客服帮助 |我要推广 Apple iosAndroid手机网 移动中金 注册 忘记密码? 登录 我的中金:

06月16日基金网特邀凯石金融桑柳玉老师做客中金在线路演中心与网友进行交流,欢迎各位网友登录http://roadshow.cnfol.com/show/19437踊跃参与。

11月12日开放式基金资产净值日报表
    
代码名称单位净值累计净值
000001华夏成长00
000003中海可转债A0.9640.964
000004中海可转债C0.9610.961
000005嘉实增强信用0.9950.995
000007鹏华国企债00
000008中证500ETF联接1.05751.0575
000011华夏大盘00
000014华夏一年定期00
000015华夏纯债A00
000016华夏纯债C00
000017财通发展1.1051.105
000020景顺长城品质0.980.98
000021华夏优势00
000022南方中票A1.01051.0105
000023南方中票C1.00891.0089
000024大摩双利A1.0111.011
000025大摩双利C1.0081.008
000026泰达信用A0.990.99
000027泰达信用B0.9880.988
000028华富保本混合1.0011.001
000029富国宏观策略00
000030长城久利保本0.9860.986
000031华夏复兴00
000032易方达信用债A00
000033易方达信用债C00
000039农银低估值1.06241.0624
000041华夏全球00
000042中证财通1000.9560.956
000043嘉实美国(人民币)00
000044嘉实美国(现汇)00
000045工银产业债A0.9920.992
000046工银产业债B0.9890.989
000047华夏双债A00
000048华夏双债C00
000049中银标普00
000050长盛纯债A0.9960.996
000051华夏沪深30000
000052长盛纯债C0.9930.993
000053鹏华实业债00
000054鹏华双债00
000056建信消费升级00
000057中银消费主题1.0121.012
000058国联安保本0.9650.965
000059中证医药1000.9650.965
000060国联安股债1.0071.007
000061华夏盛世00
000062银华成长股债11
000063长盛百强ETF联接0.9480.948
000064大摩定开债00
000065富国焦点0.9740.974
000066诺安鸿鑫0.9960.996
000067民生加银转债A0.9590.959
000068民生加银转债C0.9570.957
000069中高等级债A1.0051.005
000070中高等级债C1.0031.003
000071恒生ETF联接00
000072华安保本混合0.9940.994
000073上投摩根成长0.9580.958
000074工银瑞信债A00
000075恒生ETF联接(美元)00
000076华夏恒生联接现钞00
000077工银瑞信债C00
000078工银两年定开A00
000079工银两年定开C00
000080天治可转债A0.9850.985
000081天治可转债C0.9830.983
000082嘉实阿尔法股票0.9990.999
000083添富消费00
000084博时安盈A1.021.02
000085博时安盈C1.0181.018
000086南方稳利1.0061.006
000087嘉实金边A0.98180.9818
000088嘉实金边C0.98020.9802
000092新双盈A1.0081.023
000093新双盈B0.9590.959
000103国泰中国企业00
000104华宸未来信用1.0121.012
000105建信安心回报A00
000106建信安心回报C00
000107富国信用债A00
000109富国信用债C00
000110金鹰元安保本0.99960.9996
000111易方达1年债A00
000112易方达1年债C00
000113嘉实如意宝A/B1.0131.013
000115嘉实如意宝C1.0111.011
000116嘉实丰益纯债1.0061.013
000117广发轮动配置0.9730.973
000118广发聚鑫债A0.9680.968
000119广发聚鑫债C0.9660.966
000120中银美丽中国0.9790.979
000121华夏永福养老00
000122添富实业债A00
000123添富实业债C00
000124华宝兴业服务1.0171.017
000125上投摩根天颐1.0021.002
000126招商安润保本0.9780.978
000127农银行业领先0.9360.936
000128大成景安债A1.0191.019
000129大成景安债B1.0211.021
000130大成景兴A0.9930.993
000131大成景兴C0.9910.991
000136民生加银策略0.9710.971
000137民生加银增利A00
000138民生加银增利C00
000139富国国企债A00
000141富国国企债C00
000142融通通泰保本1.0061.006
000143鹏华双债加利00
000145长盛季季红A00
000146长盛季季红C00
000147易方达高等债A00
000148易方达高等债C00
000149华安双债A11
000150华安双债C0.9990.999
000151诺安信用债券00
000152大成景旭债A1.0071.007
000153大成景旭债C1.0061.006
000165瑞银精选0.9960.996
000166中海安鑫保本11
000167广发聚优灵活0.9460.946
000169泰达高票息A1.0071.007
000170泰达高票息B1.0061.006
000171易方达裕丰00
000172华泰量化股票1.0061.006
000173汇添富美丽3000
000174汇添富高息债A00
000175汇添富高息债C00
000177嘉实丰益信债1.0091.009
000178博时灵活配置00
000179广发美国地产(人民币)00
000180广发美国地产(美元)00
000181景顺金利债A1.0121.012
000182景顺金利债C1.011.01
000183嘉实丰益策略1.0011.005
000184工银添福A00
000185工银添福B00
000187华泰柏瑞丰盛A1.0071.007
000188华泰柏瑞丰盛C1.0071.007
000190中银保本二号1.0031.003
000191富国信用债A00
000192富国信用债C00
000193国泰房地产00
000194银华四季红1.0121.012
000195工银3号混合A00
000196工银3号混合B00
000197富国目标收益00
000199国泰目标收益1.0051.005
000200博时岁岁增利00
000201诺安泰鑫00
000202富国目标两年00
000205易投资A00
000206易投资C00
000207建信双债A00
000208建信双债C00
000209信诚新兴股票0.9930.993
000212泰信鑫益债A00
000213泰信鑫益债C00
000215广发趋势0.9980.998
000216华安黄金易A0.9370.937
000217华安黄金易C0.9360.936
000219博时裕益灵活0.9460.946
000220富国医疗00
000221汇添富年年A00
000222汇添富年年C00
000225长盛年年A00
000226长盛年年C00
000235诺安稳固收益00
000236工银月薪定债1.0041.004
000237国投岁添利A00
000238国投岁添利C00
000241宝盈核心C1.0171.047
000242景顺精选00
000244天弘稳利A00
000245天弘稳利B00
000246博时月薪定债00
000247方正互利1.0031.003
000251工银金融地产1.0381.038
000252景顺纯债A1.0091.009
000253景顺纯债C1.0081.008
000254长城增强债A00
000255长城增强债C00
000256上投红利回报00
000257上投岁岁债A0.9990.999
000258上投岁岁债C0.9980.998
000259农银汇理区间00
000260信诚季季1.0021.002
000264博时内需增长0.9950.87
000267广发集利债A00
000268广发集利债C00
000270建信安心保本00
000271中邮定债A00
000272中邮定债C00
000273华润元大保本1.0021.002
000277博时双月00
000278通泽一年0.9580.958
000279华商红利0.9660.966
000280博时双债A1.0061.006
000281博时双债C1.0051.005
000284富安达信用A00
000285富安达信用B00
000286银华季季红1.0061.006
000289鹏华丰泰00
000290鹏华全球收益00
000291鹏华丰信00
000292鹏华丰信A00
000293鹏华丰信B00
000295鹏华丰实A00
000296鹏华丰实B00
000303长盛双月红A00
000304长盛双月红C00
000306天弘弘利债券1.0071.007
000308建信创新00
000309大摩品质生活00
000310安信永利信用A00
000311景顺沪深30000
000312华安300A00
000313华安300C00
000314招商瑞丰灵活11
000315融通通祥0.9970.997
000335安信永利信用C00
000336农银灵活配置00
000338鹏华双债保利00
000346建信安心两年A00
