客服帮助 |我要推广 Apple iosAndroid手机网 移动中金 注册 忘记密码? 登录 我的中金:

06月16日基金网特邀凯石金融桑柳玉老师做客中金在线路演中心与网友进行交流,欢迎各位网友登录http://roadshow.cnfol.com/show/19437踊跃参与。

12月4日开放式基金资产净值日报表
手机免费访问 www.cnfol.com  2013年12月04日 20:33 中金在线/数据中心 
    
代码名称单位净值累计净值
000001华夏成长1.1243.225
000003中海可转债A0.9890.989
000004中海可转债C0.9860.986
000005嘉实增强信用00
000007鹏华国企债0.9920.992
000008中证500ETF联接00
000011华夏大盘8.6612.44
000014华夏一年定期00
000015华夏纯债A0.9810.981
000016华夏纯债C0.9780.978
000017财通发展1.1461.146
000020景顺长城品质1.0121.012
000021华夏优势1.2482.418
000022南方中票A00
000023南方中票C00
000024大摩双利A1.0251.025
000025大摩双利C1.0221.022
000026泰达信用A0.9840.984
000027泰达信用B0.9820.982
000028华富保本混合1.0011.001
000029富国宏观策略1.0811.081
000030长城久利保本0.9910.991
000031华夏复兴1.3561.356
000032易方达信用债A0.9650.965
000033易方达信用债C0.9630.963
000039农银低估值1.0671.067
000041华夏全球00
000042中证财通1001.0071.007
000043嘉实美国(人民币)00
000044嘉实美国(现汇)00
000045工银产业债A00
000046工银产业债B00
000047华夏双债A1.0151.015
000048华夏双债C1.0131.013
000049中银标普00
000050长盛纯债A0.9930.993
000051华夏沪深3000.7440.744
000052长盛纯债C0.990.99
000053鹏华实业债0.9870.987
000054鹏华双债0.980.98
000056建信消费升级1.0211.021
000057中银消费主题1.0461.046
000058国联安保本0.9680.968
000059中证医药1000.9990.999
000060国联安股债1.0211.021
000061华夏盛世0.7710.771
000062银华成长股债1.021.02
000063长盛百强ETF联接0.9990.999
000064大摩定开债00
000065富国焦点0.9990.999
000066诺安鸿鑫0.9880.988
000067民生加银转债A0.9840.984
000068民生加银转债C0.9810.981
000069中高等级债A0.9940.994
000070中高等级债C0.9930.993
000071恒生ETF联接00
000072华安保本混合0.9930.993
000073上投摩根成长0.9750.975
000074工银瑞信债A00
000075恒生ETF联接(美元)00
000076华夏恒生联接现钞00
000077工银瑞信债C00
000078工银两年定开A00
000079工银两年定开C00
000080天治可转债A0.9790.979
000081天治可转债C0.9770.977
000082嘉实阿尔法股票00
000083添富消费00
000084博时安盈A1.021.02
000085博时安盈C1.0171.017
000086南方稳利00
000087嘉实金边A00
000088嘉实金边C00
000092新双盈A1.011.025
000093新双盈B0.9410.941
000103国泰中国企业00
000104华宸未来信用1.0171.017
000105建信安心回报A1.0171.017
000106建信安心回报C1.0151.015
000107富国信用债A0.9880.995
000109富国信用债C0.9850.992
000110金鹰元安保本1.02521.0252
000111易方达1年债A00
000112易方达1年债C00
000113嘉实如意宝A/B00
000115嘉实如意宝C00
000116嘉实丰益纯债00
000117广发轮动配置0.9720.972
000118广发聚鑫债A0.9850.985
000119广发聚鑫债C0.9820.982
000120中银美丽中国1.0071.007
000121华夏永福养老00
000122添富实业债A00
000123添富实业债C00
000124华宝兴业服务11
000125上投摩根天颐1.0021.002
000126招商安润保本0.9730.973
000127农银行业领先0.95080.9508
000128大成景安债A1.0191.019
000129大成景安债B1.0261.026
000130大成景兴A0.9850.985
000131大成景兴C0.9820.982
000136民生加银策略1.0171.017
000137民生加银增利A00
000138民生加银增利C00
000139富国国企债A00
000141富国国企债C00
000142融通通泰保本1.0041.004
000143鹏华双债加利1.0071.007
000145长盛季季红A00
000146长盛季季红C00
000147易方达高等债A11
000148易方达高等债C0.9980.998
000149华安双债A1.0041.004
000150华安双债C1.0021.002
000151诺安信用债券00
000152大成景旭债A1.0081.008
000153大成景旭债C1.0061.006
000165瑞银精选1.0041.004
000166中海安鑫保本0.9970.997
000167广发聚优灵活0.9550.955
000169泰达高票息A1.0041.004
000170泰达高票息B1.0031.003
000171易方达裕丰0.980.98
000172华泰量化股票00
000173汇添富美丽3000
000174汇添富高息债A00
000175汇添富高息债C00
000177嘉实丰益信债00
000178博时灵活配置00
000179广发美国地产(人民币)00
000180广发美国地产(美元)00
000181景顺金利债A1.0121.012
000182景顺金利债C1.0111.011
000183嘉实丰益策略00
000184工银添福A00
000185工银添福B00
000186华泰季季红00
000187华泰柏瑞丰盛A00
000188华泰柏瑞丰盛C00
000190中银保本二号1.0011.001
000191富国信用债A0.9830.994
000192富国信用债C0.9810.992
000193国泰房地产00
000194银华四季红1.0051.005
000195工银3号混合A00
000196工银3号混合B00
000197富国目标收益00
000199国泰目标收益1.0091.009
000200博时岁岁增利00
000201诺安泰鑫00
000202富国目标两年00
000205易投资A1.0041.004
000206易投资C1.0031.003
000207建信双债A1.0151.015
000208建信双债C1.0131.013
000209信诚新兴股票0.9950.995
000212泰信鑫益债A00
000213泰信鑫益债C00
000215广发趋势1.0161.016
000216华安黄金易A0.8970.897
000217华安黄金易C0.8970.897
000219博时裕益灵活0.9470.947
000220富国医疗1.0261.026
000221汇添富年年A00
000222汇添富年年C00
000225长盛年年A00
000226长盛年年C00
000227华安年年红债00
000235诺安稳固收益00
000236工银月薪定债00
000237国投岁添利A00
000238国投岁添利C00
000241宝盈核心C1.0621.092
000242景顺精选00
000244天弘稳利A00
000245天弘稳利B00
000246博时月薪定债00
000247方正互利11
000251工银金融地产00
000252景顺纯债A1.0111.011
000253景顺纯债C1.0091.009
000254长城增强债A00
000255长城增强债C00
000256上投红利回报00
000257上投岁岁债A00
000258上投岁岁债C00
000259农银汇理区间1.01011.0101
000260信诚季季1.0011.001
000263工银信息产业00
000264博时内需增长1.0330.903
000267广发集利债A00
000268广发集利债C00
000270建信安心保本1.0031.003
000271中邮定债A00
000272中邮定债C00
000273华润元大保本1.0041.004
000274广发亚太债人00
000275广发亚太债美00
000277博时双月00
000278通泽一年0.9650.965
000279华商红利0.970.97
000280博时双债A1.0061.006
000281博时双债C1.0051.005
000284富安达信用A00
000285富安达信用B00
000286银华季季红11
000289鹏华丰泰00
000290鹏华全球收益00
000291鹏华丰信00
000292鹏华丰信A00
000293鹏华丰信B00
000294华安生态00
000295鹏华丰实A00
000296鹏华丰实B00
000302国泰淘金00
000303长盛双月红A00
000304长盛双月红C00
000306天弘弘利债券1.0091.009
000308建信创新00
000309大摩品质生活00
000310安信永利信用A00
000311景顺沪深3001.0711.071
000312华安300A1.0261.026
