0.95131.1143
519979长信内需1.081.23
519981长信标普10000
519983长信量化0.860.86
519985长信中短债1.09751.0975
519987长信恒利0.8530.853
519989长信利丰1.0551.268
519991长信双利1.0621.362
519993长信增利0.70461.9436
519995长信金利0.58761.8317
519997长信银利0.59652.5165
530001建信价值0.57052.5282
530003建信成长0.90812.3581
530005建信优化0.87191.4219
530006建信精选1.0911.786
530008建信增利1.181.435
530009建信收益A1.0361.151
530010建信责任0.9880.988
530011建信内生0.9890.989
530012建信保本1.0641.064
530015深F60联接0.85890.8589
530016建信恒稳1.2261.226
530017建信双息1.0121.103
530018建信深证1000.91410.9141
530019建信社会责任1.2161.216
530020建信转债强债A1.0991.099
530021建信纯债A0.9820.982
531009建信收益C1.0171.132
531020建信转债C1.0921.092
531021建信纯债C0.9780.978
539001建信全球00
539002建信新兴00
539003建信全球资源00
540001汇丰20161.45122.1012
540002汇丰龙腾1.45562.3216
540003汇丰策略1.04911.1691
540004汇丰晋信20261.05241.6724
540005汇丰晋信增利1.00991.0669
540006汇丰大盘1.11171.1717
540007汇丰中小盘0.83670.8567
540008汇丰低碳1.16671.2667
540009汇丰消费0.9180.918
540010汇丰科技1.31451.3145
540012汇丰恒生0.97160.9716
541005汇丰增利c1.01071.0899
550001信诚四季0.81572.0277
550002信诚精萃0.51732.0369
550003信诚蓝筹1.8691.869
550004信诚三得益A0.9981.136
550005信诚三得益B0.9841.112
550006信诚优债A1.0091.163
550007信诚优债B1.0021.139
550008信诚优胜1.0341.034
550009信诚中小盘0.8991.029
550015信诚季季添金1.011.042
550016信诚岁岁添金0.9890.989
550017信诚添金0.9951.004
550018信诚优质债A0.9730.973
550019信诚纯债B0.9690.969
560002益民红利0.44311.3823
560003益民创新0.79930.8193
560005益民多利0.95051.0715
560006益民核心1.2491.249
570001诺德价值0.85230.8523
570005诺德成长1.0951.095
570006诺德中小盘1.0731.103
570007诺德优选0.820.82
570008诺德周期1.0351.035
571002诺德灵活1.23711.2371
573003诺德强债11.027
580001东吴嘉禾0.72642.4464
580002东吴动力1.311.89
580003东吴轮动0.58130.6613
580005东吴进取1.10721.1772
580006东吴新经济0.9720.972
580007东吴新创业0.9741.034
580008东吴产业1.2011.201
580009东吴内需增长1.1291.129
582001东吴优信A0.99671.0087
582002东吴增利A1.041.08
582003东吴保本0.9820.982
582201东吴优信C0.980.992
582202东吴增利C1.0291.069
585001东吴中证0.8320.832
590001中邮核心优选1.04882.2688
590002中邮核心成长0.4770.477
590003中邮核心优势0.9861.166
590005中邮核心主题0.9241.084
590006中邮中小盘0.9760.976
590007中邮上证3801.0711.131
590008中邮战略1.8161.816
590009中邮稳定收益A1.011.057
590010中邮稳定收益c1.0071.054
610001信达领先0.99321.3232
610002澳银精华1.0991.519
610003信达稳定价值A1.1551.155
610004信达中小盘0.8670.867
610005信达红利0.7670.787
610006澳银产业0.940.94
610007信达消费1.1591.159
610008信达澳银信用A0.9950.995
610103信达稳定债券B1.1311.131
610108信达澳银信用C0.9930.993
620001宝石动力0.88840.9484
620002金元成长动力0.9151.135
620003金元丰利0.9460.968
620004金元价值0.8920.892
620005金元核心0.7630.763
620006金元消费0.970.97
620007金元保本1.0571.077
620008金元新经济1.1431.143
620009金元惠理惠利0.9890.989
630001华商领先企业1.37111.4761
630002华商盛世成长2.02862.2936
630003华商强债A1.0761.301
630005华商动态1.2591.259
630006华商产业0.7850.785
630007华商稳健双利债券型A1.051.111
630008华商策略0.9070.907
630009华商稳定增利A1.051.05
630010华商价值1.1381.138
630011华商主题1.5261.526
630015华商大盘量化1.1921.242
630016华商价值共享1.241.34
630103华商强债B1.071.276
630107华商稳健B1.0421.096
630109华商稳定增利C1.0381.038
650001英大纯债A0.96740.9674
650002英大纯债C0.96480.9648
660001农银成长1.54672.1467
660002农银增利A1.09991.1709
660003农银双利1.12231.2323
660004农银策略1.19121.1912
660005农银中小盘1.39161.4216
660006农银大盘0.94160.9416
660008农银沪深3000.78040.7804
660009农银增强收益A1.07271.1077
660010农银精选0.99880.9988
660011农银中证5001.06191.0619
660012农银消费1.43181.5118
660013农银信用债0.98991.0259
660014农银深证1001.07651.1565
660015农银行业轮动1.21611.3161
660102农银增利C1.08891.1069
660109农银增强C1.06351.0985
671010纽银策略0.8160.816
673010纽银新动向0.9930.993
675011纽银稳债A0.9960.996
675013纽银稳债C0.990.99
675021纽银稳增A0.9920.992
675023纽银稳增C0.9880.988
686868浙商聚盈A1.0231.023
686869浙商聚盈C1.0171.017
688888浙商产业0.9210.921
690001民生蓝筹0.9480.978
690002民生强债A1.1271.257
690003民生精选0.7170.717
690004民生稳健0.7590.759
690005民生内需0.8240.824
690006民生双利A0.9911.021
690007民生景气1.1731.173
690008民生内地0.6490.649
690009民生红利1.0821.082
690011民生成长0.9740.974
690202民生强债C1.1051.235
690206民生双利c0.9831.013
700001平安先锋1.0591.239
700002平安深证3001.0071.087
700003平安策略1.0371.137
700004平安保本1.0561.056
700005平安大华添利债券A1.0141.014
700006平安大华添利债券C1.0091.009
710001安达优势0.95190.9519
710002安达策略0.98321.0232
710301安达增强A0.98771.0077
710302安达增强C0.98181.0018
720001财通价值1.0641.154
720002财通多策略债基0.9981.025
720003财通保本混合0.9910.991
730001方正富邦创新动力1.0311.111
730002方正富邦红利0.9280.928
740001长安宏观1.2881.288
740101长安300非周期1.1021.102
750001安信策略1.1131.153
750002安信目标债A1.0111.041
750003安信目标债C1.0061.036
750005安信平稳增长1.0351.035
762001国金通用0.99871.0987
770001德邦优化1.25861.2586
增长率计算方式:[(本期累计净值-上期累计净值)/上期单位净值]*100%
    
  基金网声明:基金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2019 福建中金在线网络股份有限公司. All Right Reserved.
X