000347建信安心两年C00
000348广发中债A00
000349广发中债C00
000368汇添富沪深30000
000372中银惠利纯债00
001001华夏债券A/B00
001003华夏债券C00
001011华夏希望00
001013华夏希望C00
001021华夏亚债a00
001023华夏亚债c00
001031华夏安康信用A00
001033华夏安康信用C00
001061华夏收益(QDII)A00
001063华夏收益(QDII)C00
001065华夏收益债券A(美元)00
001066华夏海外收益现钞00
002001华夏回报00
002011华夏红利00
002021华回报二00
002031华夏策略00
020001国泰金鹰0.9793.983
020002国泰金龙债券1.0481.529
020003国泰金龙债券0.4863.562
020005国泰金马0.6892.879
020009国泰金鹏0.9091.905
020010国泰金牛1.2791.434
020011国泰3000.48930.7005
020012国泰金龙债券C1.0441.51
020015国泰区位1.2791.324
020018国泰金鹿保本1.0151.134
020019国泰双利A1.0761.262
020020国泰双利C1.0681.24
020021金融ETF联接0.9150.915
020022国泰保本1.0761.076
020023国泰事件1.4291.429
020025中小成长联接1.0091.009
020026国泰成长1.241.24
020027国泰信用债券A1.0371.037
020028国泰信用债券c1.0311.031
020033国泰增利A1.011.01
020034国泰增利C1.0051.005
020035国债ETF联接A0.9670.967
020036国债ETF联接C0.9650.965
040001华安创新0.6032.993
040002华安A股0.4912.615
040004华安宝利1.0723.397
040005华安宏利2.29762.9176
040007华安成长0.85832.1732
040008华安优选0.60552.1418
040009华安收益A1.05321.2882
040010华安收益B1.03811.2631
040011华安核心0.94831.4483
040012华安强债A1.0331.185
040013华安强债B1.0121.164
040015华安动态1.0331.033
040016华安行业轮动0.89340.8934
040018华安香港00
040019华安稳固1.0451.135
040020华安升级1.0241.024
040021华安大中华升级股票00
040022华安可转债A1.021.02
040023华安可转债B1.0111.011
040025华安科技1.3031.303
040026华安信用1.0191.115
040035华安逆向0.9141.294
040036华安安心收益A1.0681.076
040037华安安心B1.071.078
040040华安纯债A1.0081.015
040041华安纯债C1.0061.012
040045华安信用强债0.9931
040046华安纳斯达克00
040047华安纳斯美钞00
040048华安纳斯美汇00
040180180ETF联接0.7850.785
040190龙头ETF联接0.8070.807
050001博时增长0.6643.166
050002博时沪深300指数0.65512.6351
050004博时精选1.07652.6325
050006博时稳定B1.0151.274
050007博时平衡0.9012.316
050008博时产业0.8882.723
050009博时新兴0.5342.574
050010博时特许0.971.315
050011博时信用A1.1131.173
050012博时策略灵活配置0.840.864
050013超大ETF联接0.60450.6045
050014博时创业1.0021.025
050015博时亚太00
050016博时宏观A0.9981.02
050018博时行业0.7790.779
050019博时转债A0.9340.934
050020博时抗通胀00
050021F200ETF联接0.69870.6987
050022博时回报1.2611.261
050023博时天颐A1.0191.041
050024资源ETF链接0.64360.6436
050025博时标普50000
050026博时医疗1.2351.235
050027博时信用债纯债1.0091.07
050028博时安心收益A类00
050030博时亚洲债券00
050106博时稳定1.0271.298
050111博时信用C1.0941.154
050116博时宏观C0.9931.008
050119博时转债C0.9250.925
050123博时天颐C1.0141.033
050128博时安心收益C类00
050201博价值贰0.5912.046
050202博时亚洲美汇00
050203博时亚洲美钞00
051011博时信用B00
070001嘉实成长0.64153.3021
070002嘉实增长5.1755.786
070003嘉实稳健0.8212.452
070005嘉实债券1.3871.872
070006嘉实服务4.2154.695
070009嘉实短债1.01071.2248
070010嘉实主题1.0882.601
070011嘉实策略1.1931.621
070012嘉实海外00
070013嘉实精选1.6322.102
070015嘉实多元A1.0781.307
070016嘉实多元B1.071.287
070017嘉实量化0.8380.918
070018嘉实回报0.8980.935
070019嘉实价值1.1091.141
070020嘉实稳固1.041.06
070021嘉实新动力0.9160.916
070022嘉实领先1.1541.154
070023深120联接0.80680.8068
070025嘉实信用A0.9651.068
070026嘉实信用c0.961.059
070027嘉实周期1.1161.176
070030中创400联接1.191.19
070031嘉实全球房地产00
070032嘉实优化1.0031.003
070033嘉实定期开放债11.031
070037嘉实纯债A1.0111.011
070038嘉实纯债C1.0091.009
070099嘉实优质1.0361.933
080001长盛成长价值0.8832.827
080002长盛创新先锋1.0431.553
080003长盛积极配置1.07271.2457
080005长盛量化0.8680.908
080006长盛环球00
080007长盛同鑫1.0321.063
080008长盛同祥0.9651.015
080009同禧A0.9540.954
080010同禧c0.9440.944
080012长盛电子1.3341.469
080015长盛同鑫二号1.0221.022
090001大成价值0.67643.3364
090002大成债券1.03721.6062
090003大成蓝筹0.59853.1685
090004大成精选0.83132.8338
090006大成20200.6252.447
090007大成策略0.9871.681
090008大成强债0.95441.1544
090009大成行业0.7860.786
090010大成中证0.8030.803
090011大成核心0.8630.863
090012深成长联接0.760.76
090013大成保本1.041.05
090015大成内需1.0781.078
090016大成消费1.0391.089
090017大成可转债0.9991.009
090018大成新锐1.2731.273
090019大成景恒保本0.9840.984
090020500沪市联接1.0331.033
092002大成债C1.03231.5673
096001大成标普50000
100016富国天源00
100018富国天利00
100020富国天益00
100022富国天瑞00
100026富国天合00
100029富国天成00
100032富国中证00
100035富国增强A00
100037富国增强C00
100038富国沪深30000
100039富国通胀主题00
100050富国全球00
100051富国可转债00
100053综指ETF联接00
100055富国全球消费品00
100056富国低碳00
100058富国产业债00
100060富国高新00
100061富国中国中小盘00
100066富国纯债A00
100068富国纯债C00
100070富国强A00
100071富国强C00
100072富国强回报A00
100073富国强回报C00
110001易基平稳00
110002易基策略00
110003易基5000
110005易基积极00
110007易稳健收益A00
110008易稳健收益B00
110009易基价值00
110010易基成长00
110011易方达中小盘00
110012易方达科汇00
110013易方达科翔00
110015易行业领先00
110017易增强回报A00
110018易增强回报B00
110019深100ETF联接00
110020易基沪深30000
110021易基中盘联接00
110022易基消费00
110023易基医疗00
110025易基资源00
110026创业板ETF联接00
110027安心回报A00
110028安心回报B00
110029易基科讯00
110030易基量化00
110031H股ETF链接00
110032H股ETF链接(美汇)00
110033H股ETF链接(美钞)00
110035易基双债A00
110036易基双债B00
110037易方达纯债A00