000313华安300C1.0251.025
000314招商瑞丰灵活1.0061.006
000315融通通祥1.0051.005
000316中海惠利纯债00
000317中海惠利纯债A00
000318中海惠利纯债B00
000328上投摩根动力00
000335安信永利信用C00
000336农银灵活配置00
000338鹏华双债保利1.0141.014
000341嘉实新兴市场A00
000342嘉实新兴市场B00
000345鹏华丰融定债00
000346建信安心两年A1.0031.003
000347建信安心两年C1.0031.003
000348广发中债A00
000349广发中债C00
000351岁岁恒丰A00
000352岁岁恒丰C00
000354长盛城镇主题00
000355南方丰元A00
000356南方丰元C00
000357大成景祥A1.0021.002
000358大成景祥B1.0071.007
000360年年有余A00
000361年年有余B00
000368汇添富沪深30000
000372中银惠利纯债00
000385景顺长城双利A1.0031.003
000386景顺长城双利C1.0031.003
000387泰达宏利瑞利A1.0031.003
000388泰达宏利瑞利B1.0021.002
000404易方达成长00
000428易方达聚盈00
000429聚盈A00
000430聚盈B00
000440大成景祥分级1.0041.004
001001华夏债券A/B1.021.67
001003华夏债券C1.0191.639
001011华夏希望1.0461.316
001013华夏希望C1.0361.296
001021华夏亚债a1.0111.041
001023华夏亚债c1.0011.031
001031华夏安康信用A0.9910.991
001033华夏安康信用C0.9870.987
001061华夏收益(QDII)A00
001063华夏收益(QDII)C00
001065华夏收益债券A(美元)00
001066华夏海外收益现钞00
002001华夏回报1.4613.728
002011华夏红利1.5934.066
002021华回报二1.2572.692
002031华夏策略1.9232.523
020001国泰金鹰0.9863.99
020002国泰金龙债券1.0411.522
020003国泰金龙债券0.4983.599
020005国泰金马0.7152.982
020009国泰金鹏0.9421.938
020010国泰金牛1.31.455
020011国泰3000.5160.7387
020012国泰金龙债券C1.0371.503
020015国泰区位1.3351.38
020018国泰金鹿保本1.0211.14
020019国泰双利A1.0661.252
020020国泰双利C1.0581.23
020021金融ETF联接0.9680.968
020022国泰保本1.0791.079
020023国泰事件1.4751.475
020025中小成长联接1.0381.038
020026国泰成长1.241.24
020027国泰信用债券A1.0261.026
020028国泰信用债券c1.021.02
020033国泰增利A1.0031.003
020034国泰增利C0.9980.998
020035国债ETF联接A0.9660.966
020036国债ETF联接C0.9640.964
040001华安创新0.6293.105
040002华安A股0.5192.707
040004华安宝利1.1163.441
040005华安宏利2.46063.0806
040007华安成长0.90912.224
040008华安优选0.64012.1764
040009华安收益A1.04511.2801
040010华安收益B1.02981.2548
040011华安核心1.01151.5115
040012华安强债A1.031.182
040013华安强债B1.0091.161
040015华安动态1.0641.064
040016华安行业轮动0.9570.957
040018华安香港00
040019华安稳固1.0231.113
040020华安升级1.0281.028
040021华安大中华升级股票00
040022华安可转债A1.0251.025
040023华安可转债B1.0151.015
040025华安科技1.3941.394
040026华安信用1.0091.105
040035华安逆向0.9481.328
040036华安安心收益A1.0731.081
040037华安安心B1.0731.081
040040华安纯债A1.0011.008
040041华安纯债C0.9991.005
040045华安信用强债0.9860.993
040046华安纳斯达克00
040047华安纳斯美钞00
040048华安纳斯美汇00
040180180ETF联接0.8320.832
040190龙头ETF联接0.8640.864
050001博时增长0.7033.205
050002博时沪深300指数0.69212.6721
050004博时精选1.13442.6904
050006博时稳定B1.0241.283
050007博时平衡0.8972.312
050008博时产业0.9262.807
050009博时新兴0.5492.63
050010博时特许1.0031.348
050011博时信用A1.1161.176
050012博时策略灵活配置0.8730.897
050013超大ETF联接0.63790.6379
050014博时创业1.0511.074
050015博时亚太00
050016博时宏观A1.0391.061
050018博时行业0.7840.784
050019博时转债A0.9410.941
050020博时抗通胀00
050021F200ETF联接0.73270.7327
050022博时回报1.261.26
050023博时天颐A1.0351.057
050024资源ETF链接0.66760.6676
050025博时标普50000
050026博时医疗1.2961.296
050027博时信用债纯债0.9921.053
050028博时安心收益A类00
050030博时亚洲债券00
050106博时稳定1.0361.307
050111博时信用C1.0971.157
050116博时宏观C1.0341.049
050119博时转债C0.9310.931
050123博时天颐C1.031.049
050128博时安心收益C类00
050201博价值贰0.6252.08
050202博时亚洲美汇00
050203博时亚洲美钞00
051011博时信用B00
070001嘉实成长00
070002嘉实增长00
070003嘉实稳健00
070005嘉实债券00
070006嘉实服务00
070009嘉实短债00
070010嘉实主题00
070011嘉实策略00
070012嘉实海外00
070013嘉实精选00
070015嘉实多元A00
070016嘉实多元B00
070017嘉实量化00
070018嘉实回报00
070019嘉实价值00
070020嘉实稳固00
070021嘉实新动力00
070022嘉实领先00
070023深120联接00
070025嘉实信用A00
070026嘉实信用c00
070027嘉实周期00
070030中创400联接00
070031嘉实全球房地产00
070032嘉实优化00
070033嘉实定期开放债00
070037嘉实纯债A00
070038嘉实纯债C00
070099嘉实优质00
080001长盛成长价值0.9242.868
080002长盛创新先锋1.09591.6059
080003长盛积极配置1.0591.232
080005长盛量化0.9010.941
080006长盛环球00
080007长盛同鑫1.0311.062
080008长盛同祥1.0291.079
080009同禧A0.9310.931
080010同禧c0.920.92
080012长盛电子1.4481.583
080015长盛同鑫二号1.0061.006
090001大成价值0.70053.3605
090002大成债券1.0351.604
090003大成蓝筹0.62833.1983
090004大成精选0.85852.861
090006大成20200.6452.467
090007大成策略1.0371.731
090008大成强债0.94921.1492
090009大成行业0.8140.814
090010大成中证0.8380.838
090011大成核心0.90.9
090012深成长联接0.7770.777
090013大成保本1.0421.052
090015大成内需1.1151.115
090016大成消费1.0771.127
090017大成可转债1.0061.016
090018大成新锐1.3351.335
090019大成景恒保本0.9830.983
090020500沪市联接1.0951.095
092002大成债C1.02991.5649
096001大成标普50000
100016富国天源1.11472.5783
100018富国天利1.16082.0578
100020富国天益0.91793.9292
100022富国天瑞0.86843.4917
100026富国天合1.06832.4858
100029富国天成1.35261.6436
100032富国中证1.0461.629
100035富国增强A1.0781.143
100037富国增强C1.0571.122
100038富国沪深3000.8540.854
100039富国通胀主题0.8950.915
100050富国全球00
100051富国可转债0.8690.869
100053综指ETF联接0.830.83
100055富国全球消费品00
100056富国低碳1.1751.175
100058富国产业债11.114
100060富国高新1.4061.406
100061富国中国中小盘00
100066富国纯债A0.991.019
100068富国纯债C0.9861.015
100070富国强A00
100071富国强C00
100072富国强回报A00
100073富国强回报C00
110001易基平稳1.3472.617
110002易基策略3.7234.933
110003易基500.67172.5217
110005易基积极0.83884.1901
110007易稳健收益A1.11411.3787
110008易稳健收益B1.12641.4
110009易基价值0.96912.3211
110010易基成长1.28831.3783
110011易方达中小盘1.63251.6725
110012易方达科汇1.3235.471
110013易方达科翔1.3295.437
110015易行业领先1.3271.417
110017易增强回报A1.1471.437
110018易增强回报B1.1271.407
110019深100ETF联接0.72960.7296
110020易基沪深3000.78550.7855
110021易基中盘联接0.8610.861
110022易基消费0.9490.949
110023易基医疗1.2561.256
110025易基资源0.7160.716
110026创业板ETF联接1.50511.5051
110027安心回报A1.0931.128
110028安心回报B1.0851.12
110029易基科讯0.90394.667
110030易基量化1.13571.1357
110031H股ETF链接00
110032H股ETF链接(美汇)00
110033H股ETF链接(美钞)00
110035易基双债A1.1031.133
110036易基双债B1.0941.124
110037易方达纯债A1.011.056
110038易方达纯债c1.0061.049
112002易策二号1.5243.079
118001易基亚洲00
118002易方达标普00
121001国投融华1.29142.5934
121002国投景气0.94922.9182
121003国投核心0.74842.2784
121005国投创新0.70832.4219
121006国投稳健1.0721.662
121007瑞福优先1.0191.081
121008国投成长0.70352.1342
121009国投稳定1.05541.3064
121010国投瑞源1.0521.067
121012国投强债A1.0471.047
121013国投纯债A0.9770.997
121099瑞福分级0.9781.009
128013国投纯债B0.9790.999
128112国投强债C1.0341.034
150001瑞福进取0.9380.938
150008瑞和小康1.0020.772
150009瑞和远见10.719
150012双禧A1.0411.202
150013双禧B0.9340.666
150016合润A11
150017合润B1.29971.2856
150018银华稳进00
150019银华锐进00
150020汇利A1.0061.006
150021汇利B0.9490.949
150022申万收益1.05561.1888
150023申万进取00
150027天弘添利B1.1551.155
150028信诚中证500A1.0511.18
150029信诚中证500B0.5930.593
150030银华金利00
150031银华鑫利00
150032嘉实多利优先00
150033嘉实多利00
150034聚利A1.1111.111
150035聚利B1.3081.308
150036建信稳健00
150037建信进取00
150038万家添利B1.25411.2541
150039中欧鼎利A1.1051.105
150040中欧鼎利B1.0521.052
150041天盈B1.3021.302
150042利鑫B1.1781.178
150043裕祥B1.1361.136
150044增利A1.1151.115
150045增利B1.441.44
150046丰利B1.34731.3473
150047银华瑞吉00
150048银华瑞祥00
150049消费收益00
150050消费进取00
150051信诚300A1.051.115
150052信诚300B0.8320.832
150053泰达稳健1.06011.1351
150054泰达进取1.13311.1331
150055工银500A00
150056工银500B00
150057久兆稳健1.0491.107
150058久兆积极1.0191.019
150059银华金瑞00
150060银华鑫瑞00
150061鹏华丰泽B1.21.2
150062浦银增利A1.1041.104
150063浦银增利B1.2231.223
150064长盛同瑞A1.061.134
150065长盛同瑞B1.061.06
150066互利A00
150067互利B00
150068双翼B1.1231.123
150069双力A1.0461.116
150070双力B1.0741.074
150071盛世A1.111.11
150072盛世B1.7261.726
150073诺安稳健1.061.113
150075诺安中创1.1321.132
150076浙商稳健1.0561.098
150077浙商进取0.810.81
150078金鹰回报B1.15591.1559
150079银河通利B1.0811.081
150080双佳B1.0281.028
150081信诚双盈B1.3821.382
150082信达利B0.940.94
150083广发100A1.06021.1059
150084广发100B0.70840.7084
150085中小板A1.03761.1076
150086中小板B1.02561.0256
150087中欧信用B1.0951.095
150088金鹰中证500A1.06021.1004
150089金鹰中证500B1.10041.1004
150090万家创A1.06021.0872
150091万家创B1.24081.2408
150092诺德300A1.0551.073
150093诺德300B1.1391.139
150094泰信400A1.061.081
150095泰信400B1.291.29
150096招商商品A1.061.094
150097招商商品B0.5760.576
150098同庆800A00
150099同庆800B00
150100资源A1.0561.071
150101资源B0.380.38
150102长信利众B0.89150.8915
150103银河银泰1.19843.7384
150104华安沪深300A1.061.096
150105华安沪深300B0.9620.962
150106易基稳健00
150107易基进取00
150108同辉100A00
150109同辉100B00
150110华商500A1.0781.078
150111华商500B1.2061.206
150112工银100A00
150113工银100B00
150114中海惠裕B00
150115同丰B00
150116银华永兴B00
150117国泰国证房地产A00
150118国泰国证房地产B00
150119中欧纯债B00
150120东吴鼎利B00
150121银河优先1.0451.045
150122银河进取1.0031.003
150123建信50A00
150124建信50B00
150127招商双债增强B0.9140.914
150128工银增B00
150129鹏华丰利B0.9150.915
150130医药A00
150131医药B00
150132元盛B0.8260.826
150133德信A1.0261.026
150134德信B0.9130.913
150137安信宝利B0.9730.973
150138银华800A00
150139银华800B00
150140国金300A1.0241.024
150141国金300B1.2131.213
150142添富互利B00
150143转债A00
150144转债B00
150145招商300高贝A1.0221.022
150146招商300高贝B1.0441.044
150147同利B0.9790.979
150148信诚医药A1.0191.019
150149信诚医药B0.9930.993
150150信诚有色A1.0161.016
150151信诚有色B0.870.87
150152富国创业板A1.0151.015
150153富国创业板B0.8350.835
150154惠丰B00
150156互利B00
150159中欧添B00
151001银河稳健1.09123.3402
151002银河收益1.1212.211
159901深100ETF0.58612.8964
159902中小板2.3772.477
159903深成ETF00
159905深红利00
159906深成长0.760.76
159907中小3000.96340.8753
159908深F2000.7250.725
159909深TMT3.6721.129
159910嘉实深证基本面120ETF00
159911民营ETF3.24730.984
159912深300ETF00
159913交银深证300价值ETF0.9670.967
159915创业板1.21711.3943
159916深F60ETF1.58340.8627
159917中小成长1.0881.088
159918嘉实中创400ETF00
159919300etf00
159920恒生ETF00
159921诺安中小等权1.1621.162
159922嘉实中证500ETF00
159923中证100ETF0.9210.921
159924景顺300等权0.9940.994
159925南方30000
159926嘉实国债ETF00
159927鹏华A300ETF2.46611.0913
159928消费ETF00
159929医药ETF00
159930能源ETF00
159931金融ETF00
159932500深ETF1.1230.989
159933金地ETF1.00381.0038
160105南方积配00
160106南方高增00
160119南方50000
160121南方金砖00
160123南方中证50A00