110038易方达纯债c00
112002易策二号00
118001易基亚洲00
118002易方达标普00
121001国投融华1.27492.5769
121002国投景气0.92942.8984
121003国投核心0.71132.2413
121005国投创新0.69762.4042
121006国投稳健1.0571.647
121007瑞福优先1.0151.077
121008国投成长0.67392.0693
121009国投稳定1.06811.3191
121010国投瑞源1.0541.069
121012国投强债A1.0551.055
121013国投纯债A0.991.01
121099瑞福分级0.940.97
128013国投纯债B0.9911.011
128112国投强债C1.0411.041
150001瑞福进取0.8640.864
150008瑞和小康0.950.732
150009瑞和远见0.950.683
150012双禧A1.0381.2
150013双禧B0.8630.615
150016合润A11
150017合润B1.23431.2209
150018银华稳进1.0521.209
150019银华锐进0.4440.444
150020汇利A00
150021汇利B00
150022申万收益1.0271.1602
150023申万进取0.09780.0978
150027天弘添利B1.181.18
150028信诚中证500A1.0471.176
150029信诚中证500B0.5150.515
150030银华金利1.0561.176
150031银华鑫利0.9160.223
150032嘉实多利优先1.03181.1324
150033嘉实多利0.69130.6913
150034聚利A1.1081.108
150035聚利B1.3311.331
150036建信稳健00
150037建信进取00
150038万家添利B1.26841.2684
150039中欧鼎利A1.1021.102
150040中欧鼎利B1.0451.045
150041天盈B00
150042利鑫B1.20041.2004
150043裕祥B1.1641.164
150044增利A1.1121.112
150045增利B1.4421.442
150046丰利B1.35031.3503
150047银华瑞吉1.061.154
150048银华瑞祥1.1561.156
150049消费收益1.0411.106
150050消费进取1.1671.001
150051信诚300A1.0471.112
150052信诚300B0.7430.743
150053泰达稳健1.0561.131
150054泰达进取1.02181.0218
150055工银500A1.0561.1201
150056工银500B0.94470.9447
150057久兆稳健1.0461.104
150058久兆积极0.9440.944
150059银华金瑞1.0561.13
150060银华鑫瑞0.3160.316
150061鹏华丰泽B1.2311.231
150062浦银增利A1.1011.101
150063浦银增利B1.2251.225
150064长盛同瑞A1.0561.13
150065长盛同瑞B0.9540.954
150066互利A1.0381.086
150067互利B1.1611.161
150068双翼B1.1381.138
150069双力A1.0421.112
150070双力B0.9660.966
150071盛世A1.1061.106
150072盛世B1.5361.536
150073诺安稳健1.0561.109
150075诺安中创1.0861.086
150076浙商稳健1.0521.094
150077浙商进取0.720.72
150078金鹰回报B1.21791.2179
150079银河通利B1.0911.091
150080双佳B1.0541.054
150081信诚双盈B1.421.42
150082信达利B0.9550.955
150083广发100A1.05631.102
150084广发100B0.64570.6457
150085中小板A1.03371.1037
150086中小板B0.95570.9557
150087中欧信用B1.1251.125
150088金鹰中证500A1.05631.0964
150089金鹰中证500B0.98250.9825
150090万家创A1.05631.0833
150091万家创B1.18931.1893
150092诺德300A1.0521.07
150093诺德300B1.0581.058
150094泰信400A1.0561.077
150095泰信400B1.1461.146
150096招商商品A1.0561.09
150097招商商品B0.4880.488
150098同庆800A00
150099同庆800B00
150100资源A00
150101资源B00
150102长信利众B0.92190.9219
150103银河银泰1.18413.7241
150104华安沪深300A1.0561.092
150105华安沪深300B0.8640.864
150106易基稳健00
150107易基进取00
150108同辉100A00
150109同辉100B00
150110华商500A1.0741.074
150111华商500B1.11.1
150112工银100A1.02361.0679
150113工银100B0.92720.9272
150114中海惠裕B0.9750.975
150115同丰B00
150116银华永兴B00
150117国泰国证房地产A1.0541.054
150118国泰国证房地产B0.8540.854
150119中欧纯债B00
150120东吴鼎利B0.9820.982
150121银河优先1.0411.041
150122银河进取0.9170.917
150123建信50A00
150124建信50B00
150127招商双债增强B0.9380.938
150128工银增B0.8790.879
150129鹏华丰利B00
150130医药A1.01461.0146
150131医药B0.9530.953
150132元盛B0.8870.887
150133德信A1.0231.023
150134德信B0.9530.953
150137安信宝利B0.9920.992
150138银华800A00
150139银华800B00
150140国金300A1.021.02
150141国金300B1.1041.104
150142添富互利B00
150143转债A00
150144转债B00
150145招商300高贝A1.0191.019
150146招商300高贝B0.8910.891
150147同利B0.9980.998
150148信诚医药A1.0151.015
150149信诚医药B0.9290.929
150150信诚有色A1.0131.013
150151信诚有色B0.7970.797
150152富国创业板A00
150153富国创业板B00
150154惠丰B0.9650.965
150156互利B00
151001银河稳健1.08443.3308
151002银河收益1.11942.2094
159901深100ETF00
159902中小板2.2892.389
159903深成ETF0.86190.636
159905深红利0.67680.6768
159906深成长0.7420.742
159907中小3000.91630.8325
159908深F2000.68960.6896
159909深TMT3.4791.07
159910嘉实深证基本面120ETF0.77240.7724
159911民营ETF00
159912深300ETF00
159913交银深证300价值ETF00
159915创业板00
159916深F60ETF00
159917中小成长1.0541.054
159918嘉实中创400ETF1.20051.2005
159919300etf2.39130.914
159920恒生ETF00
159921诺安中小等权1.1081.108
159922嘉实中证500ETF3.69661.0365
159923中证100ETF0.8770.877
159924景顺300等权0.9320.932
159925南方3000.91020.798
159926嘉实国债ETF00
159927鹏华A300ETF00
159928消费ETF00
159929医药ETF00
159930能源ETF00
159931金融ETF00
159932500深ETF1.060.933
159933金地ETF0.94980.9498
160105南方积配0.96952.4615
160106南方高增1.53993.0169
160119南方5000.90950.9795
160121南方金砖00
160123南方中证50A1.04711.0771
160124南方50c1.03681.0668
160125南方中国00
160127南方消费1.1041.06
160128南方金利A0.9921.066
160129南方金利C0.9881.061
160130南方永利1.0081.008
160211国泰小盘1.1271.345
160212国泰估值0.8930.893
160213国泰纳指00
160215国泰价值0.8510.851
160216国泰大宗商品00
160217国泰互利1.0751.109
160218国泰地产0.9540.954
160219国泰医药0.98380.9838
160311华夏蓝筹00
160314华夏行业00
160415华安深证300指数(LOF)0.8760.876
160416华安石油00
160417华安3000.960.978
160505博时主题1.7413.579
160512博时卓越品牌1.1061.129