160124南方50c00
160125南方中国00
160127南方消费00
160128南方金利A00
160129南方金利C00
160130南方永利00
160131南方聚利00
160211国泰小盘1.1391.36
160212国泰估值0.9180.918
160213国泰纳指00
160215国泰价值0.8820.882
160216国泰大宗商品00
160217国泰互利1.0711.105
160218国泰地产0.9750.975
160219国泰医药1.01631.0163
160311华夏蓝筹0.8753.544
160314华夏行业1.0134.481
160415华安深证300指数(LOF)0.910.91
160416华安石油00
160417华安3001.0111.029
160505博时主题1.8423.68
160512博时卓越品牌1.1741.199
160513博时裕祥分级1.0481.125
160514裕祥A1.0221.122
160515安丰181.0081.008
160602普天债券A1.0161.52
160603普天收益0.8023.248
160605鹏华中国501.0933.463
160607鹏华价值0.8192.63
160608普天债券B1.0051.459
160610鹏华动力1.0981.518
160611鹏华治理0.870.97
160612鹏华丰收1.0291.346
160613鹏华创新1.3671.397
160615鹏华3000.9030.963
160616鹏华5000.820.82
160617鹏华丰润1.0481.131
160618鹏华丰泽1.1011.14
160619鹏华丰泽A1.021.09
160620鹏华资源分级0.7180.726
160621鹏华中小企债1.0081.008
160622鹏华丰利0.9440.951
160623鹏华丰利A1.0051.027
160706嘉实30000
160716嘉实5000
160717恒生H股00
160718嘉实多利00
160719嘉实黄金00
160720嘉实中期企债A00
160721嘉实中期企债C00
160805长盛同智0.81672.1859
160806长盛同庆0.9660.877
160807长盛3000.8320.882
160808长盛同瑞1.061.09
160809长盛同辉1.0621.097
160810长盛同丰0.9670
160811同丰A1.0190
160910大成创新0.8032.014
160915大成景丰1.0031.053
160916优选LOF1.1670.944
161005富国天惠1.55133.3143
161010富国天丰0.9931.352
161014富国汇利0.9891.19
161015富国天盈1.1741.247
161016富国天盈A1.0011.115
161017富国5001.0911.091
161019富国天锋0.9951.116
161022富国创业0.9250.925
161115易基岁丰0.9661.11
161116易方达黄金主题00
161117易方达永旭添利0.9891.063
161118易基中小00
161119易基综债A0.98620.9862
161120易基综债c0.98590.9859
161207瑞和3001.0010.746
161210国投新兴00
161211国投金融0.84820.8482
161213国投消费0.9250.925
161216国投瑞银双债增利00
161217国投资源0.5960.596
161219国投产业1.1771.363
161505银河通利分级债1.0591.077
161506银河通利A1.0041.066
161507银河增强1.0241.024
161601新蓝筹0.75423.0492
161603融通债券A1.0481.545
161604融通深证1000.9532.316
161605融通蓝筹1.0722.355
161606融通行业0.8042.744
161607融通巨潮0.7662.28
161609融通动力1.1251.67
161610融通领先0.7432.286
161611融通内需0.7580.878
161612融通深成指0.7170.717
161613融通创业板1.4231.573
161614融通四季添利0.9811.069
161616融通医疗1.0531.417
161618融通岁岁添利A0.9741.01
161619融通岁岁添利B0.9741.006
161620融通丰利00
161624融通标普A0.9620.962
161625融通标普C0.9590.959
161693融通债券C1.0421.539
161706招商成长1.1133.0233
161713招商信用0.9711.213
161714招商金砖00
161715大宗商品0.8180.835
161716招商双债增强0.9610.971
161717招商双债增强A1.0111.033
161718招商300高贝1.0331.033
161810银华内需0.840.799
161811银华3000.7660.766
161812银华1000.7790.858
161813银华信用0.991.175
161815银华通胀00
161816银华中证901.0360.702
161818银华消费分级股票1.1611.18
161819银华资源0.6310.661
161820银华纯债1.0571.057
161821银华50A0.9930.993
161822银华50C0.9910.991
161823银华永兴00
161824银华永兴A00
161825银华80000
161826银华转债0.9730.985
161902万家债券0.97531.7834
161903万家公用0.55611.7627
161907万家红利0.85730.8573
161908万家添利1.19961.1996
161909万家添利A1.11411.1141
161910万家中创1.15051.164
161911万家强债0.98621.0012
162006长城久富1.09313.4989
162010长城久兆1.0311.054
162102金鹰中小盘0.82482.4208
162105金鹰持久回报1.06271.1048
162106金鹰回报A1.011.0758
162107金鹰5001.08031.1007
162108金鹰元盛0.8710.887
162109元盛A1.0041.027
162201泰达成长1.2273.142
162202泰达周期0.9412.986
162203泰达稳定0.76242.7024
162204泰达精选3.99565.0756
162205泰达预算1.04662.6616
162207泰达效率0.91812.2082
162208泰达首选1.22541.5454
162209泰达市值0.84680.8468
162210集利债券A1.01241.1204
162211泰达品质1.0211.481
162212泰达红利1.3241.411
162213泰达大盘0.91580.9358
162214泰达领先0.960.96
162215泰达聚利1.171.17
162216泰达5001.10391.1339
162299集利债券C0.99151.0945
162307海富1000.7210.721
162308海富增利1.181.18
162411华宝油气00
162509双禧1000.9770.881
162510国安双力1.061.095
162511国联安双佳1.0221.063
162512双佳A11.068
162605景顺鼎益1.0593.159
162607景顺资源0.7492.76
162703广发小盘1.83163.1416
162711广发5000.88010.8801
162712广发聚利00
162714广发1000.88430.9072
162715广发聚源A0.9440.944
162716广发聚源C0.9410.941
162907泰信4001.1751.186
163001长信1000.7810.781
163003长信利鑫1.07061.1295
163004利鑫A1.01861.106
163005长信利众0.9790.9949
163006长信利众A1.01561.0383
163109申万深成0.58250.6491
163110申万量化1.0581.058
163111申万中小板分级1.03161.0666
163112申万债券0.990.99
163208诺安油气00
163209诺安中创1.1031.124
163210诺安纯债A00
163211诺安纯债C00
163302大摩资源1.90943.3524
163402兴全趋势0.92375.4267
163406兴全合润1.17981.1721
163407兴全3000.85410.8541
163409兴全绿色1.2941.294
163411兴全保本1.0911.091
163412兴全轻资1.3351.335
163415兴全模式1.0671.067
163503天治核心0.58582.153
163801中银中国1.4193.629
163803中银增长0.69042.7708
163804中银收益1.18962.3896
163805中银策略1.1411.471
163806中银增利1.0831.253
163807中银优选1.13421.3242
163808中银1000.7210.731
163809中银蓝筹1.021.04
163810中银价值0.940.96
163811中银双利A1.1571.157
163812中银双利B1.1441.144
163813中银全球策略00
163816中银转债增强A1.1571.157
163817中银转债增强B1.1471.147
163818中银中小盘1.0461.046
163819中银信用1.0161.116
163821中银沪深3001.0271.027
163822中银主题1.1691.169
163823中银保本1.0371.037
163824中银盛利0.9990.999
163825中银互利00
163826互利A00
163907中海惠裕00
163908中海惠裕A1.0181.04
163909中海惠丰00
163910惠丰A00
164105华富强债1.031.101
164205天弘深成0.6850.685
164206天弘添利债券1.0921.145
164207天弘添利A11.131
164208天弘丰利分级债券1.20291.2409
164209丰利A1.00131.0922
164210天弘同利分级0.9990.999
164211同利A1.011.01
164606华泰柏瑞信用增利00
164701汇添富黄金及贵金属00
164702添富季红00
164703添富互利00
164704添富互利A00
164808工银四季00
164809工银50000
164810工银纯债00
164811工银10000
164812工银增利00
164813工银增A00
164814工银双债00
164815工银标普全球00
164902交银添利00
165309建信3000.7310.731
165310建信双利1.0411.085
165311建信信用强债1.0491.155
165312建信央视501.03771.0377
165313建信优势动力0.9610.961
165508信诚深度1.1431.143
165509信诚增强0.9811.101
165510信诚四国00
165511信诚5000.7760.828
165512信诚机遇1.2821.282
165513信诚商品00
165515信诚3000.9410.974
165516信诚周期1.2231.223
165517信诚双盈1.1581.2
165518信诚双盈A1.0071.077
165519信诚医药1.0061.006
165520信诚有色0.9430.943
165705诺德双翼1.0781.103
165706双翼A1.0121.074
165707诺德S3001.0971.106
165806东吴1000.8980.898
165807东吴鼎利分级00
165808东吴鼎利A1.0051.026
166001中欧趋势0.74561.0056
166002中欧蓝筹1.07721.6572
166003中欧稳A1.0731.2085
166004中欧稳C1.06391.1869
166005中欧价值1.1171.117
166006中欧小盘0.77850.8285
166007中欧3000.83180.8768
166008中欧强债1.01721.0922
166009中欧动力1.1441.144
166010中欧鼎利分级1.0891.089
166011中欧盛世1.4181.418
166012中欧信用1.0451.082
166013中欧信用A1.0061.072
166016中欧纯债00
166017中欧纯债A00
166019中欧价值智选1.0461.046
166020中欧优选1.0121.012
166021中欧添利00
166022中欧添A00
166105信达增利0.9570.991
166106信达利A1.0031.066
166301华商5001.1541.154
166401浦银增利1.141.14
166801浙商新思维1.2131.213
166802浙商300分级0.9330.954
166902民生加银平稳增利A00
166903民生加银平稳增利C00
166904民生添利A00
166905民生添利C00
167502安信宝利A1.0171.017
167601国金3001.1181.118
167701德邦德信0.9920.992
167901华宸3000.9810.981
180001银华优势1.14422.8042
180002银华保本0.99810.9981
180003银华880.79512.5951
180010银华优质1.76343.3234
180012银华富裕1.0612.014
180013银华领先1.19991.5799
180015银华收益1.0861.292
180018银华和谐1.2411.321
180020银华成长0.8580.883
180025银华双利A1.0521.052
180026银华双利C1.041.04
180028银华永祥1.1281.128
180029银华永泰A1.0941.094
180030银华永泰C1.0811.081
180031银华中小盘1.2311.311
180033银华上证50等权ETF联接0.9640.964
183001银华全球00
200001长城久恒1.4112.601
200002长城久泰0.99533.8553
200006长城消费0.80062.2406
200007长城回报0.70821.9043
200008长城品牌0.76480.7648
200009长城稳健1.1351.24
200010长城双动力1.12651.1515
200011长城景气1.0391.064
200012长城中小盘0.90.9
200013长城积极增利A1.121.12
200015长城优化1.0451.16
200016长城保本1.0351.035
200017长城岁岁金1.0261.035
200113长城积极增利C1.1071.107
202001南方稳健00
202002南稳放00
202003南方绩优00
202005南方成份00
202007南方隆元00
202009南方盛元00
202011南方价值00
202015南方30000
202017南方深成00
202019南方策略00
202021南方小康00
202023南方成长00
202025380ETF联接00
202027南方金粮油00
202101南方宝元00
202102南方多利C00
202103南方多利A00
202105南方广利A00
202107南方广利C00
202108南方润元A00
202109南方润元B00
202110南方润元c00
202202南方避险00
202211南方恒元00
202212南方保本00
202213南方安心保本00
202801南方全球00
206001鹏华成长0.97323.8956
206002鹏华精选0.9180.918
206003鹏华信用增利A1.081.11
206004鹏华信用增利B1.0671.097
206005民企ETF联接1.0141.014
206006鹏华环球00
206007鹏华消费1.0341.034
206008鹏华丰盛1.0081.099
206009鹏华产业1.2141.214
206010民营ETF联接0.99640.9964
206011鹏华美国房地产00
206012鹏华价值精选0.9660.966
206013鹏华保本1.0141.014
206015鹏华纯债0.9911.028
206018鹏华产业债0.9890.995
210001金鹰优选0.6892.4235
210002金鹰红利1.03891.4269
210003金鹰优势0.81840.8484
210004金鹰稳健0.8231.003
210005金鹰主题0.6880.688
210006金鹰保本1.11.1
210007金鹰中证0.92080.9208
210008金鹰策略1.01871.0187
210009金鹰核心1.0121.112
210010金鹰元泰精选债A0.98580.9858
210011金鹰元泰精选债C0.98170.9817
210014金鹰元丰保本0.9980.998
213001宝盈鸿利0.53462.3699
213002宝盈区域0.45691.9888
213003宝盈策略0.83061.2306
213006宝盈核心A1.06221.2922
213007宝盈增强A/B1.09971.3517
213008宝盈资源1.23571.529
213010宝盈1000.7410.741
213917宝盈增收C1.07621.3282
217001招商股票0.37553.3795
217002招商平衡1.12692.5419
217003招商债券1.08631.6578
217005招商先锋0.61952.5695
217008招商安本增利1.10311.5131
217009招商价值0.84030.9603
217010招商蓝筹1.0771.457
217011招商安心收益1.0971.297
217012招商领先0.9630.963
217013招商精选1.0251.025
217015招商全球00
217016招商深证1000.8310.831
217017消费ETF联接0.9220.922
217018招商安瑞1.0151.015
217019深TMT联接1.1171.117
217020招商安达1.2151.215
217021招商优势1.0661.066
217022招商产业债0.981.098
217023招商强债0.9761.051
217024招商安本1.0331.033
217027招商财经501.0491.049
217203招商债B1.111.6215
229001泰达宏利全球格局00
229002泰达逆向1.1481.148
233001大摩基础0.43691.9819
233005大摩强债1.2251.26
233006大摩领先1.11521.1152
233007大摩卓越成长1.34391.3439
233008大摩消费0.9250.925
233009大摩多因子1.0891.089
233010大摩深证3000.9840.984
233011大摩主题1.0181.018
233012大摩多元收益A1.0851.085
233013大摩多元C1.0781.078
233015大摩量化配置1.0831.083
240001宝康消费1.56224.7529
240002宝康配置1.37173.0717
240003宝康债券1.17021.7202
240004华宝动力0.82493.3349
240005华宝策略0.53543.9751
240008华宝收益3.84093.8409
240009华宝先进1.68591.9539
240010华宝精选1.05311.0531
240011华宝大盘1.50751.5875
240012华宝强债A1.10121.1212
240013华宝强债B1.08011.1001
240014华宝中证1000.73250.7325
240016上证180ETF联接0.9130.943