160513博时裕祥分级1.0521.129
160514裕祥A1.0191.119
160515安丰181.0081.008
160602普天债券A1.1141.528
160603普天收益0.7643.21
160605鹏华中国501.3123.412
160607鹏华价值0.7712.49
160608普天债券B1.0831.467
160610鹏华动力1.0571.477
160611鹏华治理0.8530.953
160612鹏华丰收1.0391.356
160613鹏华创新1.2811.311
160615鹏华3000.8570.917
160616鹏华5000.7690.769
160617鹏华丰润1.0521.135
160618鹏华丰泽1.1141.152
160619鹏华丰泽A00
160620鹏华资源分级00
160621鹏华中小企债00
160622鹏华丰利00
160623鹏华丰利A00
160706嘉实3000.64162.5096
160716嘉实500.64550.6455
160717恒生H股00
160718嘉实多利0.96371.0442
160719嘉实黄金00
160720嘉实中期企债A0.99090.9909
160721嘉实中期企债C0.98830.9883
160805长盛同智0.79922.1684
160806长盛同庆0.9180.835
160807长盛3000.7910.841
160808长盛同瑞0.9951.025
160809长盛同辉1.0081.043
160810长盛同丰0.9780.978
160811同丰A1.0161.016
160910大成创新0.7641.975
160915大成景丰1.0011.052
160916优选LOF1.1460.928
161005富国天惠00
161010富国天丰00
161014富国汇利00
161015富国天盈00
161016富国天盈A00
161017富国50000
161019富国天锋00
161022富国创业00
161115易基岁丰00
161116易方达黄金主题00
161117易方达永旭添利00
161118易基中小00
161119易基综债A00
161120易基综债c00
161207瑞和3000.950.708
161210国投新兴00
161211国投金融0.80540.8054
161213国投消费0.8840.884
161216国投瑞银双债增利00
161217国投资源0.5770.577
161219国投产业1.1651.351
161505银河通利分级债1.0651.083
161506银河通利A1.0021.064
161507银河增强0.9790.979
161601新蓝筹0.73653.0315
161603融通债券A1.0551.552
161604融通深证1000.9152.278
161605融通蓝筹1.032.313
161606融通行业0.7742.714
161607融通巨潮0.732.244
161609融通动力1.11.645
161610融通领先0.7132.209
161611融通内需0.7440.864
161612融通深成指0.6920.692
161613融通创业板1.4141.564
161614融通四季添利00
161616融通医疗1.0331.397
161618融通岁岁添利A0.9931.029
161619融通岁岁添利B0.9921.024
161620融通丰利00
161624融通标普A0.9650.965
161625融通标普C0.9630.963
161693融通债券C1.0481.545
161706招商成长1.0552.9653
161713招商信用0.9861.228
161714招商金砖00
161715大宗商品0.7720.789
161716招商双债增强0.9720.983
161717招商双债增强A1.0091.03
161718招商300高贝0.9550.955
161810银华内需0.780.742
161811银华3000.7270.727
161812银华1000.7480.827
161813银华信用1.0011.186
161815银华通胀00
161816银华中证900.9860.67
161818银华消费分级股票1.1371.156
161819银华资源0.6120.642
161820银华纯债1.0711.071
161821银华50A1.0011.001
161822银华50C0.9990.999
161823银华永兴00
161824银华永兴A00
161825银华80000
161826银华转债0.9830.983
161902万家债券0.97771.7859
161903万家公用0.54761.7476
161907万家红利0.8220.822
161908万家添利1.16271.1627
161909万家添利A1.11141.1114
161910万家中创1.12281.1363
161911万家强债1.0051.016
162006长城久富1.06953.4753
162010长城久兆0.9841.007
162102金鹰中小盘0.79832.3943
162105金鹰持久回报1.08351.1255
162106金鹰回报A1.00751.0732
162107金鹰5001.01941.0398
162108金鹰元盛0.9160.932
162109元盛A1.0011.024
162201泰达成长1.15633.0713
162202泰达周期0.91982.9648
162203泰达稳定0.71872.6587
162204泰达精选3.90074.9807
162205泰达预算1.03272.6477
162207泰达效率0.9152.2007
162208泰达首选1.20681.5268
162209泰达市值0.82940.8294
162210集利债券A1.02521.1332
162211泰达品质1.2141.424
162212泰达红利1.2911.378
162213泰达大盘0.87930.8993
162214泰达领先0.930.93
162215泰达聚利1.1751.175
162216泰达5001.03551.0655
162299集利债券C1.00441.1074
162307海富1000.6880.688
162308海富增利1.1781.178
162411华宝油气00
162509双禧1000.9330.849
162510国安双力1.0041.039
162511国联安双佳1.0361.066
162512双佳A1.0191.066
162605景顺鼎益1.0413.141
162607景顺资源0.7322.743
162703广发小盘1.75893.0689
162711广发5000.82710.8271
162712广发聚利00
162714广发1000.8510.8739
162715广发聚源A0.9490.949
162716广发聚源C0.9470.947
162907泰信4001.1011.112
163001长信1000.7380.738
163003长信利鑫1.07621.1352
163004利鑫A1.01621.1036
163005长信利众0.9861.0019
163006长信利众A1.01291.0356
163109申万深成0.56240.629
163110申万量化0.9870.987
163111申万中小板分级0.99471.0297
163112申万债券0.9970.997
163208诺安油气00
163209诺安中创1.0741.095
163210诺安纯债A00
163211诺安纯债C00
163302大摩资源1.84243.2854
163402兴全趋势0.8865.2761
163406兴全合润1.14061.1332
163407兴全3000.80820.8082
163409兴全绿色1.2411.241
163411兴全保本1.09281.0928
163412兴全轻资1.271.27
163415兴全模式0.9790.979
163503天治核心0.56822.1187
163801中银中国1.38473.5947
163803中银增长0.67852.7405
163804中银收益1.15812.3581
163805中银策略1.10371.4337
163806中银增利1.0991.269
163807中银优选1.09131.2813
163808中银1000.6970.707
163809中银蓝筹1.0031.023
163810中银价值0.9130.933
163811中银双利A1.1661.166
163812中银双利B1.1521.152
163813中银全球策略00
163816中银转债增强A1.151.15
163817中银转债增强B1.141.14
163818中银中小盘1.0181.018
163819中银信用1.0421.142
163821中银沪深3000.980.98
163822中银主题1.1571.157
163823中银保本1.0531.053
163824中银盛利1.0051.005
163825中银互利00
163826互利A00
163907中海惠裕0.9961.011
163908中海惠裕A1.0161.038
163909中海惠丰0.9950.995
163910惠丰A1.0081.008
164105华富强债1.0241.095
164205天弘深成0.6610.661
164206天弘添利债券1.0921.153
164207天弘添利A1.0081.128
164208天弘丰利分级债券1.12721.1745
164209丰利A1.01931.0895
164210天弘同利分级1.0041.004
164211同利A1.0071.007
164606华泰柏瑞信用增利1.031.054
164701汇添富黄金及贵金属00
164702添富季红00
164703添富互利00
164704添富互利A00
164808工银四季1.0031.206
164809工银5000.98921.0148
164810工银纯债1.0411.043
164811工银1000.97540.9976
164812工银增利0.9360.944
164813工银增A1.0081.03
164814工银双债00
164815工银标普全球00
164902交银添利00
165309建信30000
165310建信双利00
165311建信信用强债00
165312建信央视5000
165313建信优势动力00
165508信诚深度1.1381.138
165509信诚增强1.0081.123
165510信诚四国00
165511信诚5000.7280.78
165512信诚机遇1.2361.236
165513信诚商品00
165515信诚3000.8950.928
165516信诚周期1.1841.184
165517信诚双盈1.1711.213
165518信诚双盈A1.0041.074
165519信诚医药0.9720.972
165520信诚有色0.9050.905
165705诺德双翼1.0861.111
165706双翼A1.011.072
165707诺德S3001.0551.064
165806东吴1000.8620.862
165807东吴鼎利分级0.9911.004
165808东吴鼎利A1.0021.023
166001中欧趋势0.71280.9728
166002中欧蓝筹1.03541.6154
166003中欧稳A1.08071.2162
166004中欧稳C1.07191.1949
166005中欧价值1.0521.052
166006中欧小盘0.76640.8164
166007中欧3000.78790.8329
166008中欧强债1.01541.0904
166009中欧动力1.0721.072
166010中欧鼎利分级1.0851.085
166011中欧盛世1.3211.321
166012中欧信用1.0561.093
166013中欧信用A1.0031.069
166016中欧纯债00
166017中欧纯债A00
166019中欧价值智选1.0271.027
166020中欧优选0.9960.996
166105信达增利0.9671.001
166106信达利A1.0011.064
166301华商5001.091.09
166401浦银增利1.1381.138
166801浙商新思维1.1651.165
166802浙商300分级0.8860.907
166902民生加银平稳增利A00
166903民生加银平稳增利C00
166904民生添利A00
166905民生添利C00
167502安信宝利A1.0141.014
167601国金3001.0621.062
167701德邦德信1.0021.002
167901华宸3000.9330.933
180001银华优势1.12532.7853
180002银华保本0.99960.9996
180003银华880.7842.584
180010银华优质1.68663.2466
180012银华富裕1.04341.9964
180013银华领先1.14981.5298
180015银华收益1.0911.297
180018银华和谐1.1971.277
180020银华成长0.8440.869
180025银华双利A1.0571.057
180026银华双利C1.0451.045
180028银华永祥1.1181.118
180029银华永泰A1.0831.083
180030银华永泰C1.0711.071
180031银华中小盘1.1811.261
180033银华上证50等权ETF联接0.9180.918
183001银华全球00
200001长城久恒1.3532.543
200002长城久泰0.94573.8057
200006长城消费0.78142.2214
200007长城回报0.68991.8631
200008长城品牌0.73270.7327
200009长城稳健1.1251.23
200010长城双动力1.06811.0931
200011长城景气0.9921.017
200012长城中小盘0.8760.876
200013长城积极增利A1.1141.114
200015长城优化1.0291.144
200016长城保本1.0261.026
200017长城岁岁金1.0241.033
200113长城积极增利C1.1011.101
202001南方稳健0.83082.6658
202002南稳放0.45471.7317
202003南方绩优1.2522.1687
202005南方成份0.85110.8711
202007南方隆元0.50.5
202009南方盛元0.7440.842
202011南方价值1.141.66
202015南方3000.82670.9867
202017南方深成0.65960.6596
202019南方策略0.6410.661
202021南方小康0.70610.7261
202023南方成长0.9850.985
202025380ETF联接0.89490.8949
202027南方金粮油1.0431.063
202101南方宝元1.26352.5635
202102南方多利C1.0461.3563
202103南方多利A1.05051.371
202105南方广利A1.061.1
202107南方广利C1.0481.088
202108南方润元A1.0171.027
202109南方润元B00
202110南方润元c1.0121.022
202202南方避险2.49253.1415
202211南方恒元1.0331.233
202212南方保本1.0791.089
202213南方安心保本1.0041.004
202801南方全球00
206001鹏华成长0.91433.6821
206002鹏华精选0.8830.883
206003鹏华信用增利A1.0971.127
206004鹏华信用增利B1.0831.113
206005民企ETF联接0.9740.974
206006鹏华环球00
206007鹏华消费0.9990.999
206008鹏华丰盛00
206009鹏华产业00
206010民营ETF联接00
206011鹏华美国房地产00
206012鹏华价值精选00
206013鹏华保本00
206015鹏华纯债00
206018鹏华产业债00
210001金鹰优选0.65362.3695
210002金鹰红利1.01761.4056
210003金鹰优势0.78450.8145
210004金鹰稳健0.7790.959
210005金鹰主题0.6690.669
210006金鹰保本1.111.11
210007金鹰中证0.86680.8668
210008金鹰策略0.98160.9816
210009金鹰核心0.9911.091
210010金鹰元泰精选债A0.97620.9762
210011金鹰元泰精选债C0.97230.9723
210014金鹰元丰保本1.0021.002
213001宝盈鸿利0.51932.349
213002宝盈区域0.43341.9481
213003宝盈策略0.81451.2145
213006宝盈核心A1.01761.2476
213007宝盈增强A/B1.10871.3607
213008宝盈资源1.19551.4853
213010宝盈1000.7010.701
213917宝盈增收C1.08531.3373
217001招商股票0.3683.372
217002招商平衡1.09572.5107
217003招商债券1.09721.6687
217005招商先锋0.61022.5602
217008招商安本增利1.10721.5172
217009招商价值0.78360.9036
217010招商蓝筹1.031.41
217011招商安心收益1.1151.315
217012招商领先0.9070.907
217013招商精选1.0081.008
217015招商全球00
217016招商深证1000.7970.797
217017消费ETF联接0.8780.878
217018招商安瑞1.0191.019
217019深TMT联接1.0611.061
217020招商安达1.2041.204
217021招商优势0.9810.981
217022招商产业债0.9961.114
217023招商强债0.9951.07
217024招商安本1.031.03
217027招商财经501.0081.008
217203招商债B1.12141.6329
229001泰达宏利全球格局00
229002泰达逆向1.0731.073
233001大摩基础0.42441.9694
233005大摩强债1.22431.2593
233006大摩领先1.11521.1152
233007大摩卓越成长1.33881.3388
233008大摩消费0.88810.8881
233009大摩多因子1.031.03
233010大摩深证3000.9470.947
233011大摩主题0.990.99
233012大摩多元收益A1.0811.081
233013大摩多元C1.0741.074
233015大摩量化配置1.0471.047
240001宝康消费1.53284.6798
240002宝康配置1.34783.0478
240003宝康债券1.18161.7316
240004华宝动力0.77713.2871
240005华宝策略0.50953.9157
240008华宝收益3.94143.9414
240009华宝先进1.62341.8914
240010华宝精选1.04031.0403
240011华宝大盘1.42741.5074
240012华宝强债A1.11671.1367
240013华宝强债B1.09551.1155
240014华宝中证1000.69950.6995
240016上证180ETF联接0.8710.901