240017华宝新兴1.3931.393
240018华宝可转债1.01981.0198
240019成长ETF联接1.0011.001
240020华宝医药1.1641.453
240021华宝短融501.0341.034
240022华宝资源0.8360.836
241001华宝海外中国00
241002华宝动量00
253010国联安安心0.6041.584
253020国联安增利A1.0361.281
253021国联安增利B1.0341.262
253030国联安信心增益0.9951.103
253060国联安信心A00
253061国联安信心B00
253070国联安中债0.9780.978
255010国联安稳健1.0132.453
257010国联安小盘0.8512.981
257020国联安精选0.9632.865
257030国联安优势1.0331.314
257040国联安红利1.0471.418
257050国联安主题1.1171.117
257060商品ETF联接0.5130.513
257070国联安优选1.1241.325
260101景顺股票1.42783.3685
260103景顺平衡0.6722.962
260104景顺增长4.6196.375
260108景顺成长0.752.11
260109景内需贰1.532.856
260110景顺蓝筹0.8910.891
260111景顺治理1.0711.419
260112景顺能源1.0721.087
260115景顺中小盘1.1171.117
260116景顺核心1.391.54
260117景顺长城支柱1.1021.102
261001景顺收益A1.0291.039
261002景顺优信增利A1.0511.061
261101景顺收益C1.0181.028
261102景顺优信增利C1.0431.053
262001景顺长城大中华00
263001景顺180ETF联接1.0581.058
270001广发聚富1.20033.5103
270002广发稳健1.47963.2346
270005广发聚丰0.68633.9332
270006广发优选1.35642.6164
270007广发大盘0.70090.7009
270008广发核心2.0382.248
270009广发强债1.0571.26
270010广发3001.0991.389
270021广发聚瑞1.3961.396
270022广发内需0.6980.798
270023广发亚太00
270024广发聚祥1.0051.005
270025广发行业1.011.01
270026中小300联接0.87670.8767
270027广发全球农业指数00
270028广发制造1.2881.288
270029广发聚财债A1.0341.043
270030广发聚财债B1.0281.036
270041广发消费品1.2391.239
270042广发纳斯达克100指数00
270043广发理财年年红00
270044广发双债添利A0.9910.991
270045广发双债添利C0.9860.986
270048广发纯债债A0.950.965
270049广发纯债债C0.9480.962
270050广发新经济1.2911.291
288001华夏经典1.2033.343
288002华夏收入2.6194.019
288102中信双利1.00311.5795
290002泰信先行0.59072.357
290003泰信双息1.04821.2595
290004泰信优质0.81981.4198
290005泰信优势1.1191.559
290006泰信蓝筹0.90381.3038
290007泰信强债A1.0331.131
290008泰信发展0.9690.969
290009泰信周期债1.0781.158
290010泰信中证2000.7570.777
290011泰信中小盘1.211.225
290012泰信保本0.9951.005
290014泰信服务业1.0551.055
291007泰信强债C1.02641.1144
310308盛利精选0.88382.5358
310318盛利配置1.0881.8805
310328新动力0.6552.4696
310358新经济0.67372.0056
310368申巴优势1.10841.5784
310378申万添益宝A1.1161.203
310379申万添益宝B1.1031.184
310388申万消费0.910.995
310398申万沪深3000.77790.7779
310508申万稳债0.9891.135
310518申万可转债0.9831.133
320001诺安平衡0.67632.9363
320003诺安股票0.87352.757
320004诺安优化债券1.07031.3399
320005诺安价值0.75411.6991
320006诺安灵活1.0551.635
320007诺安成长0.8831.328
320008诺安增利债券A1.1251.14
320009诺安增利债券B1.0991.114
320010诺安中证1000.7060.706
320011诺安中小盘1.1251.185
320012诺安主题1.0031.003
320013诺安黄金00
320014新兴产业ETF联接0.8370.837
320015诺安保本1.1651.165
320016诺安策略0.9550.955
320017诺安全球收益00
320018诺安新动力1.0221.142
320020诺安汇鑫保本1.0291.029
320021诺安双利债1.0141.014
320022诺安中小ETF1.0981.098
340001兴全转基1.14112.9001
340006兴全全球1.79993.5959
340007兴全社会1.5131.703
340008兴全有机增长1.26951.2695
340009兴全增利1.00651.0465
350001天治财富0.80422.3495
350002天治品质0.84943.3744
350005天治创新1.34791.3479
350006天治双盈1.20891.2489
350007天治趋势1.0061.006
350008天治成长1.2451.245
350009天治稳债1.0681.138
360001量化核心0.93192.9356
360005光大红利2.44343.1014
360006光大增长1.13352.4135
360007光大优势0.77390.7739
360008光大增利A0.9361.182
360009光大增利C0.931.159
360010光大精选0.93391.0539
360011光大配置1.0431.253
360012光大中小盘0.93260.9626
360013光大信用添益A0.9621.097
360014光大信用添益C0.9551.09
360016光大行业1.0721.122
370021上投分红A0.9881.036
370022上投分红B0.9871.028
370023上投消费1.0931.173
370024上投摩根核心1.4861.486
370025上投轮动债A0.9550.955
370026上投轮动债C0.9510.951
370027摩根智选301.1491.149
371020上投债券A1.0821.082
371120上投债券B1.0611.061
372010上投强化回报A1.0241.064
372110上投强化回报B1.0141.054
373010上投双息0.992.4722
373020上投双核1.31981.4208
375010上投优势1.52264.5926
376510上投大盘1.0491.049
377010上投阿尔法2.24344.1634
377016上投亚太00
377020上投内需1.17731.5254
377150上投品质1.3131.313
377240上投新兴1.6461.646
377530上投行业1.2581.258
378006上投全球新兴00
378010上投先锋1.40172.2707
378546上投天然00
379010上投中小盘1.341.38
380005中银纯债A类0.990.99
380006中银纯债C类0.9860.986
380009中银添利1.0011.001
393001中海保本1.0441.059
395001中海收益1.0511.331
395011中海增强收益A1.061.06
395012中海强债1.0481.048
398001中海成长0.54512.8392
398011中海分红0.79662.1966
398021中海能源0.60340.9134
398031中海蓝筹1.19681.5918
398041中海量化0.8840.921
398051中海环保0.8470.847
398061中海消费1.1231.333
399001中海上证500.6940.694
399011中海上证3801.0441.044
400001东方龙0.69662.4581
400003东方精鸯合1.03913.4102
400007东方策略1.40781.4078
400009东方稳截报11.07
400011东方核心0.8520.852
400013东方保本1.081.08
400015东方增长1.37331.3733
400016东方强化债0.99720.9972
400018东方央视500.98890.9889
400020东方安心1.01871.0187
400022东方利群混合1.01661.0166
410001华富优选0.63741.9081
410003华富成长0.62250.9125
410004华富增强债券A1.19941.4514
410005华富增强债券B1.2021.424
410006华富策略精选0.83530.9953
410007华富价值0.91830.9183
410008华富中证1000.72090.7209
410009华富量子0.73190.7319
410010华富中小板1.0841.084
420001天弘精选0.47461.4694
420002天弘债A0.99821.2123
420003天弘成长0.84921.1842
420005天弘策略1.0941.136
420008天弘债券A0.9771.006