240017华宝新兴1.38931.3893
240018华宝可转债0.99470.9947
240019成长ETF联接0.970.97
240020华宝医药1.4281.428
240021华宝短融501.0351.035
240022华宝资源0.7940.794
241001华宝海外中国00
241002华宝动量00
253010国联安安心0.5751.531
253020国联安增利A1.051.295
253021国联安增利B1.0481.276
253030国联安信心增益1.0091.117
253060国联安信心A00
253061国联安信心B00
253070国联安中债0.9940.994
255010国联安稳健12.44
257010国联安小盘0.82.93
257020国联安精选0.922.799
257030国联安优势0.9821.263
257040国联安红利1.021.391
257050国联安主题1.0541.054
257060商品ETF联接0.4920.492
257070国联安优选1.2711.271
260101景顺股票1.3773.3177
260103景顺平衡0.65132.9413
260104景顺增长4.466.216
260108景顺成长0.7142.074
260109景内需贰1.4782.804
260110景顺蓝筹0.8260.826
260111景顺治理1.0221.37
260112景顺能源1.0171.032
260115景顺中小盘1.091.09
260116景顺核心1.3431.493
260117景顺长城支柱1.0721.072
261001景顺收益A1.0351.045
261002景顺优信增利A1.0641.074
261101景顺收益C1.0241.034
261102景顺优信增利C1.0571.067
262001景顺长城大中华00
263001景顺180ETF联接0.9880.988
270001广发聚富1.18093.4909
270002广发稳健1.45963.2146
270005广发聚丰0.65923.8105
270006广发优选1.28612.5461
270007广发大盘0.65010.6501
270008广发核心2.0222.232
270009广发强债1.0611.264
270010广发3001.0411.331
270021广发聚瑞1.3851.385
270022广发内需0.6750.775
270023广发亚太00
270024广发聚祥1.011.01
270025广发行业0.9530.953
270026中小300联接0.83590.8359
270027广发全球农业指数00
270028广发制造1.2281.228
270029广发聚财债A1.0521.061
270030广发聚财债B1.0461.054
270041广发消费品1.1771.177
270042广发纳斯达克100指数00
270043广发理财年年红00
270044广发双债添利A11
270045广发双债添利C0.9960.996
270048广发纯债债A0.9580.973
270049广发纯债债C0.9560.97
270050广发新经济1.2811.281
288001华夏经典00
288002华夏收入00
288102中信双利00
290002泰信先行0.57842.33
290003泰信双息1.05541.2667
290004泰信优质0.77771.3777
290005泰信优势1.0971.537
290006泰信蓝筹0.86631.2663
290007泰信强债A1.02261.1206
290008泰信发展0.9370.937
290009泰信周期债1.0811.161
290010泰信中证2000.710.73
290011泰信中小盘1.1631.178
290012泰信保本0.9961.006
290014泰信服务业1.0391.039
291007泰信强债C1.01631.1043
310308盛利精选0.82412.4761
310318盛利配置1.02771.8202
310328新动力0.61692.4005
310358新经济0.64541.9773
310368申巴优势1.00991.4799
310378申万添益宝A1.1221.209
310379申万添益宝B1.1091.19
310388申万消费0.8690.954
310398申万沪深3000.74450.7445
310508申万稳债0.9851.131
310518申万可转债0.9741.124
320001诺安平衡0.64982.9098
320003诺安股票0.82822.7117
320004诺安优化债券1.07321.3428
320005诺安价值0.72271.6677
320006诺安灵活1.0151.595
320007诺安成长0.8511.296
320008诺安增利债券A1.1281.143
320009诺安增利债券B1.1021.117
320010诺安中证1000.6740.674
320011诺安中小盘1.0311.091
320012诺安主题0.9510.951
320013诺安黄金00
320014新兴产业ETF联接0.7690.769
320015诺安保本1.1421.142
320016诺安策略0.8970.897
320017诺安全球收益00
320018诺安新动力1.1181.118
320020诺安汇鑫保本1.0281.028
320021诺安双利债1.011.01
320022诺安中小ETF1.051.05
340001兴全转基1.13172.8737
340006兴全全球1.72383.5198
340007兴全社会1.4821.672
340008兴全有机增长1.20731.2073
340009兴全增利1.02081.0608
350001天治财富0.76932.3146
350002天治品质0.82893.3539
350005天治创新1.33411.3341
350006天治双盈1.20041.2404
350007天治趋势0.9860.986
350008天治成长1.2181.218
350009天治稳债1.0581.128
360001量化核心0.87822.8819
360005光大红利2.36883.0268
360006光大增长1.08512.3651
360007光大优势0.72340.7234
360008光大增利A0.9611.207
360009光大增利C0.9551.184
360010光大精选0.87440.9944
360011光大配置0.9781.188
360012光大中小盘0.91160.9416
360013光大信用添益A0.971.105
360014光大信用添益C0.9631.098
360016光大行业1.0861.086
370021上投分红A1.0011.049
370022上投分红B11.041
370023上投消费1.0511.131
370024上投摩根核心1.4211.421
370025上投轮动债A0.9680.968
370026上投轮动债C0.9650.965
370027摩根智选301.1261.126
371020上投债券A1.0931.093
371120上投债券B1.0731.073
372010上投强化回报A1.0341.074
372110上投强化回报B1.0241.064
373010上投双息0.96352.4457
373020上投双核1.30511.4061
375010上投优势1.47744.5474
376510上投大盘1.0231.023
377010上投阿尔法2.19474.1147
377016上投亚太00
377020上投内需1.23261.4986
377150上投品质1.2911.291
377240上投新兴1.6131.613
377530上投行业1.2131.213
378006上投全球新兴00
378010上投先锋1.36742.2364
378546上投天然00
379010上投中小盘1.3071.347
380005中银纯债A类1.0141.014
380006中银纯债C类1.0111.011
380009中银添利1.0111.011
393001中海保本1.0431.058
395001中海收益1.0561.336
395011中海增强收益A1.0731.073
395012中海强债1.0611.061
398001中海成长0.53592.8163
398011中海分红0.77862.1786
398021中海能源0.59390.9039
398031中海蓝筹1.11081.5058
398041中海量化0.8450.882
398051中海环保0.8420.842
398061中海消费1.1171.327
399001中海上证500.6620.662
399011中海上证3800.980.98
400001东方龙0.67352.435
400003东方精鸯合0.9693.2192
400007东方策略1.35321.3532
400009东方稳截报1.0051.075
400011东方核心0.81460.8146
400013东方保本1.0791.079
400015东方增长1.30721.3072
400016东方强化债1.0111.011
400018东方央视500.94690.9469
400020东方安心1.01271.0127
400022东方利群混合1.00031.0003
410001华富优选0.61641.8696
410003华富成长0.59430.8843
410004华富增强债券A1.19781.4498
410005华富增强债券B1.20071.4227
410006华富策略精选0.79380.9538
410007华富价值0.90130.9013
410008华富中证1000.68830.6883
410009华富量子0.71210.7121
410010华富中小板1.0441.044
420001天弘精选0.46551.449