420009天弘安康养老1.0241.024
420102天弘永利B0.99941.2372
420108天弘发起B0.9721
450001国富收益0.52532.0933
450002国富弹性1.28152.6015
450003国富潜力1.04431.4543
450004国富价值1.2011.671
450005国富债A1.10091.1839
450006国富债C1.08871.1717
450007国富成长0.91311.0931
450008国富3000.9210.921
450009国富中小盘0.9840.984
450010国富策略0.9050.905
450011国富精选1.1191.119
450018国富信用债券A1.0151.015
450019国富信用债券C1.0111.011
457001国富亚洲机会00
460001华泰盛世00
460002华泰成长00
460003华泰增利B00
460005华泰价值00
460007华泰行业00
460008华泰稳健收益A00
460009华泰量化00
460010华泰亚洲00
460108华泰稳健收益C00
460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接00
460300华泰柏瑞300联接00
470006添富医药00
470007添富上证00
470008添富策略00
470009添富活力00
470010添富多元债A00
470011添富多元债C00
470018汇添富保本00
470028添富责任00
470058添富可转债A00
470059添富可转债C00
470068深证300ETF联接00
470078添富增收C00
470088添富信用债A00
470089添富信用债C00
470098添富逆向00
470888添富优选00
481001工银价值00
481004工银成长00
481006工银红利00
481008工银蓝筹00
481009工银沪深30000
481010工银中小盘00
481012深红利联接00
481013工银消费00
481015工银主题00
481017工银量化00
483003工银平衡00
485005工银强债B00
485007工银添利B00
485011工银双利B00
485014工银添颐B00
485019工银信用B类00
485105工银强债A00
485107工银添利A00
485111工银双利A00
485114工银添颐A00
485119工银信用A类00
486001工银全球00
486002工银精选00
487016工银保本00
487021工银保本2号00
510010治理ETF0.6770.754
510020超大ETF1.69040.6235
510030上证180价值ETF联接2.4610.842
51005050ETF1.6942.299
510060央企ETF00
510070民企ETF1.1861.017
510080长盛债券1.13931.9493
510081长盛精选1.01442.9144
510090责任ETF0.8641.031
510110周期ETF2.1680.87
510120非周ETF1.9240.811
510130中盘ETF2.47140.85
510150消费ETF2.8090.926
510160小康ETF00
510170商品ETF1.6050.498
510180180ETF0.542.163
510190龙头ETF2.220.851
510210综指ETF2.4110.825
510220中小ETF00
510230金融ETF3.3920.963
510260新兴ETF0.8250.825
510270国企ETF0.710.828
510280成长ETF0.9730.973
510290380ETF00
510300300ETF00
510310沪深300ETF0.98380.9838
510330华夏3002.51141.0362
510410资源ETF0.65990.6599
510420景顺180ETF1.0361.036
51043050等权1.0211.021
510440500沪市1.2351.235
510450上投180高ETF1.13011.1301
510500南方中证500ETF00
510510广发中证5001.10811.1081
510610能源行业00
510620材料行业00
510630消费行业00
510650金融行业00
510660医药行业00
510680万家380ETF0.99890.9989
510700长盛百强ETF1.8081.005
510880红利ETF00
510900H股ETF00
511010国债ETF00
511210博时企债ETF00
512010医药ETF00
513100国泰纳斯达克10000
518800国泰黄金ETF2.39740.9069
518880华安黄金ETF2.4050.908
519001银华优选1.34554.5695
519002华安安信消费0.9820.999
519003海富收益0.7032.318
519005海富股票0.6192.568
519007海富回报0.7032.199
519008添富优势00
519011海富精选0.5183.751
519013海富优势0.9022.008
519015海富通放0.6911.011
519017大成成长0.8761.994
519018添富均衡00
519019大成景阳0.6363.674
519020国泰金泰0.9820.9
519021国泰金鼎价值0.742.015
519023海富债券C1.0781.169
519024海富债券A1.0891.18
519025海富通领先0.9881.138
519026海富通中小盘1.0451.045
519027上证周期ETF联接0.790.79
519029华夏稳增1.5742.279
519030海富稳固1.1111.111
519032非周ETF联接0.8240.824
519033海富国策1.3551.355
519034海富低碳1.1971.197
519035富国天博0.81022.8586
519039长盛同德0.82292.358
519050海富通养老1.0181.018
519051海富通定债00
519066添富蓝筹00
519068添富焦点00
519069添富价值精选00
519078添富增收A00
519087新华分红0.92362.6767
519089新华成长1.48532.1853
519091新华资源1.1461.146
519093新华企业1.1241.124
519095新华轮换1.4581.458
519097新华中小市值1.0551.055
519099新华灵活1.1351.135
519100长盛1000.72621.3462
519110浦银价值0.9510.951
519111浦银收益A1.1851.195
519112浦银收益C1.1651.175
519113浦银生活1.0221.082
519115浦银红利0.9370.937
519116浦银沪深3000.7930.793
519117浦银中证4001.0411.041
519118浦银幸福A00
519119浦银幸福B00
519120浦银新产业1.1581.158
519121浦银6个月A00
519122浦银6个月C00
519123浦银添A00
519124浦银添C00
519150新华优选1.4621.462
519152新华纯债A类1.0241.024
519153新华纯债B类1.0191.019
519156新华灵活配置1.0151.015
519158新华趋势1.0131.013
519160新华安享债A00
519161新华安享债C00
519180万家1800.57292.9129
519181万家和谐0.58151.2912
519183万家引擎0.99991.4899
519185万家精选1.0911.171
519186万家稳增A1.00721.2072
519187万家稳增C1.00941.1894
519188万家信用恒利A1.0231.023
519189万家信用恒利C1.01691.0169
519190万家得利0.99541.0038
519192万家市政00
519300大成3000.78172.1917
519519华泰增利A00
519601海富通海外00
519602海富通大中华00
519660银河增利债A1.011.01
519661银河增利债C1.0091.009
519662银河岁岁回报A00
519663银河岁岁回报C00
519666银信添利B0.9871.338
519667银信添利A0.9891.362
519668银河成长1.50462.0906
519669银河领先债券0.9991.039
519670银河优选1.4491.809
519671300价值0.7610.761
519672银河精选1.0921.092
519674银河创新1.33251.3325
519676银河保本1.1441.144
519678银河消费1.1791.179
519679银河主题1.8511.851
519680交银增利A/B0.99581.3358
519682交银增利C0.9911.309
519683交银双利A/B1.0811.189
519685交银双利C1.0721.177
519686交银治理0.7680.768
519688交银精选0.7852.9308
519690交银稳健1.15232.7873
519692交银成长3.24473.4897
519694交银蓝筹0.75320.7682
519696交银环球00
519697交银优势1.121.21
519698交银先锋1.18771.2427
519700交银主题0.7830.798
519702交银趋势0.8070.807
519704交银制造1.1431.143
519706深价值ETF联接0.9560.956
519709交银全球资源股票00
519710交银荣安保本1.0451.095
519712交银阿尔法1.0381.038
519714交银沪深300等权00
519718交银纯债A0.9910.998
519719交银纯债B00