420002天弘债A0.99971.2138
420003天弘成长0.831.165
420005天弘策略0.9961.038
420008天弘债券A1.0041.033
420009天弘安康养老1.0291.029
420102天弘永利B1.00071.2385
420108天弘发起B0.9991.027
450001国富收益0.49992.0496
450002国富弹性1.20112.5211
450003国富潜力0.98231.3923
450004国富价值1.1211.591
450005国富债A1.10131.1843
450006国富债C1.08921.1722
450007国富成长0.87161.0516
450008国富3000.8830.883
450009国富中小盘0.9760.976
450010国富策略0.8530.853
450011国富精选1.0551.055
450018国富信用债券A1.0251.025
450019国富信用债券C1.0211.021
457001国富亚洲机会00
460001华泰盛世0.58732.5664
460002华泰成长0.8620.912
460003华泰增利B1.05381.2438
460005华泰价值1.1671.677
460007华泰行业0.8160.816
460008华泰稳健收益A1.041.04
460009华泰量化0.9080.928
460010华泰亚洲00
460108华泰稳健收益C1.0351.035
460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接0.6980.698
460300华泰柏瑞300联接1.00311.0031
470006添富医药00
470007添富上证00
470008添富策略00
470009添富活力00
470010添富多元债A00
470011添富多元债C00
470018汇添富保本00
470028添富责任00
470058添富可转债A00
470059添富可转债C00
470068深证300ETF联接00
470078添富增收C00
470088添富信用债A00
470089添富信用债C00
470098添富逆向00
470888添富优选00
481001工银价值0.31213.8021
481004工银成长1.47781.7278
481006工银红利0.7680.808
481008工银蓝筹0.7811.191
481009工银沪深3000.84491.0399
481010工银中小盘0.8280.828
481012深红利联接0.6830.683
481013工银消费0.950.95
481015工银主题1.2491.249
481017工银量化1.021.02
483003工银平衡0.45541.6202
485005工银强债B1.111.453
485007工银添利B1.07171.3337
485011工银双利B1.1691.169
485014工银添颐B1.2421.242
485019工银信用B类1.0081.008
485105工银强债A1.11491.4849
485107工银添利A1.08061.3606
485111工银双利A1.1861.186
485114工银添颐A1.2611.261
485119工银信用A类1.0121.012
486001工银全球00
486002工银精选00
487016工银保本1.0761.076
487021工银保本2号0.9940.994
510010治理ETF00
510020超大ETF1.59760.5892
510030上证180价值ETF联接2.3430.802
51005050ETF00
510060央企ETF1.01410.6487
510070民企ETF1.1360.974
510080长盛债券1.15361.9636
510081长盛精选1.00292.9029
510090责任ETF00
510110周期ETF2.0470.821
510120非周ETF1.8040.76
510130中盘ETF00
510150消费ETF2.6680.879
510160小康ETF0.31430.782
510170商品ETF1.5360.476
510180180ETF0.5082.044
510190龙头ETF2.0660.792
510210综指ETF2.2630.774
510220中小ETF2.5440.695
510230金融ETF3.1920.907
510260新兴ETF0.7540.754
510270国企ETF0.6690.781
510280成长ETF0.9410.941
510290380ETF0.89420.8942
510300300ETF2.39120.8993
510310沪深300ETF00
510330华夏30000
510410资源ETF0.63460.6346
510420景顺180ETF0.9640.964
51043050等权00
510440500沪市1.1591.159
510450上投180高ETF1.03461.0346
510500南方中证500ETF1.03171.0317
510510广发中证5001.03731.0373
510610能源行业00
510620材料行业00
510630消费行业00
510650金融行业00
510660医药行业00
510700长盛百强ETF1.7070.949
510880红利ETF1.7891.28
510900H股ETF00
511010国债ETF00
511210博时企债ETF00
512010医药ETF00
513100国泰纳斯达克10000
518800国泰黄金ETF2.51110.9499
518880华安黄金ETF2.5160.95
519001银华优选1.28854.3852
519002华安安信消费0.9831
519003海富收益0.6822.297
519005海富股票0.5752.524
519007海富回报0.6682.164
519008添富优势00
519011海富精选0.4993.6884
519013海富优势0.8371.943
519015海富通放0.6670.987
519017大成成长0.841.958
519018添富均衡00
519019大成景阳0.6323.67
519020国泰金泰0.9590.879
519021国泰金鼎价值0.711.965
519023海富债券C1.11.191
519024海富债券A1.1111.202
519025海富通领先0.9381.088
519026海富通中小盘1.0411.041
519027上证周期ETF联接0.7490.749
519029华夏稳增00
519030海富稳固1.1011.101
519032非周ETF联接0.7760.776
519033海富国策1.3241.324
519034海富低碳1.1551.155
519035富国天博00
519039长盛同德0.80612.3099
519050海富通养老1.0061.006
519051海富通定债00
519066添富蓝筹00
519068添富焦点00
519069添富价值精选00
519078添富增收A00
519087新华分红0.85752.5704
519089新华成长1.49342.1934
519091新华资源1.1121.112
519093新华企业1.0371.037
519095新华轮换1.4411.441
519097新华中小市值1.0251.025
519099新华灵活1.1041.104
519100长盛1000.69311.3131
519110浦银价值0.9050.905
519111浦银收益A1.1811.191
519112浦银收益C1.1611.171
519113浦银生活1.0281.088
519115浦银红利0.9330.933
519116浦银沪深3000.7590.759
519117浦银中证4000.9770.977
519118浦银幸福A00
519119浦银幸福B00
519120浦银新产业1.1521.152
519121浦银6个月A00
519122浦银6个月C00
519123浦银添A00
519124浦银添C00
519150新华优选1.4191.419
519152新华纯债A类1.0331.033
519153新华纯债B类1.0291.029
519156新华灵活配置1.0081.008
519158新华趋势1.0051.005
519180万家1800.54122.8812
519181万家和谐0.56081.2551
519183万家引擎0.98391.4739
519185万家精选1.07211.1521
519186万家稳增A1.09581.2058
519187万家稳增C1.07831.1883
519188万家信用恒利A1.04291.0429
519189万家信用恒利C1.03721.0372
519190万家得利1.00131.0083
519300大成3000.7432.153
519519华泰增利A1.07371.2637
519601海富通海外00
519602海富通大中华00
519660银河增利债A1.011.01
519661银河增利债C1.0091.009
519662银河岁岁回报A1.0071.007
519663银河岁岁回报C1.0061.006
519666银信添利B1.00131.3523
519667银信添利A1.00311.3761
519668银河成长1.45522.0412
519669银河领先债券1.0451.045
519670银河优选1.3981.758
519671300价值0.7290.729
519672银河精选1.0681.068
519674银河创新1.29631.2963
519676银河保本1.131.13
519678银河消费1.1351.135
519679银河主题1.7961.796
519680交银增利A/B00
519682交银增利C00
519683交银双利A/B00
519685交银双利C00
519686交银治理00
519688交银精选00
519690交银稳健00
519692交银成长00
519694交银蓝筹00
519696交银环球00
519697交银优势00
519698交银先锋00
519700交银主题00
519702交银趋势00
519704交银制造00
519706深价值ETF联接00
519709交银全球资源股票00
519710交银荣安保本00
519712交银阿尔法00
519714交银沪深300等权00
519718交银纯债A00
519719交银纯债B00
519720交银纯债C00
519723交银双轮A/B00
519725交银双轮C00
519726交银荣祥00
519727交银成长3000
519730交银月月丰A00
519731交银月月丰C00
519732交银双息00
519908华夏兴华00
519976长信可转债C0.95511.1081
519977长信可转债A0.9651.128
519979长信内需1.1021.252
519981长信标普10000
519983长信量化0.8330.833
519985长信中短债1.09811.0981
519987长信恒利0.8130.813
519989长信利丰1.0671.28
519991长信双利1.0511.351
519993长信增利0.69031.9293
519995长信金利0.56361.7735
519997长信银利0.57962.4996
530001建信价值00
530003建信成长00
530005建信优化00
530006建信精选00
530008建信增利00
530009建信收益A00
530010建信责任00
530011建信内生00
530012建信保本00
530015深F60联接00
530016建信恒稳00
530017建信双息00
530018建信深证10000
530019建信社会责任00
530020建信转债强债A00
530021建信纯债A00
531009建信收益C00
531020建信转债C00
531021建信纯债C00
539001建信全球00
539002建信新兴00
539003建信全球资源00
540001汇丰201600
540002汇丰龙腾00
540003汇丰策略00
540004汇丰晋信202600
540005汇丰晋信增利00
540006汇丰大盘00
540007汇丰中小盘00
540008汇丰低碳00
540009汇丰消费00
540010汇丰科技00
540012汇丰恒生00
541005汇丰增利c00
550001信诚四季0.79492.0069
550002信诚精萃0.51712.0365
550003信诚蓝筹1.8181.818
550004信诚三得益A1.0131.151
550005信诚三得益B0.9991.127
550006信诚优债A1.0321.186
550007信诚优债B1.0251.162
550008信诚优胜1.0271.027
550009信诚中小盘0.8690.999
550015信诚季季添金1.0071.039
550016信诚岁岁添金1.0221.022
550017信诚添金1.0181.027
550018信诚优质债A0.9860.986
550019信诚优质债B0.9830.983
560002益民红利0.43081.3601
560003益民创新0.78580.8058
560005益民多利0.94771.0687
560006益民核心1.221.22
570001诺德价值0.82570.8257
570005诺德成长1.0281.028
570006诺德中小盘1.021.05
570007诺德优选0.7940.794
570008诺德周期11
571002诺德灵活1.171.17
573003诺德强债1.0041.031
580001东吴嘉禾0.70652.4265
580002东吴动力1.27271.8527
580003东吴轮动0.54670.6267
580005东吴进取1.05711.1271
580006东吴新经济0.9280.928
580007东吴新创业0.9491.009
580008东吴产业1.1651.165
580009东吴内需增长1.0951.095
582001东吴优信A1.04431.0563
582002东吴增利A1.0451.085
582003东吴保本1.0071.007
582201东吴优信C1.02721.0392
582202东吴增利C1.0341.074
585001东吴中证0.7730.773
590001中邮核心优选00
590002中邮核心成长00
590003中邮核心优势00
590005中邮核心主题00
590006中邮中小盘00
590007中邮上证38000
590008中邮战略00
590009中邮稳定收益A00
590010中邮稳定收益c00
610001信达领先0.97771.3077
610002澳银精华1.081.5
610003信达稳定价值A1.1681.168
610004信达中小盘0.8480.848
610005信达红利0.750.77
610006澳银产业0.9450.945
610007信达消费1.1481.148
610008信达澳银信用A1.0011.001
610103信达稳定债券B1.1441.144
610108信达澳银信用C0.9980.998
620001宝石动力0.86660.9266
620002金元成长动力0.8771.097
620003金元丰利0.9610.983
620004金元价值0.8740.874
620005金元核心0.7270.727
620006金元消费00
620007金元保本1.0581.078
620008金元新经济1.121.12
620009金元惠理惠利1.011.01
630001华商领先企业1.31791.4229
630002华商盛世成长2.01722.2822
630003华商强债A1.0721.297
630005华商动态1.2291.229
630006华商产业0.770.77
630007华商稳健双利债券型A1.0531.114
630008华商策略0.8940.894
630009华商稳定增利A1.0581.058
630010华商价值1.1281.128
630011华商主题1.4751.475
630015华商大盘量化1.1221.172
630016华商价值共享1.1841.284
630103华商强债B1.0671.273
630107华商稳健B1.0451.099
630109华商稳定增利C1.0461.046
650001英大纯债A00
650002英大纯债C00
660001农银成长1.57082.1708
660002农银增利A1.11581.1868
660003农银双利1.13841.2484
660004农银策略1.19111.1911
660005农银中小盘1.45621.4862
660006农银大盘0.92040.9204
660008农银沪深3000.7420.742
660009农银增强收益A1.08971.1247
660010农银精选0.96220.9622
660011农银中证5000.99940.9994
660012农银消费1.49051.5705
660013农银信用债1.00691.0429
660014农银深证1001.03851.1185
660015农银行业轮动1.28131.3813
660102农银增利C1.10481.1228
660109农银增强C1.08061.1156
671010纽银策略0.8030.803
673010纽银新动向0.980.98
675011纽银稳债A0.9970.997
675013纽银稳债C0.9910.991
675021纽银稳增A0.990.99
675023纽银稳增C0.9870.987
686868浙商聚盈A1.031.03
686869浙商聚盈C1.0251.025
688888浙商产业0.8650.865
690001民生蓝筹0.8720.902
690002民生强债A1.1111.241
690003民生精选0.7070.707
690004民生稳健0.7240.724
690005民生内需0.790.79
690006民生双利A11.03
690007民生景气1.151.15
690008民生内地0.6280.628
690009民生红利1.0711.071
690011民生成长0.9640.964
690202民生强债C1.091.22
690206民生双利c0.9921.022
700001平安先锋0.9861.166
700002平安深证3000.9721.052
700003平安策略0.9871.087
700004平安保本1.0551.055
700005平安大华添利债券A1.0171.017
700006平安大华添利债券C1.0131.013
710001安达优势0.95090.9509
710002安达策略1.00551.0455
710301安达增强A1.00911.0291
710302安达增强C1.00331.0233
720001财通价值1.0551.145
720002财通多策略债基1.0091.033
720003财通保本混合11
730001方正富邦创新动力1.0031.083
730002方正富邦红利0.9120.912
740001长安宏观00
740101长安300非周期00
750001安信策略1.0611.101
750002安信目标债A1.0261.056
750003安信目标债C1.0211.051
750005安信平稳增长1.0061.006
762001国金通用0.96421.0642
770001德邦优化1.18061.1806
    
  基金网声明:基金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2019 福建中金在线网络股份有限公司. All Right Reserved.
X