519720交银纯债C0.9860.992
519723交银双轮A/B0.9920.998
519725交银双轮C0.990.996
519726交银荣祥00
519727交银成长301.0021.002
519730交银月月丰A00
519731交银月月丰C00
519732交银双息1.0151.015
519908华夏兴华1.135.523
519976长信可转债C0.94431.0973
519977长信可转债A0.95431.1173
519979长信内需1.1111.261
519981长信标普10000
519983长信量化0.8590.859
519985长信中短债1.09821.0982
519987长信恒利0.8580.858
519989长信利丰1.0571.27
519991长信双利1.071.37
519993长信增利0.71751.9565
519995长信金利0.58991.8373
519997长信银利0.59932.5193
530001建信价值0.57252.532
530003建信成长0.90872.3587
530005建信优化0.87841.4284
530006建信精选1.1021.797
530008建信增利1.1811.436
530009建信收益A1.0371.152
530010建信责任0.9910.991
530011建信内生0.9930.993
530012建信保本1.0641.064
530015深F60联接0.85960.8596
530016建信恒稳1.231.23
530017建信双息1.0141.105
530018建信深证1000.91710.9171
530019建信社会责任1.2241.224
530020建信转债强债A1.1021.102
530021建信纯债A0.9830.983
531009建信收益C1.0191.134
531020建信转债C1.0951.095
531021建信纯债C0.9780.978
539001建信全球00
539002建信新兴00
539003建信全球资源00
540001汇丰20161.45392.1039
540002汇丰龙腾1.4642.33
540003汇丰策略1.07141.1914
540004汇丰晋信20261.07281.6928
540005汇丰晋信增利1.01341.0704
540006汇丰大盘1.12171.1817
540007汇丰中小盘0.84720.8672
540008汇丰低碳1.19741.2974
540009汇丰消费0.92510.9251
540010汇丰科技1.34661.3466
540012汇丰恒生0.97830.9783
541005汇丰增利c1.01421.0934
550001信诚四季0.82412.0361
550002信诚精萃0.52522.0544
550003信诚蓝筹1.8931.893
550004信诚三得益A0.9981.136
550005信诚三得益B0.9831.111
550006信诚优债A1.0081.162
550007信诚优债B1.0011.138
550008信诚优胜1.0551.055
550009信诚中小盘0.9131.043
550015信诚季季添金1.011.042
550016信诚岁岁添金0.9890.989
550017信诚添金0.9951.004
550018信诚优质债A0.9720.972
550019信诚纯债B0.9690.969
560002益民红利0.44391.3837
560003益民创新0.80860.8286
560005益民多利0.95241.0734
560006益民核心1.2621.262
570001诺德价值0.85620.8562
570005诺德成长1.0981.098
570006诺德中小盘1.0841.114
570007诺德优选0.830.83
570008诺德周期1.0581.058
571002诺德灵活1.23741.2374
573003诺德强债1.0031.03
580001东吴嘉禾0.73912.4591
580002东吴动力1.33531.9153
580003东吴轮动0.57980.6598
580005东吴进取1.11231.1823
580006东吴新经济0.9740.974
580007东吴新创业0.9891.049
580008东吴产业1.2291.229
580009东吴内需增长1.151.15
582001东吴优信A1.01461.0266
582002东吴增利A1.041.08
582003东吴保本0.9910.991
582201东吴优信C0.99761.0096
582202东吴增利C1.0291.069
585001东吴中证0.8340.834
590001中邮核心优选1.0542.274
590002中邮核心成长0.4820.482
590003中邮核心优势0.9961.176
590005中邮核心主题0.931.09
590006中邮中小盘0.9910.991
590007中邮上证3801.0731.133
590008中邮战略1.8491.849
590009中邮稳定收益A1.0091.056
590010中邮稳定收益c1.0061.053
610001信达领先1.00491.3349
610002澳银精华1.11.52
610003信达稳定价值A1.1561.156
610004信达中小盘0.8710.871
610005信达红利0.7730.793
610006澳银产业0.9490.949
610007信达消费1.1821.182
610008信达澳银信用A0.9960.996
610103信达稳定债券B1.1321.132
610108信达澳银信用C0.9930.993
620001宝石动力0.88960.9496
620002金元成长动力0.9151.135
620003金元丰利0.9470.969
620004金元价值0.9040.904
620005金元核心0.7640.764
620006金元消费0.9730.973
620007金元保本1.0581.078
620008金元新经济1.1541.154
620009金元惠理惠利00
630001华商领先企业1.37971.4847
630002华商盛世成长2.05422.3192
630003华商强债A1.0811.306
630005华商动态1.2751.275
630006华商产业0.7920.792
630007华商稳健双利债券型A1.0521.113
630008华商策略0.9140.914
630009华商稳定增利A1.0511.051
630010华商价值1.1531.153
630011华商主题1.551.55
630015华商大盘量化1.1921.242
630016华商价值共享1.2451.345
630103华商强债B1.0751.281
630107华商稳健B1.0441.098
630109华商稳定增利C1.0381.038
650001英大纯债A00
650002英大纯债C00
660001农银成长1.57122.1712
660002农银增利A1.10041.1714
660003农银双利1.13781.2478
660004农银策略1.21331.2133
660005农银中小盘1.42311.4531
660006农银大盘0.95410.9541
660008农银沪深3000.78250.7825
660009农银增强收益A1.07311.1081
660010农银精选1.00351.0035
660011农银中证5001.0631.063
660012农银消费1.46291.5429
660013农银信用债0.99281.0288
660014农银深证1001.08051.1605
660015农银行业轮动1.26411.3641
660102农银增利C1.08931.1073
660109农银增强C1.06391.0989
671010纽银策略0.8220.822
673010纽银新动向0.9990.999
675011纽银稳债A0.9980.998
675013纽银稳债C0.9920.992
675021纽银稳增A0.9930.993
675023纽银稳增C0.9890.989
686868浙商聚盈A1.0271.027
686869浙商聚盈C1.0211.021
688888浙商产业0.920.92
690001民生蓝筹0.9530.983
690002民生强债A1.1271.257
690003民生精选0.7250.725
690004民生稳健0.7630.763
690005民生内需0.830.83
690006民生双利A0.9961.026
690007民生景气1.1791.179
690008民生内地0.650.65
690009民生红利1.0881.088
690011民生成长0.9750.975
690202民生强债C1.1061.236
690206民生双利c0.9881.018
700001平安先锋00
700002平安深证30000
700003平安策略00
700004平安保本00
700005平安大华添利债券A00
700006平安大华添利债券C00
710001安达优势0.97820.9782
710002安达策略1.00111.0411
710301安达增强A0.98811.0081
710302安达增强C0.98221.0022
720001财通价值1.0691.159
720002财通多策略债基0.9991.026
720003财通保本混合0.9920.992
730001方正富邦创新动力1.0341.114
730002方正富邦红利0.9350.935
740001长安宏观1.3011.301
740101长安300非周期1.1051.105
750001安信策略1.1171.157
750002安信目标债A1.0131.043
750003安信目标债C1.0081.038
750005安信平稳增长1.0391.039
762001国金通用1.00151.1015
770001德邦优化1.25941.2594
    
  基金网声明:基金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2019 福建中金在线网络股份有限公司. All Right Reserved.
X